De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De kerkenraad herinnert u aan de dienst van a.s. donderdagavond zeven uur ter gelegenheid van het huwelijk van Oscar de Ruiter en Carina Verschelling. De Heilige doop werd aangevraagd door br. En zr. Wagenaar, voor hun zoon Senn, de bediening zal deze morgen plaatsvinden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vandaag zal er een tweede collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is voor hulp aan Noord Oost India waar begin augustus ernstige overstromingen zijn geweest. Deze collecte wordt gehouden na een oproep vanuit onze zusterkerken in India, de Reformed Presbyterian Church of North-East India, het kerkverband waartoe ook ds. Lawr en de gemeente van Rengkai behoort. De collecte wordt via De Verre Naasten beschikbaar gesteld.

5 Agenda 2-4 oktoberLEF-kamp 7 oktober10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 10 oktober19 30 Lidwina in concert 15 oktoberB.V. “Ichtus” 20 30 Ontmoetingen met Jezus, Hst 2 Bij: Anita

6 Deze week zijn jarig: 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 8 oktober:br Frans Bareman br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

11 Opwekking 194 U maakt ons één.) U bracht ons tesamen,) wij eren en aanbidden U.) 2x Wordt uw wil gedaan, ) dan bindt het ons saam, ) iedereen zal deel zijn van uw gezin.) 2x

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

13 Spreuken 11:4 Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

15 Psalm 49: 5 5 Maar God zal mij ontrukken aan de dood, Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. Hij is het die ten leven mij geleidt En die mij opneemt in zijn heerlijkheid. Vrees niet wanneer een man zichzelf verrijkt En in zijn huis met eer en aanzien prijkt. Het is vergeefs, geen rijkdom kan hem baten; Al zijn bezit – hij moet het achterlaten.

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

18 Opw. 770: 1, 2, 3, 4 1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 2 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

19 Opw. 770: 1, 2, 3, 4 Refrein ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

20 Opw. 770: 1, 2, 3, 4 4 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Refrein ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

23 Psalm 17: 3, 7 3 Mijn voeten bleven in uw spoor een nimmer wankelden mijn schreden. Ik roep U aan in mijn gebeden, want Gij, o God, geeft mij gehoor. Maak wonderbaar uw gunstbewijzen, hoor hen die Gij voor tegenstand doet schuilen bij uw rechterhand en U als hun verlosser prijzen.

24 Psalm 17: 3, 7 7 Verzadig wie naar weelde smacht met wrange vruchten heel zijn leven; wil die ook aan zijn zonen geven en voed daarmee hun nageslacht. Maar ik zal U naar mijn begeren, aanschouwen in gerechtigheid. Als ik ontwaak word ik verblijd: verzadigd met uw beeld, o HERE!

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

27 Waarom redt God niet alle mensen?

28 EEN ALGEMEEN OORDEEL GENADE VOOR EEN REST

29 Waarom redt God niet alle mensen? DE VRAAG EN DE BELOFTE

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

31 Psalm 51: 4, 5 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

32 Psalm 51: 4, 5 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

35 Noodhulp na overstroming Noordoost-India

36 Ergste overstroming in 200 jaar Landverschuivingen, beschadigde huizen, akkers met een dikke laag modder…

37 De kerk in India komt in actie! Ze delen rijst, dahl (peulvruchten), dekens en muskietennetten uit aan de slachtoffers.

38 Help ook mee! Bid mee voor de slachtoffers en de hulpverlening en geef in de collecte!

39 Bedankt voor uw gebed en gift

40 Noodhulp na overstroming Noordoost-India

41 Ergste overstroming in 200 jaar Landverschuivingen, beschadigde huizen, akkers met een dikke laag modder…

42 De kerk in India komt in actie! Ze delen rijst, dahl (peulvruchten), dekens en muskietennetten uit aan de slachtoffers.

43 Help ook mee! Bid mee voor de slachtoffers en de hulpverlening en geef in de collecte!

44 Bedankt voor uw gebed en gift

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

46 LvdK 305: 1, 2 1 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

47 LvdK 305: 1, 2 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord Drijft rusteloos de eeuwen voort Wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen Mochten wij door geloof alleen De tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd En uit het diensthuis uitgeleid Naar ‘t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, Opdat het door de wereldnacht De weg vindt naar uw woning.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

49 Gezang 182C

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3, 4 1 Petrus3:17 - 4: 5 Psalm17:3, 7 Psalm51:4, 5 LvdK305:1, 2 Gezang182C:Amen

51 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar

52 Zaterdag 10 oktober 19.30-20.30 uur Klezmajeur Klez la Vie!

53

54 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

55 woensdag 7 oktober 10-12 uur

56 In de maand oktober Meld je aan via: www.akzplus.nl Studiedag: Geleefde kerk T Het instituut van de kerk staat onder druk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? 9 oktober – in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten Tussen instituut en gemeenschap Locatie: TU Kampen

57 Verantwoord geloven AKZ+ een maand op proef? www.akzplus.nl Klassieke apologetiek Apologetiek door christelijke praktijk 7 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege 14 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege

58 66 boeken, 1 bijbel Meer info op www.akzplus.nl Deuteronomium 21 oktober – dr. Arie Versluis Eén God, één plaats, één doel Locatie: TU Apeldoorn én via livestream

59 Jong & Geloven Volg ons via Facebook: www.facebook.com/akzplus Young and connected 28 oktober – Anko Oussoren Over jongerencultuur en de uitdaging voor jeugdwerkers Locatie: VIAA Zwolle én via livestream


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Opwekking194: Spreuken11:4 Psalm49:5 Opwekking770:1, 2, 3,"

Verwante presentaties


Ads door Google