De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk Schoolkamp en musical Centrale Eindtoets PO Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk Schoolkamp en musical Centrale Eindtoets PO Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Inhoud van de avond Agenda Huiswerk Schoolkamp en musical Centrale Eindtoets PO Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies

3 Agenda Doel van het gebruik Wat komt in de agenda? Wanneer op school/ wanneer thuis?

4 Huiswerk Blokboek taal Staartdelingen Werkwoordspelling

5 Schoolkamp en musical Schoolkamp: 15 t/m 17 juni 2016 Musical: 18 en 19 juli 2016

6 Centrale Eindtoets PO Voor wie:Alle kinderen in groep 8 van de basisschool. De toets is niet verplicht voor: − Leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn. − Leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn. − Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Wanneer:19, 20 en 21 april 2016 Afname:Schriftelijk op school bij de eigen leerkracht Twee niveaus:Basistoets en niveautoets Aangepaste afname: −een braille-versie; voor leerlingen met een visuele beperking. − een audio-versie; o.a. voor leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking. − een pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software; o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. − een vergrote versie (A3 en zwart-wit); o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. − een zwart-witversie op normale grootte; voor kleurenblinde leerlingen. Rapportage:Schriftelijk aan ouders eind mei 2016

7 Centrale Eindtoets PO

8 Persoonlijke leerdoelen Persoonlijke leerdoelen a.d.h.v. de Entreetoets en het voorlopig adviesgesprek Twee groepen ingedeeld op basis van deze doelen Klassikaal extra aandacht voor begrijpend lezen

9 Onderwijs in Nederland

10 Profiel van een VMBO-leerling Beroepsgericht (PRO/kader/basis) Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig Leerstof in kleine stapjes Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding

11 Profiel VMBO-leerling Theoretisch gericht/MAVO Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur Nieuwsgierig naar praktische oplossingen Doorstromen naar Havo mogelijk

12 Profiel Havo-leerling Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter als grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs

13 Profiel Atheneum-leerling Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Heeft een hoog abstractieniveau Wordt opgeleid voor universitaire studie

14 Profiel Gymnasium-leerling Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

15 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs.  Kleinere groepen  Minder verschillende leerkrachten voor de klas  Mentor geeft meer uren les  Wekelijks teamoverleg/lln bespreking  Handelingsplan  Dus meer aandacht en begeleiding.  Hetzelfde programma en diploma als Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in.

16 Schooladvies Adviesgesprekken: Maandag 29 februari Dinsdag 1 maart Donderdag 3 maart Schoolloopbaan o Leerlingvolgsysteem o Entreetoets o Methodetoetsen Sociaal-emotioneel o Taak-werkhouding o Welbevinden o Betrokkenheid

17 Toelating Toelatingseisen:1. Het advies van de basisschool. 2 Wat betekent de uitslag van de centrale eindtoets? Aanmelding:Na het adviesgesprek op school door ouders en kind met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). Geldig identiteitsbewijs

18 Schoolkeuze Schoolkeuze: ouders en kinderen  open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen)  open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school  ouderavonden  informatieboekjes scholen

19 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom. Inhoud van de avond Agenda Huiswerk Schoolkamp en musical Centrale Eindtoets PO Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies."

Verwante presentaties


Ads door Google