De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE AANVOEGENDE WIJS LE SUBJONCTIF [Audio p.1]

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE AANVOEGENDE WIJS LE SUBJONCTIF [Audio p.1]"— Transcript van de presentatie:

1 DE AANVOEGENDE WIJS LE SUBJONCTIF [Audio p.1]
Stem NL: De aanvoegende wijs Stem FR: Le subjonctif

2 ! De subjonctif: de vorm Uitgangen: -e, -es, -e, ions, iez, ent
Haal -ant van de participe présent af (donnant  donn); Plak de uitgang erachter: que je donne que tu donnes qu’il / qu’elle donne que nous donnions que vous donniez qu’ils / qu’elles donnent Onregelmatige werkwoorden: zie § 22! [De zinnen moeten één voor één invloeien, op het juiste moment, synchroon aan de animatie] [Audio:] [p.2] Stem NL: De subjonctif is een bijzondere werkwoordsvorm die in het Frans gebruikt wordt in sommige bijzinnen. Eerst laten we je zien hoe de subjonctif gevormd wordt. Op de volgende pagina’s zul je zien wanneer je deze vorm moet gebruiken. NL: De subjonctif herken je aan de uitgangen -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent. Bij regelmatige werkwoorden maak je de subjonctif als volgt. Stap 1: neem het participe présent van het werkwoord en haal daar -ant van af. Van het werkwoord donner is het participe présent donnant, dus als je -ant eraf haalt, blijft donn over. Dan gaan we naar stap 2: plak de uitgangen erachter. Dan krijgen we het rijtje: FR: que je donne que tu donnes qu’il / qu’elle donne que nous donnions que vous donniez qu’ils / qu’elles donnent In je Manuel vind je ook de rijtjes van de regelmatige werkwoorden op –ir en –re, zoals finir en vendre. Bij de onregelmatige werkwoorden zijn de vormen van de subjonctif steeds verschillend. Raadpleeg voor deze vormen paragraaf 22 van je Manuel. !

3 De subjonctif: het gebruik (1)
1. Gevoel Je suis content que tu puisses m’aider. Je regrette que vous ne soyez pas venu. 2. Noodzaak Il faut que je parte maintenant. Il est nécessaire que vous m’aidiez. [p.3] Stem NL: Er zijn zes gevallen waarin de subjonctif gebruikt wordt. Allereerst gebruik je de subjonctif als de bijzin begint met ‘que’ en er in de hoofdzin een werkwoord of een uitdrukking staat die een gevoel of noodzaak weergeeft. NL: We geven hier eerst een paar voorbeeldzinnen met een subjonctif na een gevoel. De groene werkwoorden in de voorbeelden zijn vormen van de subjonctif. FR: Je suis content que tu puisses m’aider. NL: Ik ben blij dat je me kunt helpen. Blij zijn is een gevoel, daarom staat het werkwoord pouvoir, kunnen, in de subjonctif. Zoals je ziet is dit werkwoord is onregelmatig. FR: Je regrette que vous ne soyez pas venu. NL: Ik betreur het dat u niet bent gekomen. Iets betreuren is ook een uiting van een gevoel, dus hierna volgt een subjonctif, soyez. Zoals je ziet is ook être een onregelmatig werkwoord. NL: Een noodzaak wordt uitgedrukt in de volgende voorbeeldzinnen: FR: Il faut que je parte maintenant. NL: Het is nodig dat ik nu vertrek. Of beter gezegd: Ik moet nu vertrekken. FR: Il est nécessaire que vous m’aidiez. NL: Het is noodzakelijk dat u me helpt. Op de volgende pagina’s vind je nog meer gevallen waarin een subjonctif gebruikt wordt. Er zijn er in totaal zes.

4 De subjonctif: het gebruik (2)
3. Een wil / wens Je souhaite que mes parents paient mes vacances. Le prof veut que nous arrivions à l’heure. 4. Twijfel Je ne pense pas qu’il dise la vérité. Nous ne croyons pas que vous ayez mangé dix sandwiches. [p.4] Stem NL: twee andere gevallen waarin de subjonctif wordt gebruikt, zijn nà een wil of wens en nà een uiting van twijfel. Kijk eens naar de voorbeelden van een wil of wens. FR: Je souhaite que mes parents paient mes vacances. NL: Ik wens dat mijn ouders mijn vakantie betalen. FR: Le prof veut que nous arrivions à l’heure. NL: De docent wil dat we op tijd komen. Zinnen waarin een gevoel van twijfel wordt geuit, zijn bijvoorbeeld: FR: Je ne pense pas qu’il dise la vérité. NL: Ik denk niet dat hij de waarheid zegt. FR: Nous ne croyons pas que vous ayez mangé dix sandwiches. NL: Wij geloven niet dat jullie tien boterhammen hebben gegeten.

5 De subjonctif: het gebruik (3)
5. Een (on)mogelijkheid Il est possible qu’il pleuve demain. Il est impossible qu’elle réussisse. 6. Na sommige voegwoorden Je parle français avec elle, bien que je fasse des erreurs. Avant que nous partions, nous mettons nos vestes. Raadpleeg het Manuel. [p.5] NL: We bekijken hier de laatste twee gevallen waarin de subjonctif voorkomt. Nummer 5 betreft een mogelijkheid, of juist een onmogelijkheid: FR: Il est possible qu’il pleuve demain. NL: Het is mogelijk dat het morgen regent. Of: Het kan morgen regenen. FR: Il est impossible qu’elle réussisse. NL: Het is onmogelijk dat zij slaagt. Tot slot komt er een subjonctif na sommige voegwoorden, zoals bien que en avant que. Kijk maar naar de volgende zinnen: FR: Je parle français avec elle, bien que je fasse des erreurs. NL: Ik praat Frans met haar, hoewel ik fouten maak. FR: Avant que nous partions, nous mettons nos vestes. NL: Voordat we vertrekken, doen we onze jassen aan. We hebben hier twee voorbeelden gegeven van voegwoorden die gevolgd worden door een subjonctif. Kijk in je Manuel voor de overige voegwoorden. !

6 Let op ! Geen subjonctif J’espère que tu viendras demain. Je crois / Je pense que nous sommes libres cette après-midi. Subjonctif zonder que Vive la reine! [p.6] Stem NL: Let op: bij sommige werkwoorden verwacht je misschien een subjonctif, maar komt er toch geen. Dit is bijvoorbeeld het geval met espérer, hopen. Na dit werkwoord volgt meestal een futur. FR: J’espère que tu viendras demain. NL: Ik hoop dat je morgen komt. We hebben gezien dat er na ‘Je ne crois pas que’ en ‘je ne pense pas que’ een subjonctif volgt, omdat dit twijfel uitdrukt. In bevestigende zinnen met croire en penser volgt er echter geen subjonctif. Kijk maar: FR: Je crois / Je pense que nous sommes libres cette après-midi. NL: Ik geloof / IK denk dat we vanmiddag vrij zijn. Tot slot willen we laten zien dat de subjonctif heel af en toe gebruikt wordt in hoofdzinnen, dus zonder dat het woordje que eraan voorafgaat. Dit is in zinnen als: FR: Vive la reine! NL: Leve de koningin! Je ziet dat ook het Nederlands in dit soort uitdrukkingen een aanvoegende wijs gebruikt , namelijk ‘Leve’.


Download ppt "DE AANVOEGENDE WIJS LE SUBJONCTIF [Audio p.1]"

Verwante presentaties


Ads door Google