De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De kerkenraad herinnert u aan de dienst van a.s. donderdagavond zeven uur ter gelegenheid van het huwelijk van Oscar de Ruiter en Carina Verschelling. De Heilige doop werd aangevraagd door br. En zr. Wagenaar, voor hun zoon Senn, de bediening heeft deze morgen plaatsgevonden.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vandaag zal er een tweede collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is voor hulp aan Noord Oost India waar begin augustus ernstige overstromingen zijn geweest. Deze collecte wordt gehouden na een oproep vanuit onze zusterkerken in India, de Reformed Presbyterian Church of North-East India, het kerkverband waartoe ook ds. Lawr en de gemeente van Rengkai behoort. De collecte wordt via De Verre Naasten beschikbaar gesteld.

5 Agenda 2-4 oktoberLEF-kamp 7 oktober10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 10 oktober19 30 Lidwina in concert 15 oktoberB.V. “Ichtus” 20 30 Ontmoetingen met Jezus, Hst 2 Bij: Anita

6 Deze week zijn jarig: 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 8 oktober:br Frans Bareman br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

11 Psalm 123: 1, 2 1 Tot U, die zetelt in de hemel hoog, hef ik vol hoop mijn oog. Zoals een knecht let op zijns heren wenken of hij zijn gunst wil schenken, zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen rust op de hand der vrouwe, zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij ons weer genadig zij.

12 Psalm 123: 1, 2 2 Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot stelt ons voor elk ten spot. Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, de trots der zelfbewusten. Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting en hebben geen verwachting, tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad, verlos ons van dit kwaad

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

16 LvdK 110: 1, 2, 3, 4 1 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht, Is eeuwig waa-rd t’ontvangen De wijsheid, rijkdom, eer en kracht En dankbre lo-fgezangen. 2 Hij, die als Hogepriester leeft, En met zijn Gee-st ons zegent, Hij is ‘t, die moed en sterkte geeft, Wat kwaad ons oo-k bejegent.

17 LvdK 110: 1, 2, 3, 4 3 Die in ons oog de moeite leest, Toont ons zijn me-delijden; Hij is, als wij, verzocht geweest En sterkt ons, a-ls wij strijden. 4 Hij komt en draagt de gloriekroon; God toont zijn we-lgevallen En geeft aan Hem, als Mensenzoon Het oordeel o-ver allen.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

20 Christus Jezus als enige

21 12. GERECHTIGHEID

22 Christus Jezus als enige 12. GERECHTIGHEID 13. ONZE SCHULD

23 Christus Jezus als enige 12. GERECHTIGHEID 13. ONZE SCHULD 14. SCHEPSELEN

24 Christus Jezus als enige WEES REËEL EN WEES GELOVIG

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

26 Psalm 75: 1, 2, 3, 4 1 U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Wij verkondigen uw eer, want uw naam is ons nabij. Daarom roemt het hele land al de wondren van uw hand.

27 Psalm 75: 1, 2, 3, 4 2 Ik bepaald mijn eigen tijd en Ik oordeel volgens recht Is geen fundament meer hecht, mist de wereld vastigheid? Ik heb naar mijn hoge wet haar pilaren vastgezet.

28 Psalm 75: 1, 2, 3, 4 3 Tot de trotsen klinkt mijn woord: weest in hoogmoed niet verblind. En tot hem die 't kwaad bemint: ga niet in uw dwaasheid voort. Heft uw hoorn niet trots omhoog, spreekt niet geheven hoofd.

29 Psalm 75: 1, 2, 3, 4 4 Oost noch west verleent u macht, ook geen bergland of woestijn, want God zelf zal rechter zijn. Waar u ook uw hulp verwacht, wat uw trotsheid ook beoogt: Hij vernedert, Hij verhoogt.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

32 Psalm 75: 5, 6 5 God, de HEER, houdt in zijn hand een kelk vol gemengde wijn. Goddelozen, groot en klein, drinken, ondanks tegenstand, deze drank, naar Gods besluit, tot de laatste droesem uit.

33 Psalm 75: 5, 6 6 Dit vermeld ik in mijn lied, ik zing Jakobs God ter eer. Trotse hoornen sla ik neer en ik doe hun macht teniet. Wie zijn heil van God verwacht, ziet zijn hoorn verhoogd in kracht.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

36 Noodhulp na overstroming Noordoost-India

37 Ergste overstroming in 200 jaar Landverschuivingen, beschadigde huizen, akkers met een dikke laag modder…

38 De kerk in India komt in actie! Ze delen rijst, dahl (peulvruchten), dekens en muskietennetten uit aan de slachtoffers.

39 Help ook mee! Bid mee voor de slachtoffers en de hulpverlening en geef in de collecte!

40 Bedankt voor uw gebed en gift

41 Noodhulp na overstroming Noordoost-India

42 Ergste overstroming in 200 jaar Landverschuivingen, beschadigde huizen, akkers met een dikke laag modder…

43 De kerk in India komt in actie! Ze delen rijst, dahl (peulvruchten), dekens en muskietennetten uit aan de slachtoffers.

44 Help ook mee! Bid mee voor de slachtoffers en de hulpverlening en geef in de collecte!

45 Bedankt voor uw gebed en gift

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

47 Gezang 69 U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

49 Gezang 182E 4-stemmig

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1, 2, 3, 4 Psalm75:5, 6 Gezang69: Gezang182E:Amen

51 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar

52 Zaterdag 10 oktober 19.30-20.30 uur Klezmajeur Klez la Vie!

53

54 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

55 woensdag 7 oktober 10-12 uur

56 In de maand oktober Meld je aan via: www.akzplus.nl Studiedag: Geleefde kerk T Het instituut van de kerk staat onder druk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? 9 oktober – in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten Tussen instituut en gemeenschap Locatie: TU Kampen

57 Verantwoord geloven AKZ+ een maand op proef? www.akzplus.nl Klassieke apologetiek Apologetiek door christelijke praktijk 7 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege 14 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege

58 66 boeken, 1 bijbel Meer info op www.akzplus.nl Deuteronomium 21 oktober – dr. Arie Versluis Eén God, één plaats, één doel Locatie: TU Apeldoorn én via livestream

59 Jong & Geloven Volg ons via Facebook: www.facebook.com/akzplus Young and connected 28 oktober – Anko Oussoren Over jongerencultuur en de uitdaging voor jeugdwerkers Locatie: VIAA Zwolle én via livestream


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: 1. Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn 2. Noodhulp India Psalm123:1, 2 Openbaring5: LvdK110:1, 2, 3, 4 HC Zondag5: Psalm75:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google