De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5, 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5, 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5, 6

2 Leerlingbegeleiding VWO 4 Fred BouwhuisDecaan + mentor Karien van EekelenMentor Simon van der MolenMentor Wouter OlbertzMentor Francisca de VriesCoördinatrice (tot 28/9) Joanne DuijvestijnTeamleider Chris de RuyterZorgcoördinator Samantha de la Parra/José LaarhuisDyslexiecoördinator Mark BakkerDyslexiecoach VWO docententeam Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

3 Gemeenschappelijke doelen: Diploma halen en Volwassen worden Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

4 Impressie Kennismakingsdag

5 Tweede Fase Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

6 Kenmerken Tweede Fase  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in VWO 4 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

7 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

8 Vinger aan de pols  Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

9 Zelfstandigheid Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

10 Ouders en huiswerk: Lekker puh… Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

11 Ouders en huiswerk  Belangstellend informeren  Faciliteren (tijd, werkplek)  Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)  Kijken naar de toekomst  Wat werkt? Wat gaat goed?  Wat zijn je kwaliteiten  Met inzet kun je het leren (growth mindset) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

12 Ouders en huiswerk  Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken (uitgever: SWP)  Leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nl www.onderpresteren.nl Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

13 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel met profiel- keuzevak (totaal 4 vakken)  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek  Economie en Maatschappij  Cultuur en Maatschappij  Vrij deel  1 of 2 examenvakken Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

14 Profielwissel  Aangrenzende profiel/ander profielkeuzevak/ wisb -> wisa / N naar M  In overleg met mentor / docenten  Als er plaats is  Tot einde blok 2, VWO 4  Schriftelijke toestemming ouders Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

15 Wissel vrije deel  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

16 Vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

17 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 31 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les  Vakondersteuning soms verplicht Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

18 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

19 Toetsing (1)  Verschillende toetsvormen:  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets  PO = praktische opdracht  Examendossier: in beheer leerling Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

20 Toetsing (2)  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Voor vrijwel ieder vak een SET  Tijdens toetsweek lesvrij  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

21 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

22 Berekening overgangscijfer V4  Ieder blok een blokcijfer (BC), samengesteld uit toetsen  Gemiddeld blokcijfer (GB) over 4 blokken en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GB : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 9)  Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

23 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV, voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

24 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden in het examenjaar gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (afgesloten in V4!)  Profielwerkstuk (VWO 6) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

25 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

26 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator(SET).  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

27 Bijzonder verlof  Indien mogelijk 2 weken tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur (m.i.v. 28/9/2015: Mark Kwakman) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

28 Excursies & kosten  Kennismakingsdag Hulsbeek: 20 euro  Pop/Rock museum Gronau (CKV): 20 euro  Tweede Kamer (maatschappijleer): 20 euro  Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

29 Kennismaking mentoren  Fred Bouwhuislokaal 1.28  Karien van Eekelenlokaal 0.08  Simon van der Molenlokaal 0.23  Wouter Olbertzlokaal 0.12 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen


Download ppt "Voorlichting VWO 4 2015 - 2016 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5, 6."

Verwante presentaties


Ads door Google