De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verschillen in Europa

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verschillen in Europa"— Transcript van de presentatie:

1 De verschillen in Europa
Marja van den Oetelaar Het BTW Advies Kantoor BV

2 De verschillen in Europa
Het doel van de btw-richtlijn 2006/112/EC is om de btw te harmoniseren binnen de Europese Unie 3 juni 2015 Maar is het btw-systeem daadwerkelijk geharmoniseerd?

3 Grootste verschillen Tarieven Drempels Verleggingsregelingen Fiscale eenheid Vereenvoudigingsregels Import Entrepots Use- and enjoyment regels Compliance Etc.

4 Tarieven

5 Drempels Registratie drempels - Verschillen tussen binnen- en buitenlandse belastingplichtigen Verschillen in hoogten van de drempels Afstandsverkopen - Verschillen in drempels Intracommunautaire verwervingen - Verschillen in drempels

6 Verleggingsregelingen
Artikel 194 BTW richtlijn 2006/112/EC (binnenlandse verleggingsregeling) 1. In het geval dat de belastbare goederenlevering of de belastbare dienst wordt verricht door een belastingplichtige die niet gevestigd is in de lidstaat waar de BTW verschuldigd is, kunnen de lidstaten bepalen dat de tot voldoening van de belasting gehouden persoon degene is voor wie de goederenlevering of de dienst wordt verricht. 2. De lidstaten stellen de voorwaarden voor de toepassing van lid 1 vast.

7 Verleggingsregelingen
Lidstaten hebben verschillende soorten binnenlandse verleggingsregelingen De binnenlandse verleggingsregelingen kunnen worden onderverdeeld in: Levering van goederen door een niet-gevestigde leverancier Levering van diensten door een niet-gevestigde leverancier Speciale binnenlandse regelingen

8 (niet gevestigd in België)
Voorbeeld: een niet-gevestigde leverancier levert goederen aan zijn afnemer die in het land van de afnemer liggen Verleggingsregelingen - Niet-gevestigde leverancier van goederen NL leverancier (niet gevestigd in België) Factuur BE afnemer (gevestigd in België) vervoer

9 Verleggingsregeling: niet-gevestigde leverancier van goederen

10 Verleggingsregeling: niet-gevestigde dienstverrichter
Voorbeeld: een niet-gevestigde dienstverrichter verleent diensten die gerelateerd zijn aan het toegang verlenen tot een tentoonstelling in het land van de afnemer NL Dienstverrichter (niet gevestigd in België) Toegangsverleningsdienst BE afnemer (gevestigd in België)

11 Verleggingsregeling: niet-gevestigde dienstverrichter

12 Vereenvoudigingsregels
Consignatie voorraad: Speciaal contract waarbij de leverancier de goederen naar de afnemer in een andere lidstaat vervoert zonder dat de eigendom overgaat. De goederen worden wel ter beschikking gesteld aan de afnemer, meestal op de locatie van de afnemer. De levering vindt plaats op het moment dat de afnemer de goederen nodig heeft. De levering van goederen vindt plaats na het transport Aanvankelijk wordt de voorraad verzonden naar de opslagplaats die onder controle (incl. gehuurde locaties) is van de leverancier Meestal zijn er meerdere potentiële afnemers van de consignatie voorraad Call-off voorraad: Is een lex specialis van een consignatie voorraad; de term call-off voorraad is ‘gereserveerd’ voor consignatie voorraden waar de afnemer al bekend is Call-off voorraden worden naar een opslagplaats in een ander EU-land vervoerd De titel van de goederen blijft bij de leverancier De afnemer heeft controle over de opslagplaats, is bekend met voorraadbewegingen en kan op ieder moment goederen uit de voorraad nemen

13 BE afnemer (gevestigd in België)
Consignatie voorraad Goederen worden door de leverancier vervoerd naar het land van de afnemer, maar blijven onder controle van de leverancier Goederen worden opgeslagen in het land van de afnemer Factuur naar afnemer Goederen worden vervoerd naar de afnemer NL Leverancier Factuur BE afnemer (gevestigd in België)

14 Goederen worden opgeslagen in het land van de afnemer
Call off stock Goederen worden door de leverancier vervoerd naar het land van de afnemer, de goederen komen onder controle van de afnemer Goederen worden opgeslagen in het land van de afnemer Factuur naar afnemer De titel van de goederen gaat over naar de afnemer NL Leverancier Factuur BE Afnemer Gevestigd in België Opslag

15

16 De vereenvoudigde ABC-levering
B (Tussen handelaar) Lidstaat 2 Factuur Factuur A (Leverancier) Lidstaat 1 Transport C (Afnemer) Lidstaat 3

17 De vereenvoudigde ABC levering
In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC regeling niet worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van aankomst voor de btw is geregistreerd: Bulgarije Cyprus Denemarken Estland Frankrijk Griekenland Groot Brittannië Kroatië Litouwen Luxemburg Malta Portugal Oostenrijk Slowakije Spanje Tsjechische Republiek

18 De vereenvoudigde ABC-levering
In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC-regeling niet worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van vertrek voor de btw is geregistreerd: Bulgarije Cyprus Denemarken Griekenland Hongarije Kroatië Litouwen Luxemburg Nederland Oostenrijk Roemenië Spanje

19 De vereenvoudigde ABC-levering
In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC-regeling wel worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van vertrek of van aankomst voor de btw is geregistreerd: België Duitsland Finland Ierland Italië Letland Polen Slovenië Zweden

20 Import

21 BTW compliance Artikel 252 BTW Richtlijn 2006/112/EC: 1. De btw-aangifte moet worden ingediend binnen een door de lidstaten vast te stellen termijn. Deze termijn mag niet langer zijn dan twee maanden na het verstrijken van ieder belastingtijdvak. 2. Het belastingtijdvak wordt door de lidstaten vastgesteld op een, twee of drie maanden. De lidstaten kunnen evenwel andere belastingtijdvakken bepalen, die echter niet langer dan een jaar mogen zijn.

22 De verschillen in Europa
Zijn er nog vragen???


Download ppt "De verschillen in Europa"

Verwante presentaties


Ads door Google