De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verschillen in Europa Marja van den Oetelaar Het BTW Advies Kantoor BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verschillen in Europa Marja van den Oetelaar Het BTW Advies Kantoor BV."— Transcript van de presentatie:

1 De verschillen in Europa Marja van den Oetelaar Het BTW Advies Kantoor BV

2 3 juni 2015 De verschillen in Europa Het doel van de btw-richtlijn 2006/112/EC is om de btw te harmoniseren binnen de Europese Unie Maar is het btw-systeem daadwerkelijk geharmoniseerd?

3 -Tarieven -Drempels -Verleggingsregelingen -Fiscale eenheid -Vereenvoudigingsregels -Import -Entrepots -Use- and enjoyment regels -Compliance -Etc. Grootste verschillen

4 Tarieven

5 Registratie drempels - Verschillen tussen binnen- en buitenlandse belastingplichtigen -Verschillen in hoogten van de drempels Afstandsverkopen - Verschillen in drempels Intracommunautaire verwervingen - Verschillen in drempels Drempels

6 Artikel 194 BTW richtlijn 2006/112/EC (binnenlandse verleggingsregeling) 1. In het geval dat de belastbare goederenlevering of de belastbare dienst wordt verricht door een belastingplichtige die niet gevestigd is in de lidstaat waar de BTW verschuldigd is, kunnen de lidstaten bepalen dat de tot voldoening van de belasting gehouden persoon degene is voor wie de goederenlevering of de dienst wordt verricht. 2. De lidstaten stellen de voorwaarden voor de toepassing van lid 1 vast. Verleggingsregelingen

7 Lidstaten hebben verschillende soorten binnenlandse verleggingsregelingen De binnenlandse verleggingsregelingen kunnen worden onderverdeeld in: -Levering van goederen door een niet-gevestigde leverancier -Levering van diensten door een niet-gevestigde leverancier -Speciale binnenlandse regelingen Verleggingsregelingen

8 Voorbeeld: een niet-gevestigde leverancier levert goederen aan zijn afnemer die in het land van de afnemer liggen Verleggingsregelingen - Niet-gevestigde leverancier van goederen NL leverancier (niet gevestigd in België) NL leverancier (niet gevestigd in België) BE afnemer (gevestigd in België) BE afnemer (gevestigd in België) Factuur vervoer

9 Verleggingsregeling: niet-gevestigde leverancier van goederen

10 Voorbeeld: een niet-gevestigde dienstverrichter verleent diensten die gerelateerd zijn aan het toegang verlenen tot een tentoonstelling in het land van de afnemer Verleggingsregeling: niet-gevestigde dienstverrichter NL Dienstverrichter (niet gevestigd in België) BE afnemer (gevestigd in België) BE afnemer (gevestigd in België) Toegangsverleningsdienst

11 Verleggingsregeling: niet-gevestigde dienstverrichter

12 Consignatie voorraad: -Speciaal contract waarbij de leverancier de goederen naar de afnemer in een andere lidstaat vervoert zonder dat de eigendom overgaat. De goederen worden wel ter beschikking gesteld aan de afnemer, meestal op de locatie van de afnemer. De levering vindt plaats op het moment dat de afnemer de goederen nodig heeft. -De levering van goederen vindt plaats na het transport -Aanvankelijk wordt de voorraad verzonden naar de opslagplaats die onder controle (incl. gehuurde locaties) is van de leverancier -Meestal zijn er meerdere potentiële afnemers van de consignatie voorraad Call-off voorraad: -Is een lex specialis van een consignatie voorraad; de term call-off voorraad is ‘gereserveerd’ voor consignatie voorraden waar de afnemer al bekend is -Call-off voorraden worden naar een opslagplaats in een ander EU-land vervoerd -De titel van de goederen blijft bij de leverancier -De afnemer heeft controle over de opslagplaats, is bekend met voorraadbewegingen en kan op ieder moment goederen uit de voorraad nemen Vereenvoudigingsregels

13 Goederen worden door de leverancier vervoerd naar het land van de afnemer, maar blijven onder controle van de leverancier Goederen worden opgeslagen in het land van de afnemer Factuur naar afnemer Goederen worden vervoerd naar de afnemer Consignatie voorraad NL Leverancier BE afnemer (gevestigd in België) Factuur

14 BE Afnemer Gevestigd in België NL Leverancier Factuur Call off stock Goederen worden door de leverancier vervoerd naar het land van de afnemer, de goederen komen onder controle van de afnemer Goederen worden opgeslagen in het land van de afnemer Factuur naar afnemer De titel van de goederen gaat over naar de afnemer Opslag

15

16 A (Leverancier) Lidstaat 1 C (Afnemer) Lidstaat 3 B (Tussen handelaar) Lidstaat 2 Factuur Transport De vereenvoudigde ABC-levering

17 In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC regeling niet worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van aankomst voor de btw is geregistreerd: -Bulgarije -Cyprus -Denemarken -Estland -Frankrijk -Griekenland -Groot Brittannië -Kroatië -Litouwen -Luxemburg -Malta -Portugal -Oostenrijk -Slowakije -Spanje -Tsjechische Republiek De vereenvoudigde ABC levering

18 In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC-regeling niet worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van vertrek voor de btw is geregistreerd: -Bulgarije -Cyprus -Denemarken -Griekenland -Hongarije -Kroatië -Litouwen -Luxemburg -Nederland -Oostenrijk -Roemenië -Spanje De vereenvoudigde ABC-levering

19 In de volgende lidstaten kan de vereenvoudigde ABC-regeling wel worden toegepast als de tussenhandelaar (b) in het land van vertrek of van aankomst voor de btw is geregistreerd: -België -Duitsland -Finland -Ierland -Italië -Letland -Polen -Slovenië -Zweden De vereenvoudigde ABC-levering

20 Import

21 Artikel 252 BTW Richtlijn 2006/112/EC: 1. De btw-aangifte moet worden ingediend binnen een door de lidstaten vast te stellen termijn. Deze termijn mag niet langer zijn dan twee maanden na het verstrijken van ieder belastingtijdvak. 2. Het belastingtijdvak wordt door de lidstaten vastgesteld op een, twee of drie maanden. De lidstaten kunnen evenwel andere belastingtijdvakken bepalen, die echter niet langer dan een jaar mogen zijn. BTW compliance

22 Zijn er nog vragen??? De verschillen in Europa


Download ppt "De verschillen in Europa Marja van den Oetelaar Het BTW Advies Kantoor BV."

Verwante presentaties


Ads door Google