De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Justitiële verslavingszorg, de lange weg naar EBM Chris van der Meer, directeur zorg Palier PBG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Justitiële verslavingszorg, de lange weg naar EBM Chris van der Meer, directeur zorg Palier PBG."— Transcript van de presentatie:

1 Justitiële verslavingszorg, de lange weg naar EBM Chris van der Meer, directeur zorg Palier PBG

2 FADO 18 nov 2011 Overzicht presentatie JVZ: definitie, domeinen, doelgroep, bouwstenen Evidentie en praktijk –Vrijwillige zorg –PI programma’s –Extramurale programma’s –Co-morbiditeit –Optimale drang (o.a. drugcourt) Conclusies, Aanbevelingen en agenda

3 FADO 18 nov 2011 JVZ definitie Verslavingsinterventies voor justitiabele verslaafden gericht op criminaliteitsreductie onder justitiële titel, maar ook voor/ na combinatie van change (zorg) en control (just. / reclassering) Soms specifiek forensisch FVA, FVK, forensische verslavingspoli (Erkende) gedragsinterventies: LST-J; spiraal naar boven PI programma’s Maar veel justitiabelen ook in reguliere VZ 200 bedden (IMC, detox, TG) 12 mln / 860 klin. DBBC’s ambulant (MM, LST, CRA, heroïne, (F)ACT, etc) (n=1200) 5mln + 8mln comorbide verslaafden Domeinen: in PI extramuraal

4 FADO 18 nov 2011 Verschil/overeenkomst JVZ met VZ Verslavingszorg effectief op verslaving = criminogene factor no.1 (kwantitatief) JVZ doelgroep (veelplegers!) negatieve selectie Cumulatie maatschappelijke problemen (D&T; fin.; soc; kansloos) Co-morbiditeit (ASP, LVB, ADHD, psychoses) Lange carrières / chroniciteit JVZ justitieel kader  andere algoritmes (geen stepped care) Titel belangrijker dan diagnose; acceptatieplicht (IFZO) Aanpassingen aan detentie (langer, meer abstinentie, complex, minder DO) Aanpassingen extramurale drang (langer, klinisch, verplichtend)

5 FADO 18 nov 2011 Criminogene factoren gedetineerden (Vogelvang 2003) n=355 Matig-zeer ernstig Psychisch welbevinden 68% Arbeidsverleden 65%* Delictger. Activ. / kenniss. 62%* Financiën 62%* Delictpatroon 58%* Sociale isolatie 54% Woon(omgev.) 52%* Relatieprobl. 51%* Druggebruik50%* Laag opleiding 48%* Zeer ernstig Delictpatroon 58%* Laag opleiding 48%* Geweld o.i.v. alcohol 34% Woonomgeving 34%* Zelfverwonding / suicid.31% Druggebruik 30%* Psych. Welbevinden 29% Arbeidsverleden 27%* Huisvesting 27%* Delictger. Activ. / kenniss. 26%* * Ernstiger bij druggebruikers / veelplegers Vaste gedragspatronen (ASP, crim.,versl.) Vaardigheidstekorten (rel./soc.) Actuele problemen (wonen, werk, geld) Sociale kenmerken (fam, vrienden)

6 FADO 18 nov 2011 Zeer actieve veelplegers: gem. aantal aanhoudingen (etnische groep; leeftijd) bron: Veelplegersonderzoek Haaglanden (2000-2006), PARC 0 10 20 30 40 50 60 70 80 18-24 jaar (n=390) 25-31 jaar n=340) 32-38 jaar (n=388) 39-45 jaar (n=269) 46+ jaar (n=142) Gemiddeld aantal aanhoudingen Nederlands (n=628) Turks (n=49) Marokkaans (n=301) Surinaams (n=233) Antilliaans (n=122) Overig (n=196) NB gem. 2,6 antecedenten/jr; zelfrapportage: 6,7/wk

7 FADO 18 nov 2011 Over evidentie / beperkingen Veel literatuur, weinig Cochrane-proof meta-analyses, programma-evaluaties: veel veelbelovend / waarschijnlijk effectief, invloed What works. RCT nauwelijks mogelijk, beperkte waarde –verschillende justitie / zorg systemen Am, Eng, NL, etc –erg veel variabelen –beperkt generaliseerbaar –door uitval veel beoordeling van niet-genoten behandeling believers en criticasters Voordracht: waarschijnlijk waar… en veel te verbeteren: experimenteerruimte.

8 FADO 18 nov 2011 Geen vak voor pessimisten

9 FADO 18 nov 2011 Bouwdoos JVZ Change diagnostiek*, motivering (MGV*) psychologisch: CGT* (LST, CRA), CM*, (att. bias) medicatie: MMT*, heroïne, bupr., naltrexon, ps.farm. systeem*: MDFT, MST* MI*: dagbest. / IPS, woonbeg, MJD (F)ACT, for.(F)ACT*, casemanagement* DT: CGT*, 12ST Klin: detox, TG*, Minnesota/12ST, CGT*, IMC (zelfhulp NA, CA, AA, etc)* Control detentie*, incapacitatie sancties (o.a. taakstraffen) maatregel (PIJ,TBS, ISD) bijz. vw / reclasseringstoezicht* 3 intensiteitsnivo’s, Electr.Contr GGz Reclassering (specialty teams*) Lit.: parole, probation, diversion drug (&MH) courts* veiligheidshuizen *Belang aangetoond / aannemelijk in JVZ

10 FADO 18 nov 2011 Literatuur over een effectieve aanpak van criminaliteit bij verslaafden Belang vrijwillige / reguliere behandeling (VZ) effectief op verslavingsproblematiek (NB abstinentie of harm reduction) effectiviteit op criminaliteit soms onderzocht / aangetoond: heroïne- en methadonprogr.; TG meestal positieve kosten-baten (ambulant / TG / substitutie) NB meestal “bijvangst” bij goede zorg.

11 FADO 18 nov 2011 Veranderingen bij ‘responders’ injecteerbare en inhaleerbare heroïne CCBH

12 FADO 18 nov 2011 TX: Criminality during FU (>1 yr) (police & self-report) Reduction = > 50% red. & <5 crimes TIP: SOV 24 m TX-c 6.5 m TX-v 6.8 m Short =<3m n= SOV 154 TX-c 50 TX-v 51 Amsterdam Inst. Addiction Research (Maarten Koeter) and Parnassia Addiction Research Center (Peter Blanken)

13 FADO 18 nov 2011 Benefit-cost ratio’s VZ (drugs) “it’s the criminality, stupid!” W.S. Cartwright 2000

14 FADO 18 nov 2011 Literatuur over drang: algemene opmerkingen 1.Drang (mits substantieel) bevordert instroom (zorgmijders) en retentie beter dan kale straffen (detentie / toezicht) beter dan vrijwillige behandeling (drop-out) 2.Recidivevermindering van omstreeks 14% (soms hoger) goed haalbaar (What Works) 3.Different strokes for different folks WW: recidive-risico, criminogene factoren, responsiviteit Niet eenduidig..

15 FADO 18 nov 2011 Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations goede diagnostiek / behandelplanning / zorg op maat inzet effectieve behandeling / criminogene factoren voldoende lang (> 3 mnd) / continuïteit in – na gevangenis brede aanpak (druggerelateerde problemen) bij DD: geïntegreerde behandeling medicatie vaak belangrijk incl. substitutie coördinatie en samenwerking (afstemming tussen behandelaar / justitiestaf ook over nazorg) beloning / sanctiesysteem m.b.t. deelname en prosociaal gedrag monitoring via UC wenselijk NIDA: consequent optimistisch…

16 FADO 18 nov 2011 JVZ in detentie, bewezen effect Therapeutische gemeenschap (Amity, etc) –Effectief op criminaliteit (neemt af in tijd) –Vooral blijvers met nazorg (transitieTG / nazorg) –Ook M-TG voor DD problematiek effectief Intensieve CGT (DAP, OSAPP, etc) –Idem effectief, belang DF omgeving (Joe 2010) –Cave te kort (HISAP = 100x2u), nazorg –Mogelijk versterkt door CM (Pearson) 12ST niet bewezen Meth.onderhoud (Keep, etc) –Start binnen, doorgaan buiten –Effectief op (verwervings)criminaliteit

17

18 18 California Amity at Donovan Program (‘04): 5 Year Return-to-Custody Rates (Planning 15 Year Study) % Returned Prendergast, M.L., Hall, E.A., Wexler, H.K., Melnick, G., and Cao,Y (2004). Amity Prison-Based Therapeutic Community: Five-Year Outcomes. The Prison Journal, 84(1), 36-60.

19 FADO 18 nov 2011 JVZ in detentie NL Actueel: ‘klinische’ zorg vooral voor psychiatrische patiënt (PPC) –geen TG, VBA’s afgeschaft –verslaving beperkt thema –enkele intensieve PI projecten / ISD (dag)programma’s (CGT) ‘ambulant’: –erkende recl.interventies: COVA(+), LST-J, Alc.& Geweld, etc –inzet forensische poli’s (CGT, SVT) Kansen cf. succesvolle literatuur verslaving (incl. co-morbiditeit) positioneren in GW strakke programmatische samenwerking PI-GGz (cave marktgekte) –intensief programma (CGT/ TG, MM); –programmacontinuïteit borgen: 6-9 mnd intensief PI – 3 tot 6 mnd intensief buiten – nazorg –scheiding reguliere detentie, drugvrije setting ISD veelbelovend snelle / goede doorstroming vanuit HvB en kortverblijf

20 FADO 18 nov 2011 JVZ extramuraal, TIP 44 ( Nadere uitwerking NIDA guidelines) Consequente screening, goede diagnostiek –RNR: Risicoclassificatie, criminogene behoeften, responsiviteit –Verslaving, psa, somat., maatsch.problemen –Specifieke fact. (etnic., sexe, ASP; trauma, agressie, schuld, ident.) Behandeling –(M)TG, CGT, CT(sancties / beloningen), MM/substitutie –Casemanagement / coördinatie (bij DD: (for.)ACT) –Duur / continuïteit / completion bepalend! –Brede aanpak (med / psy en MI, evt. NA, etc) –Zorg op maat, maar voldoende intensiteit; fasering! Organisatie / proces –Samenwerking justitie / zorg (afspraken info-uitw.; cross training) –Bij terugval opschalen i.p.v. stoppen

21 FADO 18 nov 2011 JVZ extramuraal, NL Actueel Veel (toegankelijke) VZ klin / amb, vooral regulier, gericht op gezondheidswinst –door RS veel EBM (CGT, CRA, MM, (TG), casemanagement, DD) –zowel korte behandeling, (CGT) als voortgezet (substitutie, (F)ACT) –comorbiditeit (MMD, as2, LVB, ASS) –weinig specifiek forensisch / JVZ (zie interventiematrix) –NB Veelplegers tot recent relatief weinig zorg (gem. 3 mnd / jr.) –Cave: bezuinigingen Rutte / Wilders 1 Aansturing / financiering MVJ en ontwikkeling Veiligheidshuizen –(duurzame) recidivepreventie primair –casusregisters / transparantie Kansen Bevorderen forensisch werken / forensische teams –Risicotaxatie en –management, DO preventie-bemoeizorg –Samenwerking zorg / reclassering / OM –Innovatie: forensisch (F)ACT, PI programma’s (M-TG?), zorgpad comorbiditeit (Resultaten Scoren)

22 TX: Criminality during FU (>1 yr) (police & self-report) Reduction = > 50% red. & <5 crimes TIP: SOV 24 m TX-c 6.5 m TX-v 6.8 m Short =<3m n= SOV 154 TX-c 50 TX-v 51 Amsterdam Inst. Addiction Research (Maarten Koeter) and Parnassia Addiction Research Center (Peter Blanken)

23 FADO 18 nov 2011 Forensic outpatient (25 FTE/ 800 cl) PO: 109 Psychiatric and addiction diagnosis and treatment Forensic Outreach Team (F- ACT) Prison team GGz Reclassering (160 FTE/ 4000 cl) rapportages indicatie / toeleiding zorg toezicht gedragsinterventies; taakstraffen Reintegratie modules, o.a. Mat. Jur. Dienstverl. (MJD) (50 FTE/ 2500 cl) budget hulp juridisch advies, hulp bij huisvesting, ID, verz. Forensisch wonen; dagloon Forensisch ambulatorium, Keten zonder contra-indicaties Forensische poli (80 FTE/ 2000 cl) Psychiatrische en verslavingsbehandeling forensisch ACT Den Haag, Leiden, PI Scheveningen, PI Zoetermeer, Haarlem, Alkmaar, R’dam Omzet €22mln (€16,5 mln Just)

24 FADO 18 nov 2011 Maatschappelijke integratie: essentieel! Leerwerkcentrum Woodstock budgethulp werkprojecten

25 Subgroepen (behandelperspectief) Herstel 40% Subst 30% DD 20% MP 10% Behandelen in detentie Modulaire behandeling ISD Z’meer PPC- Scheveningen ++++++ ++++ Klinische / residentiele behandeling TX (FVA) SOV, EH (TG) Motivatie Centrum Centrum Dubbele Problematiek (CDP) Forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Duurzaam Verblijf Verslaafden ++++ + ++++++ (+) + Ambulante / outreachende behandeling Outpatient drug free Substitutie programma’s Forensische (verslavings)poli CDP poli / DT Forensisch-ACT ++++ ++++ ++++++++ ++++++++

26 Subgroepen reïntegratie perspectief Herstel 40% Subst 30% DD 20% MP 10% Materieel juridische dienst (MJD) budget en schulden verzekering / ID / etc ++++ ++++ ++++ ++++ Woonprojecten Remise (woonbegeleiding veelplegers) Re-entry na Emiliehoeve of Triple-Ex BW Centrum Dubbele Problematiek (CDP) Mi Casa / Woodstock (natte hostels) forensisch wonen / omklapwoningen ++++++ ++++++ ++++ (+) Dagbesteding / werk / opleiding Leerwerkcentr. (‘t Filiaal) / banenbemidd. (BV) Dagloon veelplegers (Reflex) Regulier dagloon (Clean River; Schoon&Zn)) Dagprogramma Inloop / gebruikersruimten ++++ ++++++ ++++++++ ++++++ NB Intensieve GGZ reclassering !! ++++

27 FADO 18 nov 2011 Bij prominente dubbele problematiek (MMD) in detentie: gemodificeerde TG of CGT klinisch: geïntegreerde behandeling veelbelovend (IDDT) ambulant: intensieve / outreachende / omvattende zorgarrangementen (op maat) werkzaam. –IDDT –Voor ernstigste 30-50%: ACT (beperkte effecten op recidive) of forensisch-ACT (incl. reclassering; beter voor recidive); –idem ICM / F-ICM. Reclasseringstoezicht (parole / probation) bij MMD specialty teams (GGz expertise; kleinere caseload) effectiever dan regulier Wat zegt de literatuur over een effectieve aanpak van criminele (comorbide) verslaafden?

28 FADO 18 nov 2011 Hoe kan justitiële drang zelf geoptimaliseerd worden? 1.Continu ï teit – ‘van binnen naar buiten’* –> 6 mnd* 2.Contingente drang –Drug Courts* (ook Veiligheidshuizen en ZSM?) 3.Integrale dienstverlening (zorg / just) –Forensisch ACT* –Forensisch toezicht (TBS) –PI programma’s (gedragsinterventies / FZ) –Specialty teams* (MH probation; werkwijze, caseload)  GGZ / verslavingsreclassering –NB Justitie (helaas / nog) terughoudend (functiescheiding) –NB handreiking info-overdracht GGZN * = EB

29 Drug / MH Courts Speciale rechtbank voor justitiabele drugverslaafden 1989 Miami, nu wereldwijd intensieve samenwerking met zorg, reclassering, rehabilitatie, MW individuele behandelplanning (ambulant of klinisch) monitoring (UC, voortgang) / evaluatie olv rechter sanctie/beloningen (CM) geen geweldsdelicten speciale vormen: MH court, juvenile court, engaging mom Meta analyse (Latimer, 2006): 14% reductie arrestaties ged. FU voor resultaat: > 1 jr programma NB hi-risk: 1x/2wk (Marlowe, 2006)

30 Matching cf. risicostatus: drug court frequentie Hi risk 1x/4-6wk (56% completion) Lo risk 1x/4-6wk (75% completion) Lo risk z.n. (72% completion) Hi risk 1x/2wk (75% completion) Hi-risk ASP, vroege crim. / druggebruik, mislukte behandelingen, IQ, laag opgeleid, etc

31 FADO 18 nov 2011 Veiligheidshuis (DH: 2009) vervolg ketenaanpak; strategisch - en casusoverleggen partners: gemeente, OM, politie, 3RO, GGz, PI, JJI, RvK, BJ, etc op één locatie samenwerken aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening, gericht op terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. persoonsgebonden & gebiedsgebonden aanpak, soms VLOTs (ad hoc lokaal opererende teams) clusters: volwassenen, jeugd, gebiedsgericht, huiselijk geweld, nazorg detentie

32 FADO 18 nov 2011 Conclusies NL moderne toegankelijke VZ en betrokken overheid (MVJ, gemeenten) JVZ complex veld behandeling daders = slachtoffers prohibitie altijd 3e in spreekkamer, dilemma’s (zeker in reguliere VZ) Veel gezondheids- en recidivewinst / maatschappelijk rendement te behalen (NIDA/SAMSHA), mits goed georganiseerd (breuken!) / samenwerking toolkit goed gebruiken (CGT, CM, med. / subst, MI, TG, ACT) different strokes for different folks (co-morbiditeit, crim. needs) in zorg houden / DO preventie essentieel

33 FADO 18 nov 2011 Aanbevelingen PI programma ’ s Verslaving weer positioneren (ook buiten ISD) ≥ 1 intensief transmuraal voorbeeldprogramma? –> 6mnd PI / > 6mnd intensieve nazorg (cure & care) Drug Court (≥ 1) Forensische ambulatoria? –Samenwerking VZ / psa / MW / GGzReclassing / MI –Poli en bemoeizorg (for. FACT) –Risicotaxatie / risicomanagement / recidivegegevens –Criminogene / protectieve factoren JVZ opnemen in Kwaliteitsprogramma FZ (KFZ)

34 FADO 18 nov 2011 Delict/ probleemmix Indicatie- Stelling (NIFP, 3RO) Resultaat Vonnis IFZO WODC Delict Risicotaxatie Overige problemen Maatregel Toezicht Detentie Klinisch Ambulant Overig Recidive Middelengebr. Kosten / baten EFP Maatregel-Behandel- Combinatie Veiligheids- huis Nieuwe kansen voor een ambitieuze JVZ/FZ onderzoeksagenda Door VFZ standaardisatie en overzicht Gegevens bij enkele spelers Systemen voor transparantie in wording (DataBanken, ROM, IFZO, etc)

35 FADO 18 nov 2011 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Justitiële verslavingszorg, de lange weg naar EBM Chris van der Meer, directeur zorg Palier PBG."

Verwante presentaties


Ads door Google