De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostenbewustzijn van patiënten / verzekerden congres Rechtmatige Zorg 1 oktober 2015 Wouter van de Sande – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostenbewustzijn van patiënten / verzekerden congres Rechtmatige Zorg 1 oktober 2015 Wouter van de Sande – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en."— Transcript van de presentatie:

1 Kostenbewustzijn van patiënten / verzekerden congres Rechtmatige Zorg 1 oktober Wouter van de Sande – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Anne Pino – Zorgverzekeraars Nederland

2 Ervaringen van een verzekerde
Bron Nationale ombudsman

3 Kostenbewustzijn

4 Hoe duidelijk was het bonnetje in de zorg?
Via “mijn omgeving”

5 Agenda Aanleiding Kostenbewustzijn VWS Rol zorgverzekeraars Stellingen

6 Onderzoek NPCF november 2012
Patiënten hechten aan kosteninformatie Vanwege eigen betalingen (onverzekerde zorg en ER) Inzicht in kosten van belang voor keuze van een behandeling Kostenoverzichten Ontbreken van informatie, zoals datum consult of naam behandeling Declaraties niet te koppelen aan geleverde zorg Onduidelijke terminologie, onduidelijkheid over de bedragen Controleren van declaraties door verzekerde Onvoldoende informatie niet weten wat ze moeten doen van kastje naar de muur gestuurd Stijgende kosten

7 Aanbevelingen NPCF Stuur alle verzekerden kostenoverzichten
Neem belangrijke informatie op in het kostenoverzicht, zoals datum behandeling, naam zorgverlener, soort behandeling en bedrag •Creëer één loket voor vragen •Onderneem actie als een declaratie niet blijkt te kloppen en koppel dat terug aan de verzekerde

8 Aanleiding kostenbewustzijn VWS
Beter inzicht in de kosten draagt bij aan Zinnig en zuinig gebruik van zorg Verzekerden krijgt inzicht in de gemaakte kosten Verzekerden kan declaratie controleren op onjuistheden Deelonderwerpen (VWS, NZa, NVZ, NFU, ZKN, OMS, ZN en NPCF) Verbeteren terugkoppeling zorggebruik verzekerde Verbeteren afhandeling van vragen over declaraties Vooraf meer en beter inzicht in de kosten van zorg

9 Brief minister 14 mei 2013 Verbeteren terugkoppeling naar verzekerde
DBC-ZP, diagnose en het specialisme vanaf 2014 de relevante contactmomenten (bijvoorbeeld een consult bij de arts of een operatie) mee leveren bij de declaratie. Welke contactmomenten? Uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar Consumentenvertalingen

10 Aanpak zorgverzekeraars
Aanpassen declaratiestandaard Uitgangspunt zorgverzekeraars: Geen papieren overzichten: “mijn omgeving” Actief naar verwijzen Overzichten verbeteren/verduidelijken Gezamenlijk communicatie kostenbewustzijn /DBC-systematiek Afspraken met zorgaanbieders over afhandeling vragen declaraties Patiënten hechten aan kosteninformatie Vanwege eigen betalingen (onverzekerde zorg en ER) Inzicht in kosten van belang voor keuze van een behandeling Kostenoverzichten Ontbreken van informatie, zoals datum consult of naam behandeling Declaraties niet te koppelen aan geleverde zorg Onduidelijke terminologie, onduidelijkheid over de bedragen Controleren van declaraties door verzekerde (2/3) Onvoldoende informatie niet weten wat ze moeten doen van kastje naar de muur gestuurd Stuur alle verzekerden kostenoverzichten Neem belangrijke informatie op in het kostenoverzicht, zoals datum behandeling, naam zorgverlener, soort behandeling en bedrag •Creëer één loket voor vragen •Onderneem actie als een declaratie niet blijkt te kloppen en koppel dat terug aan de verzekerde

11 Verbetering “mijn omgeving”
30444 Jump anastomose nervus hypoglossus - nervus facialis Verbetering “mijn omgeving” Zomer 2014 Medisch Specialistische Zorg Minimale dataset DBC-ZP, specialisme, DBC-diagnose Geleverde zorgactiviteiten + datum (DBC’s vanaf 1 juni 2014) Consumentenomschrijvingen DBC-ZP en ZA Toelichting bij DBC systematiek ZA Valgiserende of variserende en/of deroterende osteotomie, type Pauwels ?? ZA Doorzagen van het bot van het been om de stand te verbeteren

12 Verbetering “mijn omgeving”
Zomer 2014 Medisch Specialistische Zorg Minimale dataset DBC-ZP, specialisme, DBC-diagnose Geleverde zorgactiviteiten + datum (DBC’s vanaf 1 juni 2014) Consumentenomschrijvingen DBC-ZP en ZA ZA Jump anastomose nervus hypoglossus - nervus facialis ?? ZA Aansluiten van de aangezichtszenuw op de 12e hersenzenuw

13 Verbetering bonnetje oud

14

15 Gezamenlijke communicatie
Toolkit Q&A’s Eenduidige communicatie Inzicht geven in zorgkosten t.b.v. bewuste keuzes in de zorg Niet naar de SEH maar naar HAP Toelichting op zorg Website verzekeraars/ziekenhuizen Toelichting bij DBC systematiek

16 Verbeteren afhandeling vragen

17 Verbeteren afhandeling vragen
Afspraken vastgelegd in convenant tussen ZN, NVZ en NFU Afspraken over verantwoordelijkheden en samenwerking zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij vragen verzekerden/patiënt Declaratie Zorgverzekeraar na betaling: eerste aanspreekpunt Zorgaanbieder bij restitutie Vooraf aan behandeling

18 Wat heeft het opgeleverd?
5, 7 7,1 Informatie naar verzekerde: juiste keuze! Bron: Consumentenbond

19 Stelling 1 De DBC systematiek is veel te ingewikkeld voor de verzekerde om een rol te kunnen spelen in de controle van een declaratie

20 Stelling 2 De kosten van het actief betrekken van de verzekerde bij het controleren op rechtmatige zorg wegen niet op tegen de baten

21 Stelling 3 Als je echt zinnige en zuinige zorg wil dan moet er vooral ingezet worden op inzicht vooraf aan de behandeling (openheid van de ziekenhuistarieven)


Download ppt "Kostenbewustzijn van patiënten / verzekerden congres Rechtmatige Zorg 1 oktober 2015 Wouter van de Sande – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en."

Verwante presentaties


Ads door Google