De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Openbare Aanbesteding Kleine Aanbieders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Openbare Aanbesteding Kleine Aanbieders"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Openbare Aanbesteding Kleine Aanbieders
17 september 2015

2 Waar komen we vandaan? Regionale inkoop
Beuningen Druten Heumen Groesbeek (per Berg en Dal) Mook en Middelaar Nijmegen Wijchen Beleidsvisie opgesteld in 2013/2014: ‘Kracht door Verbinding’ Inkoop in drie ‘Blokken’, A, B en C Voorts: Beschermd Wonen, Arbeidsmatige dagbesteding Mirjam

3 Mirjam

4 Regionale Inkoop Mirjam

5 Blok B1 en B2 75% van het budget gaat naar de ‘Combinatie’
25% voor ‘Kleine aanbieders’ Producten in blok B: Ambulante trajecten: Behandeling kort, middel, intensief, chronisch (GB-GGZ) Specialistische Jeugd GGZ (waaronder ook dyslexiebehandeling voor EED) Begeleiding (kort, middellang, langdurig/intensief) Specialistische begeleiding Waakvlambegeleiding Persoonlijke Verzorging volwassenen Verzorging en begeleiding jeugd Dagbesteding Basis Specialistische dagbesteding Dagbesteding met extra ondersteuning Specialistische dagbesteding Jeugd: KDC, MDC, integratie met kinderopvang en onderwijs Kortdurend Verblijf Volwassenen Jeugd Mirjam

6 Contractering nieuwe aanbieders
Contractering via zgn. openbare aanbesteding Inschrijving op CTM (aanbestedingsplatform) Raamovereenkomst: 0-uren contract Betaling op basis van facturatie/realisatie Gegevensuitwisseling via elektronisch berichtenverkeer Aschwin

7 Inschrijving Inschrijving volgens offerteaanvraag dient te bestaan uit: Eigen Verklaring KVK uittreksel Inschrijfformulier Verklaring SROI Visiedocument Verificatiestukken (indienen na gunning) Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) Verklaring betalingsgedrag belastingdienst VOG (op aanvraag beschikbaar) Evt aanvullende kwaliteitsbescheiden Aschwin

8 Social Return on Investment
Beleid: SROI component op alle inkoop 2,5% van opdrachtwaarde (achteraf vast te stellen) Doelgroepen: werkloze met WWB of WW; Wajong; mensen met SW indicatie, leerlingen met BBL-opleiding Bij verplichting lager dan €1250,- mag u ook maatschappelijk initiatief steunen Correspondentie: Aschwin

9 Proces WMO en/of Jeugdhulp
Toeleiding (WMO: SWT) SWT verstuurd aanvraag naar gemeente Opdrachtverstrekking (WMO301) en beschikking Declaratie (via WMO303) Terugkoppeling op declaratiebericht (WMO304) Toeleiding (JW: SWT of verwijzer) SWT verstuurd aanvraag OF aanbieder verstuurd aanvraag Opdrachtverstrekking (JW301) Declaratie (JW303) Terugkoppeling (JW304) Emiel vanaf hier

10 Gemeente (Backoffice)
Procesbeschrijving: Aanvraagformulier door SWT SWT Software VECOZO GGK Software Gemeente (Backoffice) Klant Aanbieder Aanvraagformulier door aanbieder Andere verwijzer Alleen voor Jeugd

11 301 – bericht (opdrachtverstrekking)
Berichtenverkeer 303 – bericht (declaratie) gemeenten GWS CivizionAeolus GGK Vecozo Zorgleverancier 301 – bericht (opdrachtverstrekking)

12 Berichtenverkeer Functie Bericht Verzender JW WMO Toewijzing cliënt
Gemeente JW301 WMO301 Retourbericht toewijzing Aanbieder JW302 WMO302 Declaratie JW303 WMO303 Retourbericht declaratie JW304 WMO304 Aanmelding cliënt JW305 WMO305 Retourbericht aanmelding JW306 WMO306 Mutatie/einde zorg JW307 WMO307 Retourbericht mutatie/einde zorg JW308 WMO308 Declaratie GGZ JW321 NVT Retourbericht declaratie GGZ JW322

13 Berichtenverkeer 303: declaratie; 305: Aanmelding
Vecozo GGK Software Software Aanbieder Gemeente 301: toewijzing 301: toewijzing Het CAK

14 Aandachtspunten berichtenverkeer
Aanbieder in bezit van ‘ge-update’ AGB code Nieuwe cliënten moeten aangemeld worden bij gemeente Facturering per maand: niet per 4 weken; betaling uiterlijk 30 dagen na ontvangst declaratiebericht CAK – gegevens aanleveren;

15 Hoe regel is berichtenverkeer?
AGB code via Vecozo Codelijsten: ->modules -> verwijsindex Berichten uploaden via software of via webportal vecozo Software: afstemmen met softwareleverancier Webportal: Berichtenconverter maakt berichten van excelbestanden. Zie -> modules -> Berichtenconverter

16 Planning Datum Wat Wie 25 september Publicatie offerteaanvraag Regio
9 oktober Deadline vragen stellen Aanbieders 16 oktober Publicatie Nota van Inlichtingen 23 oktober Deadline inschrijving 13 november Voorlopige gunning 27 november Definitieve gunning December Ondertekening contracten Aanbieders en Regio

17 Contactpersonen Contractmanagers:
Mirjam Derks Jeroen Hack Algemeen: Social Return:

18 Informatiebijeenkomst Verlenging Raamovereenkomsten Kleine Aanbieders
17 september 2015

19 Verlenging Geen eenzijdige verlenging Wijzigingen in het contract
Wijzigingen op tarief Toevoegingen bouwstenen Onvolledig behandeltraject GGZ Persoonlijke Verzorging Wijzigingen in inschrijving Niet meer inschrijven per gemeente; inschrijving geldt voor hele regio Opnieuw ‘kruisjeslijst’ indienen conform nieuw format Update contactgegevens/AGB/etc.

20 Recapitulatie SROI Processen Berichtenverkeer Planning Contact

21 Social Return on Investment
Beleid: SROI component op alle inkoop 2,5% van opdrachtwaarde (achteraf vast te stellen) Doelgroepen: werkloze met WWB of WW; Wajong; mensen met SW indicatie, leerlingen met BBL-opleiding Bij verplichting lager dan €1250,- mag u ook maatschappelijk initiatief steunen Correspondentie:

22 Proces WMO en/of Jeugdhulp
Toeleiding (WMO: SWT) SWT verstuurd aanvraag naar gemeente Opdrachtverstrekking (WMO301) en beschikking Declaratie (via WMO303) Terugkoppeling op declaratiebericht (WMO304) Toeleiding (JW: SWT of verwijzer) SWT verstuurd aanvraag OF aanbieder verstuurd aanvraag Opdrachtverstrekking (JW301) Declaratie (JW303) Terugkoppeling (JW304)

23 Gemeente (Backoffice)
Procesbeschrijving: Aanvraagformulier door SWT SWT Software VECOZO GGK Software Gemeente (Backoffice) Klant Aanbieder Aanvraagformulier door aanbieder Andere verwijzer Alleen voor Jeugd

24 301 – bericht (opdrachtverstrekking)
Berichtenverkeer 303 – bericht (declaratie) gemeenten GWS CivizionAeolus GGK Vecozo Zorgleverancier 301 – bericht (opdrachtverstrekking)

25 Berichtenverkeer Het 303 bericht:
Bij voorkeur zoveel mogelijk declaraties in één bericht Mogelijk om meerdere maanden, meerdere cliënten in één declaratiebericht te declareren Voorbeeld: cliënt periode product realisatie Eenheid A Januari 02207 10 uren B 02200 5 Dagdelen Februari 15 Uren dagdelen maart 8

26 Berichtenverkeer Functie Bericht Verzender JW WMO Toewijzing cliënt
Gemeente JW301 WMO301 Retourbericht toewijzing Aanbieder JW302 WMO302 Declaratie JW303 WMO303 Retourbericht declaratie JW304 WMO304 Aanmelding cliënt JW305 WMO305 Retourbericht aanmelding JW306 WMO306 Mutatie/einde zorg JW307 WMO307 Retourbericht mutatie/einde zorg JW308 WMO308 Declaratie GGZ JW321 NVT Retourbericht declaratie GGZ JW322

27 Berichtenverkeer 303: declaratie; 305: Aanmelding
Vecozo GGK Software Software Aanbieder Gemeente 301: toewijzing 301: toewijzing Het CAK

28 Aandachtspunten berichtenverkeer
Aanbieder in bezit van ‘ge-update’ AGB code Bestaande Klanten moeten bekend zijn bij gemeente. PGB klanten omzetten naar ZIN. Facturering per maand: niet per 4 weken; betaling uiterlijk 30 dagen na ontvangst declaratiebericht CAK – gegevens aanleveren;

29 Hoe regel ik berichtenverkeer?
AGB code via Vecozo Codelijsten: ->modules -> verwijsindex Berichten uploaden via software of via webportal vecozo Software: afstemmen met softwareleverancier Webportal: Berichtenconverter maakt berichten van excelbestanden. Zie -> modules -> Berichtenconverter

30 Planning Datum Wat Wie 1 oktober Verzending gewijzigd contract Regio
1 november Uiterlijke retourdatum Aanbieders 15 november Getekende versie retour naar aanbieder

31 Contactpersonen Contractmanagers:
Mirjam Derks Jeroen Hack Algemeen: Social Return:


Download ppt "Informatiebijeenkomst Openbare Aanbesteding Kleine Aanbieders"

Verwante presentaties


Ads door Google