De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. H. v.d. Heuvel De HERE werkt zijn plan met het leven van Jozef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. H. v.d. Heuvel De HERE werkt zijn plan met het leven van Jozef."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. H. v.d. Heuvel De HERE werkt zijn plan met het leven van Jozef verder uit

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 11 oktober a.s. hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Dagboek Goede Moed is weer verkrijgbaar Intekenlijst in de hal tot en met 11 oktober Enquête formulier Uitbreiding kerk kan worden Ingeleverd tot en met 11 oktober

5 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

8 Opw. 546 Nabij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit; Hij is volmaakt, Gods eigen zoon en Priester tot in eeuwigheid. Mijn naam, geschreven in zijn hand, bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: geen aanklacht houdt meer stand, wanneer mijn redder pleit voor mij, wanneer mijn redder pleit voor mij.

9 Opw. 546 AI klaagt de satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld, ik kijk omhoog en zie Hem staan die alles voor mij heeft vervuld. Omdat Hij al mijn zonden droeg en door zijn bloed ben ik nu vrij, want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving ook voor mij, voor Gods vergeving ook voor mij.

10 Opw. 546 Ja, Hij is mijn gerechtigheid, want zie, het Lam is opgestaan! Hij troont als Heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in Hem en Hij in mij; ) zo één met Hem sterf ik niet meer; ) eens zal ik zitten aan zijn zij, ) 2x mijn Jezus, Redder en mijn Heer. ) mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

11 Opw. 585 Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.

12 Opw. 585 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

13 Opw. 585 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

14 Opw. 585 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.

15 Opw. 585 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

16 Opw. 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

17 Opw. 770 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

18 Opw. 770 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

19 Opw. 770 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

20 Opw. 770 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

21 Opw. 770 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

22 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

23 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

24 Ps. 146: 3, 4 Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft; Hij, die door den nood gedreven, Zich tot Hem om troost begeeft; Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, Vestigt op den HEER, zijn God.

25 Ps. 146: 3, 4 't Is de HEER, wiens alvermogen 't Groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, En aan elk, die Hem verbeidt, Trouwe houdt in eeuwigheid.

26 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

27 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

28 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

29 Ps. 27 : 7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.

30 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

32 Verkondiging Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 >>> Lied 429: 1, 2, 3 De HERE werkt zijn plan met het leven van Jozef verder uit

33 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

34 Lied 429: 1, 2, 3 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

35 Lied 429: 1, 2, 3 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

36 Lied 429: 1, 2, 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

37 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

38 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

39 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

40 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

41 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

42 SB 23: 1, 2 Wees blij te allen tijde, verheug u in de Heer! De Heere is nabij u, ja, spoedig keert Hij weer! Laat iedereen het merken dat Christus in u woont, dat u in woord en werken zijn vriend’lijkheid vertoont.

43 SB 23: 1, 2 Wees niet bezorgd, maar blijde: de Heere zorgt voor u. Laat niet door vrees u leiden, want Hij staat borg voor u. En wat u mag ontbreken, zeg aan de Heer uw nood met bidden en met smeken, maak zijn genade groot.

44 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

45 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande

46 SB 23: 3, 4 Dank God te allen tijde, verwacht het uit zijn hand: dan zal zijn milde vrede ‑ te hoog voor elk verstand ‑ uw hart en uw gedachten behoeden in uw Heer. Wie op de Heere wachten verblijdt Hij keer op keer.

47 SB 23: 3, 4 Voorts, broeders, al wat waardig, wat waar en zuiver is, beminnelijk, rechtvaardig, al wat welluidend is ‑ en al wat u geleerd is, doe dat en leef daarbij: en God, de God des vredes, zal altijd met u zijn.

48 Liturgie zondag 4 oktober Mededelingen Opw. 546, 585, 770 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 146: 3, 4 Gebed Schriftlezing: Genesis 40 : 1-23 Ps. 27 : 7 Kindernevendienst Verkondiging Lied 429: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed SB 23: 1, 2 *Geloofsbelijdenis *SB 23: 3, 4 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. H. v.d. Heuvel De HERE werkt zijn plan met het leven van Jozef."

Verwante presentaties


Ads door Google