De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 4 oktober 2015 Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ovd: G. Lindenberg Organist: J. Tijssen Schriftlezingen: Hebr. 3: 1-16, Marc. 10: 1-16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 4 oktober 2015 Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ovd: G. Lindenberg Organist: J. Tijssen Schriftlezingen: Hebr. 3: 1-16, Marc. 10: 1-16."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 4 oktober 2015 Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ovd: G. Lindenberg Organist: J. Tijssen Schriftlezingen: Hebr. 3: 1-16, Marc. 10: 1-16

2 Liedboek 835

3

4

5

6 Welkom Zondag 4 oktober 2015 Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ovd: G. Lindenberg Organist: J. Tijssen Schriftlezingen: Hebr. 3: 1-16, Marc. 10: 1-16

7 Mededelingen

8 Liedboek 8a

9

10

11

12

13

14 Stilte, Bemoediging, Groet

15 Gebed om ontferming/kyriegebed

16 NLB 657: 1, 2 en 4 Zolang wij adem halen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: >>

17 NLB 657: 1, 2 en 4 >> elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. de lofzang om het leven. geeft stem aan onze dank.

18 NLB 657: 1, 2 en 4 Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. >>

19 NLB 657: 1, 2 en 4 >> Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: het lied van uw verlangen heeft mij aan 't licht getild.

20 NLB 657: 1, 2 en 4 Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. >>

21 NLB 657: 1, 2 en 4 >> Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

22 Gebed bij de opening van de Bijbel

23 Kinderen gaan naar de kindernevendienst

24 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, 2 Die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde.

25 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 3 Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. 4 Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. 5 Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen,

26 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 6 Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. 7 De heilige Geest zegt immers: 'Horen jullie vandaag zijn stem, 8 Wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn,

27 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 9 Waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten hoewel ze mijn daden hadden gezien, 10 Veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei: "Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet." 11 En in mijn toorn heb ik gezworen: "Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust."'

28 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, 13 Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit 'vandaag' nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.

29 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 14 Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. 15 Wanneer er gezegd wordt 'Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand' –

30 Schriftlezing Heb. 3: 1 t/m 16 (NBV) 16 Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes' leiding uit Egypte waren weggetrokken?

31 Gezang 446

32

33

34

35 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 1 Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. 2 Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen.

36 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 3 Hij vroeg hun: 'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?' 4 Ze zeiden: 'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.' 5 Jezus zei tegen hen: 'Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.

37 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 6 Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; 7 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, 8 En die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. 9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

38 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 10 In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. 11 Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; 12 En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'

39 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

40 Schriftlezing Mar. 10: 1 t/m 16 (NBV) 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

41 NLB 795: 1, 2, 3, 4 en 5 Wat ons bond, God, is verbroken onze liefde is gedoofd. Niemand kan de wond nog helen zwijgend buigen wij het hoofd.

42 NLB 795: 1, 2, 3, 4 en 5 Vul de stilte met uw adem, alle druk is ons te veel. Wij gaan onder in ons falen, als uw liefde ons niet heelt.

43 NLB 795: 1, 2, 3, 4 en 5 Al bent U in ons gebroken, kom ons nader, maak ons vrij van de pijn om vroeger dagen. In uw vrede dooft de strijd.

44 NLB 795: 1, 2, 3, 4 en 5 God, die alle dingen nieuw maakt, zet opnieuw een toekomst in waar wij van uw zegen leven, anderen tot zegen zijn.

45 NLB 795: 1, 2, 3, 4 en 5 Geef geloof dat trouw kan groeien, hoop op meer waarachtigheid, liefde die zo lang blijft bloeien als uw liefde ons geleidt.

46 Overdenking

47 NLB 877: 1, 2 en 3 Ja, ik ben het beeld van onze maker, moederschoot van al wat leeft. Prijs haar naam die nu en altijd adem geeft, adem geeft.

48 NLB 877: 1, 2 en 3 Ja, ik ben het beeld van de gezalfde, liefde, lichaam, onze weg. Prijs haar oproep aan de wereld: leef oprecht,

49 NLB 877: 1, 2 en 3 Ja, ik ben het beeld van de herschepper, wind die kalm en krachtig leidt. Prijs de Geest die stuwt en meetrekt: zij bevrijdt,

50 Kinderen komen terug in de kerk

51 Opwekking voor kinderen 248 Jesus is the joy of my life, yes He is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing: Jesus is the joy of my life.

52 Opwekking voor kinderen 248 In moments of trouble, in moments of fear. I remember this song and I sing loud and clear, I sing loud and clear:

53 Opwekking voor kinderen 248 Jesus is the joy of my life, yes He is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing: Jesus is the joy of my life.

54 Opwekking voor kinderen 248 In moments of trouble, in moments of fear. I remember this song and I sing loud and clear, I sing loud and clear:

55 Opwekking voor kinderen 248 Jesus is the joy of my life, yes He is. Jesus is the joy of my life. And every day I sing this simple thing: Jesus is the joy of my life.

56 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader

57 Collecte

58 Liedboek 974

59

60

61

62

63

64 Wegzending en zegen

65 Gezongen amen


Download ppt "Welkom Zondag 4 oktober 2015 Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ovd: G. Lindenberg Organist: J. Tijssen Schriftlezingen: Hebr. 3: 1-16, Marc. 10: 1-16."

Verwante presentaties


Ads door Google