De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8. Programma Wie zijn wij? Groep 8 op Octopus Voortgezet onderwijs Schooladvies/verwijzing VO Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8. Programma Wie zijn wij? Groep 8 op Octopus Voortgezet onderwijs Schooladvies/verwijzing VO Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 Programma Wie zijn wij? Groep 8 op Octopus Voortgezet onderwijs Schooladvies/verwijzing VO Vragen

3 Groep 8 op Octopus Kamp, gevonden voorwerpen EHBO Voortgezet onderwijs Music Special 10 maart Musical (tevens afscheidsavond) DVD

4 Werkwijze in groep 8 Agenda (werkwijze van VO) –Taken –Plannen –Verantwoordelijkheid Nakijken – Kritisch op eigen werk –Waar maak ik de fouten en hoe komt dat? Huiswerk –Maken van huiswerk –Leren van toetsen voor wereldoriënterende vakkentoetsen

5 Onderwijs in Nederland

6 Voortgezet onderwijs

7 Profiel van een VMBO-leerling beroepsgericht (kader-basis) Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig. Leerstof in kleine stapjes. Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding. Wordt opgeleid voor Middelbaar Beroeps Onderwijs.

8 Profiel VMBO-leerling theoretisch gericht Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs. Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur. Nieuwsgierig naar praktische oplossingen. Wordt opgeleid voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. (MBO)

9 Profiel Havo-leerling Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter dan grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs. (HBO)

10 Profiel Atheneum-leerling Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Werkt vaak op mentaal niveau. Wordt opgeleid voor universitaire studie.

11 Profiel Gymnasium-leerling Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

12 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. –Kleinere groepen –Minder verschillende leerkrachten voor de klas –Mentor geeft meer uren les –Wekelijks teamoverleg/lln bespreking –Eventueel handelingsplan –Dus meer aandacht en begeleiding. –Hetzelfde programma en diploma als regulier Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in.

13 Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? Criteria: IQ tussen 80-90 –2 leerachterstanden van 25% of meer (begr.lezen en/of rekenen) IQ tussen 90-120 –Tevens soc. emotionele problematiek vereist IQ tussen 75-80 –Overgangsgebied (Vangnetconstructie) –Plaatsing in basisberoepsgerichteleerweg met LWOO, maar indicatie voor PRO. Contract met ouders wordt ondertekend.

14 Advies op basis van: Werkhouding, kennis en vaardigheden. Soorten intelligentie: ( theoretisch, praktisch, sociaal) Persoonlijkheid (motivatie, interesse, kwetsbaarheid, faalangst)

15 schooladvies Schoolloopbaan –Leerlingvolgsysteem –Rapporten (2 e rapport is het LDOS  Leerling Digitaal Overdracht Systeem –Lerarenvergadering bovenbouw, zorgteam en directie –Leerkrachten groep 8 –Eventueel LWOO/Brugklas onderzoek.

16 Verplicht voor alle leerlingen groep 8 Centrale eindtoets PO (Primair Onderwijs)

17 TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS. Toelatingseisen : 1. Het advies van de basisschool. 2. onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). Aanmelding: - na informatie door en op scholen voor voortgezet onderwijs; -Na het advies gesprek op school met ouders en kind. Door ouders (en leerling) met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). uittreksel van het bevolkingsregister Kopie legitimatiebewijs van de ouders Versie 2004-2005 SCHOOLKEUZEONDERZOEK Ook wel psychologisch onderzoek a. Intelligentie: taalkundig en niet-taalkundig. b. Schoolvorderingen: taalkundig en rekenkundig c. persoonlijk- heidsaspecten: - motivatie: leertaakgerichtheid concentratie huiswerkhouding werktempo doorzettingsvermogen - welbevinden: plezier op school sociale aanvaarding - zelfvertrouwen: uitdrukkingsvaardigheid zelfvertrouwen bij proef- werken sociale vaardigheden 1. Deelname: door aangemelde leerlingen, vrijwillig of na advies basisschool 2. Kosten: voor ouders: €47,- 3. Inhoud: a. Schriftelijk onderzoek in groepsverband+ observatie onderzoeker; b. Eventueel aanvullend individueel onderzoek. 4. Tijdsduur: 1 volledige dag op een school. 5. Afnamebureau: Praktijk voor studie- en beroepskeuze Paul Wijnen. 6. Inhoud onder­zoek: 7. Rapportage: - Schriftelijk verslag met advies aan ouders - Eventueel mondelinge toelichting aan ouders - (Met toestemming ouders) schriftelijk verslag aan school. Versie 2004-2005

18 Overdracht naar het VO Leerling Digitaal Overdracht Systeem Warme overdracht Leerlingdossier vanuit school Eventueel aanvullende informatie En daarna….. 1 e rapport VO 10-minutengesprekjes VO 3 e jaarsoverzicht Communicatie VO

19 Schoolkeuze: ouders en kinderen –open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen) –open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school –ouderavonden –informatieboekjes scholen Wij “weten niet” wat “de beste school” is. Zoek de, voor u en uw kind, passende school! Schoolkeuze:

20 Belangrijke data: www.kindcentrumoctopus.nl

21 Sites voortgezet onderwijs: www.udenscollege.nl www.commanderijcollege.nl www.fioretticollege.nl www.zwijsen-college.nl SUCCES!!!!!!

22 Klassenfeestjes What’s app, Twitter, Facebook, snapchat, enz. Ruzies buiten school Bedtijd Wat we ook nog kwijt willen:

23 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom in groep 8. Programma Wie zijn wij? Groep 8 op Octopus Voortgezet onderwijs Schooladvies/verwijzing VO Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google