De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 Programma Wie zijn wij? Groep 8 op Octopus Voortgezet onderwijs
Schooladvies/verwijzing VO Vragen

3 Groep 8 op Octopus Kamp, gevonden voorwerpen EHBO Voortgezet onderwijs
Music Special 10 maart Musical (tevens afscheidsavond) DVD

4 Werkwijze in groep 8 Agenda (werkwijze van VO) Nakijken Huiswerk Taken
Plannen Verantwoordelijkheid Nakijken Kritisch op eigen werk Waar maak ik de fouten en hoe komt dat? Huiswerk Maken van huiswerk Leren van toetsen voor wereldoriënterende vakken

5 Onderwijs in Nederland

6 Voortgezet onderwijs

7 Profiel van een VMBO-leerling beroepsgericht (kader-basis)
Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig. Leerstof in kleine stapjes. Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding. Wordt opgeleid voor Middelbaar Beroeps Onderwijs.

8 Profiel VMBO-leerling theoretisch gericht
Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs. Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur. Nieuwsgierig naar praktische oplossingen. Wordt opgeleid voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. (MBO)

9 Profiel Havo-leerling
Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter dan grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs. (HBO)

10 Profiel Atheneum-leerling
Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Werkt vaak op mentaal niveau. Wordt opgeleid voor universitaire studie.

11 Profiel Gymnasium-leerling
Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

12 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Kleinere groepen
Minder verschillende leerkrachten voor de klas Mentor geeft meer uren les Wekelijks teamoverleg/lln bespreking Eventueel handelingsplan Dus meer aandacht en begeleiding. Hetzelfde programma en diploma als regulier Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in.

13 Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking?
Criteria: IQ tussen 80-90 2 leerachterstanden van 25% of meer (begr.lezen en/of rekenen) IQ tussen Tevens soc. emotionele problematiek vereist IQ tussen 75-80 Overgangsgebied (Vangnetconstructie) Plaatsing in basisberoepsgerichteleerweg met LWOO, maar indicatie voor PRO. Contract met ouders wordt ondertekend.

14 Advies op basis van: Werkhouding, kennis en vaardigheden.
Soorten intelligentie: (theoretisch, praktisch, sociaal) Persoonlijkheid (motivatie, interesse, kwetsbaarheid, faalangst)

15 schooladvies Schoolloopbaan Leerlingvolgsysteem
Rapporten (2e rapport is het LDOS  Leerling Digitaal Overdracht Systeem Lerarenvergadering bovenbouw, zorgteam en directie Leerkrachten groep 8 Eventueel LWOO/Brugklas onderzoek.

16 Centrale eindtoets PO (Primair Onderwijs)
Verplicht voor alle leerlingen groep 8

17 TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS.
TOELATING VOORTGEZET ONDERWIJS. Toelatingseisen: 1. Het advies van de basisschool. 2. onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). Aanmelding: - na informatie door en op scholen voor voortgezet onderwijs; Na het advies gesprek op school met ouders en kind. Door ouders (en leerling) met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). uittreksel van het bevolkingsregister Kopie legitimatiebewijs van de ouders Versie SCHOOLKEUZEONDERZOEK Ook wel psychologisch onderzoek a. Intelligentie: taalkundig en niet-taalkundig. b. Schoolvorderingen: taalkundig en rekenkundig c. persoonlijk heidsaspecten: - motivatie: leertaakgerichtheid concentratie huiswerkhouding werktempo doorzettingsvermogen - welbevinden: plezier op school sociale aanvaarding - zelfvertrouwen: uitdrukkingsvaardigheid zelfvertrouwen bij proef werken sociale vaardigheden 1. Deelname: door aangemelde leerlingen, vrijwillig of na advies basisschool 2. Kosten: voor ouders: €47,- 3. Inhoud: a. Schriftelijk onderzoek in groepsverband+ observatie onderzoeker; b. Eventueel aanvullend individueel onderzoek. 4. Tijdsduur: 1 volledige dag op een school. 5. Afnamebureau: Praktijk voor studie- en beroepskeuze Paul Wijnen. 6. Inhoud onder­zoek: 7. Rapportage: - Schriftelijk verslag met advies aan ouders - Eventueel mondelinge toelichting aan ouders - (Met toestemming ouders) schriftelijk verslag aan school. Versie

18 Overdracht naar het VO Communicatie VO
Leerling Digitaal Overdracht Systeem Warme overdracht Leerlingdossier vanuit school Eventueel aanvullende informatie En daarna….. 1e rapport VO 10-minutengesprekjes VO 3e jaarsoverzicht

19 Schoolkeuze: Schoolkeuze: ouders en kinderen
open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen) open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school ouderavonden informatieboekjes scholen Wij “weten niet” wat “de beste school” is. Zoek de, voor u en uw kind, passende school!

20 Belangrijke data:

21 Sites voortgezet onderwijs:
SUCCES!!!!!!

22 Wat we ook nog kwijt willen:
Klassenfeestjes What’s app, Twitter, Facebook, snapchat, enz. Ruzies buiten school Bedtijd

23 Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom in groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google