De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Staat van Nederland: pensioenen Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 4 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Staat van Nederland: pensioenen Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 4 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Staat van Nederland: pensioenen Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 4 juni 2015

2 Netspar = Network Studies Pension Aging Retirement 2 UniversitiesPension industryPublic sector

3 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet” Premieregelingen ( hoofdlijnennota december 2014) “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten (hoofdlijnennota juni 2015) “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 3

4 4

5 5 Allianz

6

7 7 Of toch geen koploper? 7 Melbourne Mercer Global Index 2014

8

9 OECD geeft te florissant beeld Gaat uit van 100% indexatie van Nederlandse pensioenen

10 Toenemende diversiteit Gemiddeld goed inkomen, maar grote verschillen Goudswaard, Knoeff e.a. (Netspar Brief 2, 2015) Pensioen t.o.v. bruto inkomen, 60-64 Top 25% Mediaan Laagste 25%

11 Nederland scoort goed lage armoede (AOW) hoge pensioenen (2 e pijler) grote deelname goede langlevenverzekering lage kosten maar.... toenemende diversiteit vertrouwen gedaald

12 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet?” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 12

13 Twee soorten pensioenen Premieregeling opbouw in kapitaal bij 65 jaar omzetten in pensioen Uitkeringsovereenkomst opbouw in ‘rechten’ (1,875% van je loon) fonds moet voor dekking zorgen 13

14 Large variety of pension funds by number of funds...... and total assets 14

15 Belang aanpassen premieregelingen Opgebouwd kapitaal nu verplicht om te zetten in levenslange nominaal zekere uitkering (ca 5% uitkering per jaar) Geen beleggingsrendement bij 15-20 jaar beleggingshorizon Actuele lage rente leidt tot magere pensioenuitkomsten Pensioenknip, Radar, …. Doel vormgeving van levenslange uitkering met Beleggingsrisico ook in uitkeringsfase Kunnen inbouwen van risicodeling (macrolanglevenrisico) 15

16 Kabinetsbrief 19 dec 2014 Hoofdlijnennota optimalisering wettelijk kader Premieovereenkomsten Ruimte voor nieuwe varianten 1. Doorbeleggen na pensioendatum 2. Na pensioendatum toetreden tot uitkeringsregeling voor gepensioneerden Verwacht wetsvoorstel in 2016 16

17 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet?” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 17

18 Wie gelooft nog zijn UPO? NB zonder enige indexatie kom je niet uit op 80% van het gemiddelde loon maar op slechts 30%!

19 Fictie van nominale zekerheid Pensioen is niet zeker En dat moet u ook niet willen Toezicht richt zich op de ondergrens van de "harde verplichtingen" “afspraak is afspraak” 19

20 Dekkingsgraad gevoelig voor nominale rente Het Miljoenenontbijt 19 september 2012 20

21 Uitsplitsing daling dekkingsgraad 2007-2013

22 Geeft de dekkingsgraad "te grote" verliezen weer? Nee, als je naar het nominale pensioen kijkt (toezichthouder DNB). Nee, als je pensioencontract accepteert zoals in de wet is bepaald: "afspraak is afspraak". Ja, als je naar het reele pensioenverwachting kijkt voor het reele pensioen gaat het om het totale beleggingsrendement van pensioenfondsen; voor de toekomst te verwachten portefeuillerendement is minder gedaald dan de rente.

23 Ander toezicht bij premieregeling eigendom in vermogen geen generatie-effecten van ‘rekenrentes’ geen dekkingsgraden wel verplicht sparen en omzetten in pensioen  zoektocht naar voordelen premieregeling binnen collectief en solidair stelsel 23

24 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet?” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 24

25

26 Nederland: prachtig pensioenstelsel maar wel een buitenbeentje

27 Toenemend aantal landen met collectieve DC regelingen in de tweede pijler 27 Source: World bank; Pension-data

28 Maatschappelijke verandering Kritische consument beter opgeleid goed geïnformeerd => eisen aan: transparantie maatwerk eigen regie

29 Vragen bij solidariteit 29

30 Vragen bij solidariteit probleem van doorsneepremie hoog opgeleide laag opgeleide “wat levert deelname aan pensioenregeling mij op (% inkomen)?”

31 Problemen uitkeringsregelingen (zie SER(2015)) Gebrek aan vertrouwen, mede door complexiteit, onduidelijke relatie inleg en uitkering en steeds weer ad hoc aanpassen regelgeving Beleggingsspagaat: reele ambitie versus nominaal toezicht Nauwelijks keuzeruimte fondsbestuur en individu: gebrek maatwerk Grote gevoeligheid nominale rente 31

32 SER-advies behoud driepijler opbouw behoud verplichte deelname in 2 e pijler behoud verplichte omzetting in levenslange uitkering = verzekering individueel langlevenrisico maar vergroot flexibiliteit en maak ruimte voor keuze ontwerp goede keuze-architectuur vergroot transparantie en zoek oplossing doorsneeprobleem zzp

33 SER: vier varianten voor 2 e pijler 1. uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw 2. nationale pensioenregeling 3. persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling 4. persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (‘PPR’) Variant 4 “IMO” nader verkennen: ‘interessant maar onbekend’

34 SER variant 4C Persoonlijk Pensioenvermogen met risicodeling Persoonlijk pensioenvermogen transparant helder eigendomsrecht basis voor individuele opties optimale afstemming van risico op levensfase Binnen collectieve regeling schaalvoordelen bij beleggen deling van langlevenrisico optie: delen van risico’s die niet via markt verhandelbaar zijn macro langleven inflatie, loonstijging risicodeling met toekomstige deelnemers

35 Financieel rendement Biometrisch rendement Individueel vermogen voor volgende periode Uitbetaling als levenslange uitkering Individueel vermogen uit vorige periode Inleg Resultaat onderlinge solidariteitsafspraken Persoonlijk Pensioen met uitgebreide Risicodeling (PPR)

36 Complex van functies huidige collectieve contractuiteenrafelen in functies

37 en opnieuw combineren WorkingRetiredEducation Working RetiredEducation

38 Risicospreiding: collectief of individueel Traditioneel alle schokken via collectieve buffer uniform beleggingsprofiel spreiding via indexatiemechanisme Persoonlijk vermogen differentiatie tussen risico’s (aandelen, rente, inflatie, langleven) spreiding via levenscyclusprofiel per risico

39 Door uiteenrafelen kan 4C hetzelfde bieden... impliciete exposure aandelenrisico naar leeftijd collectief (CDC) via indexatie individueel via levenscyclus mix … en zelfs meer omdat niet alles via de dekkingsgraad hoeft te lopen

40 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet?” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 40

41 “Pension Freedom Day” 41 Steve Webb

42 Nederland: weinig keuzevrijheid 42

43 Keuze en maatwerk Persoonlijke vermogens maken potentieel pensioenkeuzes mogelijk Minder inleg als men hypotheek aflost Minder inleg als al veel opgebouwd Meer opnemen om thuis te kunnen blijven wonen Meer opnemen voor zorgkosten Beleggingsbeleid: Welk risicoprofiel ? Blijf mensen beschermen tegen ongewenste keuzes 43

44 44 Keuze-architectuur !! opt out defaults auto enrollment

45 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet?” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Wie gelooft nog zijn UPO?” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 45

46 Arbeidsverhoudingen veranderen..... % ZZP-ers mannen (cpb, 2012)

47 Arbeidsverhoudingen veranderen..... % ZZP-ers in Bouw % ZZP-ers mannen (cpb, 2012)

48 Nieuwe eisen aan pensioenen Arbeidsmobiliteit Overdraagbaar Niet verstorend Pensioenplicht voor alle werkenden Met aanloopperiode of ‘jokerjaren’ 48

49 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, maar nuchter blijven” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Einde van de nominale zekerheid” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP een nieuwe verloren generatie?” “SER: Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 49

50 Doorsneeprobleem

51 Oplossing: degressieve opbouw

52 Doorsneeprobleem verlies bij onmiddelijke overgang op degressieve opbouw winst bij onmiddelijke overgang op degressieve opbouw

53 Probleem van 100.000.000.000? geen kosten!! maar verschuiving tussen generaties toekomstige generaties profiteren premie jongeren gaat onmiddelijk omlaag huidige werkenden missen profijt van gunstige premie in tweede helft carriere CPB varianten betere spreiding van lasten mogelijk door geleidelijke overgang 53

54 Overgangsprobleem Bron: CPB 2015 nieuwe opbouw met degressieve opbouw

55 Eenzijdige berekening 55

56 Pensioen in 2040 Durven we de stap te maken in verbetering collectieve pensioenen

57 Onderwerpen Algemeen “Nederland koploper pensioenen, of toch niet” Premieregelingen “Risico nemen na je pensioen” Uitkeringsovereenkomsten “Einde van de nominale zekerheid” “Naar een ander pensioenstelsel” “Meer keuze: Een Ferrari op je 65 e ?” “ZZP-ers: een nieuwe verloren generatie?” “Overgangsprobleem oplosbaar” Overig “Toch belastingplan pensioen en eigen woning” 57

58 Perverse fiscale prikkels Investeren in eigenwoning: hypotheekrenteaftrek Sparen via pensioen: omkeerregel (premie aftrekbaar, pensioen belast) Dus Groot risico voor huishoudens Veel lenen En veel pensioensparen Geen huurmarkt Groot risico ook voor de staat: Staatschuld 500 mld Belastingclaim op pensioenen ca 500 mld 58

59 Mission Netspar contributes to the debate about pensions in the Netherlands Netspar is a research network and think tank whose mission is: To actively contribute to continuously improving the options for safeguarding retirement security in the Netherlands. It does this by developing the network and formulating and executing academic research programs, which include exchanging knowledge with other countries, in conjunction with an active outreach program for disseminating knowledge in the Netherlands.


Download ppt "De Staat van Nederland: pensioenen Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam, 4 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google