De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Troonrede getoetst Over tweedeling en vertrouwen in Nederland Kim Putters 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Troonrede getoetst Over tweedeling en vertrouwen in Nederland Kim Putters 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De Troonrede getoetst Over tweedeling en vertrouwen in Nederland Kim Putters 21 september 2015

2 De Troonrede 2013 Van Klassieke Verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving 2014 Veerkracht van de samenleving 2015 Optimistisch zijn, maar nuchter blijven…… Participatiesamenleving gerealiseerd? De Staat van Nederland 2015

3 Hebben we er een beetje vertrouwen in? De Staat van Nederland 2015

4 Het `DNA’ van het vertrouwen/wantrouwen 1.Wantrouwen & boosheid vs. vrees voor toekomst & bezorgdheid. 2.Nationale identiteit en trots onder druk: vrijheid van meningsuiting, verzorgingsstaat en grote NLse bedrijven. 3.Vrees over de zorg (‘Amerikaanse toestanden’) is stapsgewijs toegenomen sinds 2008 dan over immigratie. 4.Groepen die meest wantrouwen en vrezen: vrouwen, ouderen en SP/PVV stemmers. 5.Internationaal vergeleken overheerst wel tevredenheid en hoge kwaliteit van leven. Vooral bij hoger opgeleiden. 4 De Staat van Nederland 2015

5 Het publieke debat in 2008 en in 2015 (het wat) 5 De Staat van Nederland 2015

6 De scheidslijn van het wantrouwen (het wie) De Staat van Nederland 2015

7 7 Hoe ziet Nederland eruit en wie heeft `er’ (geen) vertrouwen in? Verdeling van hulpbronnen in de samenleving De Staat van Nederland 2015

8 Geen klassenmaatschappij, wel groeiende tweedeling gevestigde bovenlaag (sociale klasse) jongere kansrijken (segment) werkende middengroep (segment) comfortabel gepensioneerden (segment) onzekere werkenden (segment) achterblijvers (sociale klasse) gevestigde bovenlaag: - consistent hoog kapitaal - vader in jeugd: 62% (middel)hoog beroep; 8% laag beroep/werkloos - identificatie met Nerderlanders/hoogopgeleide/rijke/invloedrijke mensen - weinig politieke onvrede - universalistische waardenoriëntatie - partnerhomogamie (hoog/hoog) - woont in ‘dure’ /hoge statuswijken - binding met beroepswereld (maar 1/3 e gaat om met OSM) - toegang tot politieke en economische elite achterblijvers: - consistent laag kapitaal - vader in jeugd: 17% (middel)hoog beroep; 34% laag/werkloos - weinig identificatie met Nederlanders etc. - veel politieke onvrede - partnerhomogamie (laag/laag) - woont in achterstands/lage statuswijken - geen binding met de beroepswereld - geen toegang tot politieke en economische elite bekrachtiging op de flanken hoog totaalkapitaal laag totaalkapitaal 71% van de volwassen bevolking 29% van de volwassen bevolking De Staat van Nederland 2015

9 Wij-zij… Waarom wij spreken over `Gescheiden Werelden’: Polarisatie hoog – laag opgeleid neemt sterker toe. Werkt door in fysieke en mentale gezondheidsverschillen. Werkt door in toegang voorzieningen (begrijpelijkheid; financieel; netwerken). Werkt door in opvattingen over en wantrouwen in de `elite’. Werkt door in gesloten/open houding naar de toekomst (en ervaringen met vraagstukken rond immigratie, EU e.d.). Niet iedereen participeert of kan dat. Het `wij-zij’ gevoel versterkt het wantrouwen.

10 Ranking van meest urgente maatschappelijke kwesties Kwamen ze in de Troonrede 2015 terug? Komen ze in de media aan de orde? De Staat van Nederland 2015

11 Urgente maatschappelijke kwesties 1. Verschil tussen etnische groepen: Gunstige, maar ook zorgelijke ontwikkelingen – Botsende waarden – Integratieparadox 2. Verschil in persoonskapitaal Gezondheid /aantrekkelijkheid bepalen kans op werk/vrienden/hulp – Onderschatte verschildimensie 3. Verschil in politieke opvattingen en houdingen Geen brede polarisatietrend – Wel veel politieke onvrede; gekoppeld aan opleiding, beroep, leefstijl 4. Verschil in macht Moeizame verhouding tussen machtselite en bevolking 5. Verschil in opleiding en werk (  tweede presentatie) 6. Verschil in inkomen en vermogen Voorlopig ongelijk van Piketty: Vermogensverschillen stabiel, inkomen bepalender voor hulpbronnen en levenskansen – Inkomensverschillen NL klein, maar ‘pal onder de top’ wel toegenomen 7. Verschil tussen leeftijdsgroepen Geen ‘age war’ – Wel belangentegenstellingen jong/oud (zorg, wonen, pensioen, arbeid) – Natuurlijke familieband generaties, veel ‘doorkruisende verbanden’ (opleiding, herkomst, sekse etc)

12 Een etnisch verdeelde samenleving? Immigratievraagstuk zal leiden tot heftiger etnisch conflict 1.Instituties stagneren en falen, burgerinitiatieven vaker sturend. Dat levert soms insluiting op, maar ook afzondering en discriminatie. 2.`Cijfers’ bieden onvoldoende antwoord. Waar wonen de migranten straks? Bij wie komen migrantenkinderen in de klas? Reëel risico: `zachte’ tweedeling  hardnekkige polarisatie. 3.Les: integratie leidt niet vanzelf tot een gedeelde samenleving. De Staat van Nederland 2015

13 Asielverzoeken Statistieken verouderen snel Cijfers in media en politiek debat: Forse stijging, cijfers per week -drie weken geleden: 1800 -twee weken geleden: 3100 -vorige week:4900 (700 p.dag) De Staat van Nederland 2015

14 Asielverzoeken vanaf 1980 14 De Staat van Nederland 2015

15 Asielverzoeken, voor enkele herkomstlanden, 2010-juli 2015 15 De Staat van Nederland 2015

16 Aandeel personen in de bijstand, eind 2014 16 De Staat van Nederland 2015

17 Waarom verloopt integratie vluchtelingen zo moeizaam? Men komt als jongvolwassene naar Nederland. Slechte (mentale) gezondheid: vlucht en procedure. Verzilveren van het opleidingsniveau blijkt lastig. Leren van Nederlandse taal. Netwerken veelal weinig ‘functioneel’. Discriminatie. Veranderingen in (integratie)beleid helpen niet mee. Grootste deel blijft, terwijl opvang snelle terugkeer veronderstelt.  Etnische scheidslijn verscherpt, met risico op conflict. 17 De Staat van Nederland 2015

18 Een wantrouwende samenleving? Zonder democratische hervorming neemt de polarisatie toe (gescheiden werelden) Wie heeft het voor het zeggen? Elite vs. Volk? Dit is niet alleen een `beeld’, maar een feit: hoger opgeleiden hebben meer voordelen, meer werk en meer zeggenschap. Ontbreken een visie op de politieke en maatschappelijke democratie vormt de achilleshiel Rutte-2. Het parlement doet al 200 jaar hetzelfde. De Staat van Nederland 2015

19 Een welvarende, (on)gelukkige samenleving? BNG nog steeds geen serieuze tegenhanger van het BNP Wel grotere rol van welbevinden in publiek debat (‘brede welvaart’). Zorg, zekerheid en pensioen zijn culturele fenomenen, niet louter economische doorrekeningen (risico’s van`model-fetisjisme’). Met schaarste-denken zet de politiek zichzelf klem. De Staat van Nederland 2015

20 Media tussen of in gescheiden werelden? Informatievoorziening wordt minder vertrouwd Media als onderdeel van de gescheiden werelden. Dominantie van overheidsvoorlichters t.o.v. (lokale) media. Twitterdemocratie? Onafhankelijke & aanwezige journalistiek in de gevarenzone Aanwezigheid lokaal en regionaal wisselt sterk. Meer en beter inspelen op de verplaatsing van de politiek en de machtserosie van het Binnenhof. Nieuwe verdienmodellen? De Staat van Nederland 2015


Download ppt "De Troonrede getoetst Over tweedeling en vertrouwen in Nederland Kim Putters 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google