De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PTA ED01: Politieke Besluitvorming / weging 40 / H

Verwante presentaties


Presentatie over: "PTA ED01: Politieke Besluitvorming / weging 40 / H"— Transcript van de presentatie:

1

2 PTA ED01: Politieke Besluitvorming / weging 40 / H
ED02: Werk (verzorgingsstaat)/ weging 30 / H ED03: Criminaliteit (PO) / weging 20 / NH ED04: Procescijfer / weging 10 / NH

3 De Nederlandse staat Nachtwakersstaat Verzorgingsstaat 19 eeuw
geweldsmonopolie van de overheid staat centraal Overheid zorgt voor binnen- en buitenlandse veiligheid Burgers betalen belasting om de veiligheidstaak van de overheid te kunnen financieren - censuskiesrecht 20e eeuw Zorg dragen voor welzijn en verdeling van welvaart staat centraal dmv ‘algemeen kiesrecht’kunnen alle burgers, rijk of arm, via verkiezingen invloed uitoefenen op de besluitvorming Burgers betalen belasting om ‘staatstaken’als onderwijs, sociale zekerheid etc. te kunnen financieren Particulier initiatief van burgers

4 De bemoeienis van de overheid met het sociale welzijn van haar onderdanen kwam vooral voort uit:
1. Toenemende bewustwording van de maatschappelijke kosten van de industrialisering; (Roep om regulerende rol van de overheid.) 2. Het gevaar van maatschappelijke onrust. Men sprak over de ‘Sociale quaestie’, Politici werden zich bewust van de noodzaak van overheidsmaatregelen 3. Toenemende invloed van de arbeidersbeweging. Belangenbehartiging werknemers door vakbonden.

5 Eind 19e eeuw: de eerste sociale wetten
1854: Armenwet 1886: sociale kwestie;parlementaire enquête 1889: ontstaan arbeidsinspectie en Kinderwetje van Van Houten (1874) effectief?? 1895/1914: industrialisering 1900: Leerplichtwet 1901: Ongevallenwet (begin verzorgingsstaat) 1919: Arbeidswet beperkt tot 8 uur 1943: Commissie-Van Rijn 1952: Werkloosheidsverzekering 1956: Algemene ouderdoms wet 1965: Algemene bijstandswet 1967: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 1976: Arbeidsongeschiktheidswet 1983: sociale rechtsstaat, arbeid werd grondrecht Gemengde martkeconomie

6 Politieke stromingen over de ‘sociale wetgeving’
Socialisten: sterkere rechtspositie en betere leefomstandigheden Confessionelen: zwakkere betere bescherming, corporatisme (blz 129) liberalen: armoede dus criminaliteit moet verminderen

7 Verzorgingsstaat , aspecten van maatschappijleer Werkgevers en werknemers , 15 min

8 ontstaan en strijd van de arbeidersbeweging


Download ppt "PTA ED01: Politieke Besluitvorming / weging 40 / H"

Verwante presentaties


Ads door Google