De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND HAVO 5 STUDIEHUIS Dinsdag 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND HAVO 5 STUDIEHUIS Dinsdag 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND HAVO 5 STUDIEHUIS Dinsdag 22 september 2015

2 Programma van deze avond  Welkom  Voorstellen:  Teamleider (Evelien Koridon)  Decanaat (Hidzer de Vries)  Mentoren  20.15 – 20.30 uInleiding door H.de Vries: Wat en hoe na havo-5?  20.30 - 20.50 u Het eindexamenjaar  20.50 uKennismaken met mentor

3 Start cursus 2015/2016  Nieuw gebouw  Het (individuele) rooster via magister  Werken aan PWS  Schoolexamenboek (PTA) Havo 5  Is via site of Magister te raadplegen  Aantal leerlingen (springpauzes)  Keuzelessen kiezen (magister)

4 Rooster  Kernlessen, 60 min.  Keuzelessen, 60 min.  Pauzes: Havo 5, vwo 5&6 studiehuis en alle Montessori-groepen op zelfde moment.  Drie (vier) perioden  Per periode mogelijk kleine aanpassing rooster  Mogelijke knelpunten in het rooster  I.v.m. keuzevrijheid en “kleine vakken”

5 PWS-presentatiemiddag

6 De kantine

7

8 Ruimte voor de school

9 Regelingen en data (1) Zie: PTA  Toetsorganisatie  Drie toetsweken. Per. 4: examentraining  Twee toetsen op hetzelfde moment  Maximaal twee toetsen per dag  Luistertoetsen na de toetsweek-P2  Mondelinge toetsen. Presentaties.  Geen les in de toetsweek

10  Afhandeling van:  Profielwerkstuk Wordt bij 2FM of O&O aan gewerkt. Voor andere N-leerlingen keuzeles op maandag 6 e uur. Bronvermelding, authentiek, plagiaat Presentatie vrijdag 12 februari 2016 ‘s middags  PO’s (deadline, inlevermoment niet kort voor/na toetsweek) Regelingen en data (2) Zie: PTA

11  Afhandeling van:  Afronden LO, CKV (moet V of G zijn)  Mondeling literatuur (in of rond 3e toetsweek)  Afronding vakken zonder CSE (maatschappijleer) Regelingen en data (3) Zie: PTA

12  Combinatiecijfer bestaat uit: maatschappijleer, PWS en Literatuur. Afgeronde cijfers optellen en delen door 3.  Voor elk onderdeel van het combinatiecijfer moet minimaal een 3,5 behaald worden.  Inleveren bij de administratie : Kopie paspoort of ID-kaart Regelingen en data (4) Zie: PTA

13 Taal en rekenen  Rekenen In leerlingenbrief info. over rekenen. In H4 al een keer rekenexamen gedaan. Examen in januari, maart, herkansing in juni (na CSE) Je moet een 5 of hoger halen. Oefenmateriaal in ELO magister & keuzeles rekenen  Taal Geen apart examen voor taal Niveau eisen zijn geïntegreerd in examen Nederlands.

14 Slaag-/ zakregeling  Het gemiddelde op de CSE-cijfers is minimaal 5,5  Eindcijfers  Alle vakken 6 of hoger  1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie  Kernvakkenregel: maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen  Rekenen moet minimaal een 5 zijn en is vooralsnog onderdeel van de kernvakkenregel. Regelingen en data (5) Zie: PTA

15

16 Begeleiding/contact met school  Mentor: eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerling  Vakdocent  Leerlingenbureau (toetsen en vragen)  Teamleiders/Vestigingsdirecteur  Schoolarts GG/GD Helena Schildt  Topsportcoördinator (Jeanette Rijswijk)  Expertise-, consultatie- en ondersteuningsteam (Linda de Munck)  Vertrouwenspersoon Petra Agricola/Sander Beuge ls

17 Even aandacht voor:  Een zeven doet leven!  (Bij)baantjes  Cijfers (en absentie) voor ouders in te zien op Magister (tot 18 jaar)  Weinig weken in het examenjaar  Eindcijfer wordt berekend uit cijfers SE + CSE (50% - 50%). Afronding op heel cijfer

18

19 Belangrijk om te weten  PWS-middag12 febr. 2016  Controle SE-cijfers22 april 2016  LSD 26 april 2016  Start CSE op 12 mei 2016  Uitslag eerste tijdvak16 juni 2016 (onder voorbehoud)  Diploma-uitreiking in de week van 4 juli 2016  data staan in het PTA

20 VRAGEN????

21 Lokalenindeling mentoren havo 5  Peter Rutgerslok. 2.05  Mariët Bloemhof lok. 2.05  Joscha Lamerslok. 2.04  Elze Brouwerlok. 2.04  Kirsten Holwerda lok. 2.09  Hans Warrislok. 2.09  Joris v. Hamersveldlok. 2.06  Léon Tolboomlok. 2.03  Emile Wolters lok. 2.02  Rory Habichlok. 2.07

22 Taken mentor  Algemeen  vertrouwenspersoon, aanspreekpersoon, tussenpersoon.  Specifiek  coach bij studie (-voortgang) sociaal emotionele ontwikkeling loopbaan-oriëntatie

23 Mentor is coach bij: studie (-voortgang)  evalueren van de resultaten  adviseren bij het kiezen van een optimaal keuzeprogramma  coachen bij het verwerven van de noodzakelijke studievaardigheden een adequate studiehouding

24 Mentor is coach bij: sociaal emotionele ontwikkeling  naar volwassenheid  in relatie tot leeftijdsgenoten volwassenen in school  met aandacht voor de thuissituatie  in de context van maatschappelijke ontwikkelingen

25 Mentor is coach bij: loopbaan-oriëntatie  Is onderdeel van het ´vrije´ deel in elk profiel (totaal 40 sbu´s)  Programma samenstelling door decanaat  Coaching door mentor

26 Randvoorwaarden  Contactmomenten  groepsbijeenkomsten  individuele gesprekken  Communicatie  in eerste instantie met de leerling  Registratie  Mentormap


Download ppt "OUDERAVOND HAVO 5 STUDIEHUIS Dinsdag 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google