De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting PO-VO 16 september 2015 13.30 – 16.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting PO-VO 16 september 2015 13.30 – 16.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting PO-VO 16 september 2015 13.30 – 16.00 uur

2 Welkom Door Thijs Stroeks, Directeur Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert, Cranendonck

3 Agenda 13.40 uur: Oranje route: het perspectief vanuit een leerling 13.45 uur:Oranje route: samenwerking VO en VSO 14.00 uur:Ontwikkelingen LVO Weert 14.15 uur:DOD 14.45 uur: Pauze 15.00 uur:Oranje route: Havo initiatief, de dagelijkse praktijk 15.15 uur:Overgang POVO, de Schakelmap 15.45 uur:Oranje route: het perspectief vanuit een ouder

4 Oranje route: ‘ik ga naar het VO’

5 Oranje route: samenwerking VO en VSO

6 Ontwikkelingen LVO Weert

7 PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS September 2015

8 KERNOPDRACHTEN  Leerdoelen nastreven die maatschappelijk relevant zijn en relevant in functie van de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en de persoonlijke ontwikkeling  het kwalificeren van leerlingen  Talenten ontwikkelen en regisseren en vanuit talenten de studie oriënteren  talentenportfolio

9 KERNOPDRACHTEN  Het begeleiden bij leerhindernissen (passend onderwijs)  het leervermogen  Betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap  Betrokkenhei d van de leerling

10 INNOVATIE  Maatwerk  Talentenontwikkeling  Gepersonaliseerd leren

11 HET COLLEGE  Gymnasium in modules  Een onderscheidend gymnasium voor de ‘onderzoekende wereldburger’

12 DE PHILIPS VAN HORNE SG  RTTI  Duo leren  Maatwerkklas

13 BRAVO COLLEGE CRANENDONCK  Volledige mavo  RTTI

14 HET KWADRANT  Big picture leren

15 LVO WEERT  Ander onderwijs

16 DOD Keuze LDOS: Overdracht ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens nodig Gegevens overdracht vanuit leerlingvolgsysteem zo eenvoudig mogelijk Aansluiten bij de omliggende regio’s (Cranendonck en Leudal) Aanpassingen in DOD op basis van routes in SWV Onderwijstransparant moest ook gewijzigd.

17 DOD

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Tijdpad 23 september, 13.30-14.30: technisch inzicht in LDOS voor ict-ers Workshops op inschrijving: 17 november, 15.45-17.30 25 november, 13.30-15.30 26 november, 15.45-17.30

35 Pauze

36 Oranje route: Havo initiatief

37 Leerlingstromen PO-V(S)O

38 Gele route (terugblik) LwooGeen Lwoo PrOTotaal Aantal1223034186 Percentage66%16%18%100% Totaaloverzicht gele route 2014-2015 Weert/Nederweert en Cranendonck Totaal aantal leerlingen gele route blijft nagenoeg gelijk Schooljaar 2014-2015 stabiel aantal LWOO-leerlingen, toename PrO leerlingen, 11 ISK-leerlingen. Percentage leerlingen dat niet voldoet aan de criteria is gedaald Uitstroom gele route leerlingen buiten SWV wederom vermindert

39 Oranje route (terugblik) Binnen de regio zijn alle partijen met elkaar in gesprek; beter zicht op elkaars mogelijkheden Leerlingen in VO en VSO blijven monitoren Tijdig communiceren met ouders over ontwikkelingsperspectief (niveau en ondersteuningsbehoeften) Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2014-2015 Instroom VSO vanuit PO2917 Instroom VSO vanuit VO74 Totaal3621

40 Gele route (schooljaar ‘15-’16) RvC vervalt; toeleiding POVO voert samen met de scholen de procedure conform landelijke criteria uit. Het LPO (Loket Passend Onderwijs) toetst de aanvragen LWOO aanwijzing TLV (toelaatbaarheidsverklaring) PrO Onderzoeken mogelijkheden opting-out

41 Tijdpad gele route Voor 1 oktober gele route leerlingen opgeven Indien aanwezig geldig intelligentieonderzoek meesturen; geen NIO Vermeld dat een leerling korter dan 4 jaar in Nederland is; afname SON Uitnodiging voor onderzoek via school Warme overdracht en leerlingbespreking in februari blijft gewaarborgd Beschrijf duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft

42 Let op! Betrek ouders tijdig bij het proces; spreek zowel over LWOO als PrO Gebruik de lijst met toegestane testinstrumenten; nieuwe normen Cito toegestaan (mogelijk meer LWOO-leerlingen en gevolgen voor kinderen in ‘grijze’ gebied) Indien een leerling uitstroomt vanuit groep 7 neem dan tijdig (november/december) contact op met het VO

43 St. Ursula VO school moet LWOO-aanwijzing aanvragen bij eigen SWV Indien de leerling forse leerachterstanden heeft (op dit moment > 2 jaar): opgeven voor 1 e route Weert De rest van de leerlingen aanmelden voor 2 e route Weert of Ursula (afhankelijk van aanmelding VO-school)

44 Oranje route (schooljaar ‘15-’16) Voor 1 oktober oranje route leerlingen opgeven (PO, SO en SBO) Vermeld het voorlopig niveauadvies Geef duidelijk aan als er leerlingen zijn waar twijfels zijn over de overstap naar het VO; eerst adviesoverleg November/ december oriënterend gesprek in het VO Verken eerst een mogelijkheid binnen de regio Ondersteuningsbehoeften blijven leidend: werken met arrangement

45 Uitgangspunt Alle leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs mits…………………

46 Blauwe route: warme overdracht CITAVERDE Nederweert: bezoek basisschool Kwadrant: bezoek basisschool BraVo College Cranendonck: bezoek basisschool Philips van Horne Scholengemeenschap en College Weert: 25 mei 2016 gesprek mentor en leerkracht

47 Advisering Eenduidig Advies PO leidend Heroverwegingen van afgelopen jaar worden door VO teruggekoppeld aan basisschool

48 Voorlichting Open dagen: 3 oktober 2015: BraVo College Cranendonck 4 oktober 2015: LVO Weert 30 januari 2016: Citaverde College Nederweert Meeloopmiddag: 12 november 2015: Citaverde College 20 en 27 januari 2016: LVO Weert Informatieavond PRO: 2 februari 2016

49 Aanmelden Aanmeldingsavonden: 7 en 8 maart 2015

50 Vragen? mail naar: povo@centroz-weert.nlpovo@centroz-weert.nl

51 Oranje route: het perspectief van een ouder

52 Tijdlijn 2002 Geboorte 2005 crèche 2006 groep 1 en start onderzoeken 2009 diagnose 2010 start begeleiding en ouder- gesprekken 2012 start thuis- begeleiding 2013 “rugzakje” gekregen. Start extra begeleiding B.O. Eind 2013 overweging voor Berkenschutse voor M.O. Augustus 2014: start op Gymnasium “Het College” 2013 weerbaar- heidstraining

53 Valkuilen Ontkenning door ouders dat hun kind anders is Probeer je te verplaatsen in de denkwijze van het kind Ben niet te beschermend. Gecontroleerd mag er wel eens een neus gestoten worden.

54 Rugzakje en extra begeleiding op basisschool Open en helder contact met school. Gedraagt het kind zich op school hetzelfde als thuis? De school kan een goed vergelijk maken met andere kinderen in een vergelijkbare situatie. Voorbereiden op en begeleiden naar de nieuwe school.

55 Tijdens de keuze voor vervolgschool. Gesprekken samen met kwaliteitszorgmedewerkers B.O. en M.O. Is er op M.O. voldoende mogelijkheid voor het kind om goed begeleidt te worden? Is het gevoel over de school bij het kind en de ouders goed? Laat het kind een aantal keren meedraaien.

56 De overstap Houd het contact met de mentor open en duidelijk. Houd het contact met de docenten open en duidelijk. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar gesprek met kind, ouders, kwaliteitszorgmedewerker en mentor.


Download ppt "Voorlichting PO-VO 16 september 2015 13.30 – 16.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google