De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in de school, voor nu en in de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in de school, voor nu en in de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in de school, voor nu en in de toekomst
Sjoerd de Jong Directie Hoger onderwijs en Studiefinanciering

2 Historie Opleiden in de School
pilots Opleiden in de School 2008 Beleidsagenda Krachtig Meesterschap 2009 Invoering bekostigingsstelsel Opleidingsscholen

3 Huidige bekostigingsstelsel Opleidingsscholen
periodieke beoordeling door de NVAO iedere zes jaar. (nieuwe beoordelingsronde in 2014/2015) gesloten systeem. Alleen afvallen is mogelijk groei alleen door toename aantal studenten en deelnemende scholen per opleidingsschool doel was studenten opleiden via de bekostigde opleidingsscholen in /2011 waren het er 9100, in 2012/2013 ruim

4 OCW-bekostiging en onderwijspraktijk
Co-financiering is een belangrijk kenmerk van de bekostigingsfilosofie Stagebegeleiding is een reguliere taak voor scholen (lumpsum) Opleiden van studenten is een reguliere taak van lerarenopleidingen Opleiden in de school vraagt echter meer dan reguliere stagebegeleiding. Daarom een extra bijdrage vanuit de overheid (in ruil voor extra eisen) Scholen dragen bij vanuit professionaliseringsbudget omdat Opleiden in de School een belangrijke bijdrage kan leveren aan professionalisering en schoolontwikkeling OIDS is in de praktijk een kapstok. Samenwerking wordt door partners gekoppeld aan praktijkonderzoek, hrm-beleid, begeleiding starters, etc

5 Ruimte voor uitbreiding in de extra bekostiging
uitbreiding bekostigingsstaffels. ruimte nieuwe opleidingsscholen po en mbo per 2016 sectorakkoord VO: extra opleidingsplaatsen (2020) + extra middelen via de lumpsum voor professionalisering

6 Uitgangspunten voor uitbreiding
Flinke ambitie, maar: Kwaliteit van opleiden staat voorop. Definitieve toetreding tot het stelsel pas als de kwaliteit staat Volgens een realistisch tijdpad dat aansluit bij de ambities en mogelijkheden van de aspirant-opleidingsscholen

7 Kwaliteitsversterking en effectonderzoek
Leidt het Opleiden in de school wel tot betere studenten, minder uitval en betere scholen?  Focus op kwaliteit: kaf van koren scheiden en verder versterken kwaliteit opleidingsscholen  Meer onderzoek nodig naar effecten van Opleiden in de school en samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen

8 Lerarenagenda 2013: De leraar maakt het verschil
A. Inhoudelijke ontwikkelagenda : kwaliteit van de begeleiding van studenten kwaliteit van de begeleiding bij onderzoek kwaliteit en uniformiteit van de beoordeling plaats van het praktijkleren in het totale curriculum.

9 Lerarenagenda 2013: De leraar maakt het verschil
B. Actieplan voor versterking samenwerking: praktijkonderzoek en praktijkgericht onderzoek begeleiding beginnende leraren curriculumontwikkeling professionalisering en schoolontwikkeling Verdere ontwikkeling Opleiden in de school na 2020

10 Vragen?


Download ppt "Opleiden in de school, voor nu en in de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google