De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Benchmark oncologische dagziekenhuizen: Verhoging efficiëntie én klantvriendelijkheid door transparantie over proces en kostprijs Sarah Misplon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Benchmark oncologische dagziekenhuizen: Verhoging efficiëntie én klantvriendelijkheid door transparantie over proces en kostprijs Sarah Misplon."— Transcript van de presentatie:

1 Benchmark oncologische dagziekenhuizen: Verhoging efficiëntie én klantvriendelijkheid door transparantie over proces en kostprijs Sarah Misplon

2 business consulting. profoundly different. 2 Voorstelling Sarah Misplon Management consultant Praktijkervaring in de zorgsector Master management en beleid van de gezondheidszorg Black belt lean six sigma

3 business consulting. profoundly different. p. 3 Het oncologisch patiënttraject... 2 3 4 6 5 4 Diagnose en opstellen plan 2. Bloed- prik 3. Labo- test 5. Bereiding cytostaticum 6. Toediening aan patiënt Consultatie/ arts Dagziekenhius/ vpk Labo Apotheek 4. Evaluatie test en bestelling 1 1. Aankomst op afdeling Hoe groot is de doorlooptijd voor dit traject?Hoe groot is het % nuttige tijd in dit traject?

4 business consulting. profoundly different. 4 ZNA* GZO Knokke AZ Sint-Jan UZA AZ Damiaan ZOL UZ Gent Erasmus MC AZ Sint-Lucas AZ Nikolaas AZ Monica AZ Delta JY Imelda We onderzochten dit in 17 dagziekenhuizen We onderzochten dit in 17 dagziekenhuizen, a.d.h.v een travel sheet analyse We onderzochten dit in 17 dagziekenhuizen, met nakende PIC/S regelgeving in het achterhoofd

5 business consulting. profoundly different. 5 We onderscheiden 4 verschillende categorieën van behandelingen Langste verblijfsduur Grootste groep van patiënten  Grootste impact op gebruik capaciteit (bedden, vpk’s,…)

6 business consulting. profoundly different. p. 6 Gemiddeld bedraagt de de doorlooptijd voor behandeling met bloedname circa 5 uur 2 34 5 4 2. Bloedprik patiënt 3. Labo- test 5. Bereiding cytostaticum 6. Toediening aan patiënt 4. Evaluatie test en bestelling 61 1. Aankomst 5u 4u 6,5u

7 business consulting. profoundly different. p. 7... En bedraagt de wachttijd in het traject >50% 2 34 5 4 2. Bloedprik patiënt 3. Labo- test 5. Bereiding cytostaticum 6. Toediening aan patiënt 4. Evaluatie test en bestelling 61 1. Aankomst WachttijdProcestijd Variatie Tussen 35% en 62% van de totale tijd

8 business consulting. profoundly different. 8 Wachttijd en procestijd bij behandeling met bloedname Wachttijd en procestijden: grote verschillen tussen ziekenhuizen

9 business consulting. profoundly different. 9 Deze wachttijd zit voornamelijk in wachttijd analyse bloedstaal, voorschrift en bereiding. Bloedprik patiënt Toedienen medicatie Voorbereiding + premedicatie Patiënt vertrekt Analyse bloedstaal Voorschrift + bereiding

10 business consulting. profoundly different. 10 Ook de variabiliteit van deze wachttijden is hoog Wachttijd staalname Wachttijd resultaten Wachttijd bereiding Mediaan wachttijd staalname circa 30 min, sterke variatie Mediaan wachttijd resultaten circa 20 min, sterke variatie Mediaan wachttijd bereiding circa 40 min, sterke variatie

11 business consulting. profoundly different. p. 11 Deze wachttijd wordt veroorzaakt door een ‘voortschrijdende’ werklastpiek 2 34 5 4 2. Bloedprik patiënt 3. Labo- test 5. Bereiding cytostaticum 6. Toediening aan patiënt 4. Evaluatie test en bestelling 61 1. Aankomst p. 11 t0t0 t1t1... titi tntn

12 business consulting. profoundly different. En heeft een belangrijke impact op patiënt én medewerker - Analyse labo - Voorschrift arts - Bereiding medicatie Grote variabiliteit van de wachttijden voor het toedienen van de medicatie Wachttijd tot voorschrift arts = Stressvol voor patiënt Voorspelbaarheid erg laag Proces niet planbaar Creëer rust en stabiliteit Werkdruk hoog onder meer door onvoorspelbaarheid planning 12

13 business consulting. profoundly different. 13 De wachttijd wordt deels veroorzaakt door de organisatie, en is de focus voor verbeteringen Bepaald door: Organisatie dagziekenhuis Wijze analyse bloedstalen (cellenteller versus labo) Gebruik E-voorschrift … Bepaald door: Patiëntmix Kuren Type behandelingen in het dagziekenhuis … FOCUS VOOR VERBETERINGEN

14 business consulting. profoundly different. 14 Wat kunnen we leren uit de benchmark? -Gespreide aankomst van de patiënten per dag -Gespreide planning per week -Bloedname, voorschrift en/of bereiding medicatie vooraf -Ingebruikname cellenteller -Focus op patiënten die medicatie toegediend moeten krijgen, poortspoeling e.d. niet op het oncologisch dagziekenhuis uitvoeren Practices die wachttijd doen dalen -Gespreide aankomst van de patiënten per dag -Gespreide planning per week -Bloedname, voorschrift en/of bereiding medicatie vooraf -Ingebruikname cellenteller -Focus op patiënten die medicatie toegediend moeten krijgen, poortspoeling e.d. niet op het oncologisch dagziekenhuis uitvoeren Practices die wachttijd doen dalen -Premedicatie in pilvorm vooraf laten innemen Practices die procestijd doen dalen -Premedicatie in pilvorm vooraf laten innemen Practices die procestijd doen dalen Organisatie Behandeling

15 business consulting. profoundly different. 15 Wat kunnen we leren uit de benchmark? Planbaarheid verhogen door creëren van flow en toepassen leanprincipes Luister naar de patiënt Betrokkenheid van alle zorgactoren bij het uitwerken van het verbeterd proces Positieve business case is noodzakelijk voor het slagen van de oefening

16 business consulting. profoundly different. 16 Over het muurtje kijken: moet bloedafname per se in ziekenhuis? Jo Ravelingien

17 Bloedafname thuis: meervoudig doel 17 OPTIMALISEREN VAN DE ONCOLOGISCHE DAGKLINIEK DOOR BLOEDAFNAME EN ANAMNESE VOORAF TE DOEN TEN HUIZE VAN DE PATIËNT OPTIMALISEREN VAN DE ONCOLOGISCHE DAGKLINIEK DOOR BLOEDAFNAME EN ANAMNESE VOORAF TE DOEN TEN HUIZE VAN DE PATIËNT Verhoogde patiënttevredenheid -Minimale wachttijden in de dagkliniek -Niet nodeloos naar het dagziekenhuis Verlaagde werkdruk personeel -Verhoogde planbaarheid Optimale benutting dagkliniek Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

18 18 Dagkliniek klaar maken voor volgende jaren: Controleerbare groei Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

19 19 Projectflow: HOE? D-4D-3D-2D-1D0 Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

20 20 Projectflow: HOE? Via RemeCare + anamnese Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

21 21 Projectflow: Remedus controleert volledigheid data in RemeCare Deadline: 12:00u Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

22 22 Projectflow: Arts beoordeelt en valideert resultaten in RemeCare Deadline: 13:00u Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

23 23 Projectflow: Patiënt ontvangt sms Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

24 Pilootstudie WAT BRENGT BLOEDNAME THUIS OP?

25 25 Aantal patiënten: 22 Aantal bloednames thuis: 138 Pilootstudie: Transparantie wachttijd NIET-PARAMETRISCHE ONGEPAARDE T-TEST  Verschil: 52 min Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies Periode: sept 2015 – jan 2015 Studiegroepen:2 (controle, BAPIC)

26 Kostenbesparing door betere planbaarheid: 26 Kosten/baten: winst voor het ZH (met groei van 10%/jaar) Kostenbesparing per geplande bereiding Daling aantal overuren  minder werklast Vrijgekomen capaciteit  extra patiënten  extra omzet Labo: daling piekbelasting Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

27 27 Kosten/baten: extra kosten Bloedafname + anamnese bij patiënt thuis Extra bereidingen medicatie bij groei Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

28 Realiteit: positieve break-even? 28

29 29 Bloedname ten huize van de patiënt leidt tot: Patiënten verkozen bloedname in de thuissetting  patiënttevredenheid Vermoeden van toename werknemerstevredenheid Lagere kosten voor labo en apotheek Toekomst: Bloedname op D-1, zodat ook de patiënten op wekelijks schema geïncludeerd kunnen worden Betere opvolging flow bij 1/3 van de ‘BAPIC’ patiënten, vnl. validatie door de arts Conclusies Flow Details Realisaties Bottle-necks Conclusies

30 Onze missie Technologie en diensten voor naadloze transmurale zorg aanleveren Voor de patiënt & zorgverlener: Levering van medisch materiaal en technologie (verhuur/verkoop) Educatie en counseling door educatieverpleegkundigen & e-learning Kwaliteitsondersteuning van complexe verpleegkundige handelingen (Tele)monitoring van de transmurale behandeling: opvolging + tel hotline Voor de zorgverlener: Administratieve ondersteuning (bv. automatische hernieuwing voorschriften, automatisering van medische attesten en kine attesten) Communicatie - Rapportering 30 Wie is Remedus?


Download ppt "Benchmark oncologische dagziekenhuizen: Verhoging efficiëntie én klantvriendelijkheid door transparantie over proces en kostprijs Sarah Misplon."

Verwante presentaties


Ads door Google