De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 4 Havo 9 september 2015. Mentoren 4 Havo Ighor Gudde4HA Ineke Pingen4HB Anne-Karien Hafkamp4HC Marion de Wolff4HD Roos Koenders4HE Karin Melgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 4 Havo 9 september 2015. Mentoren 4 Havo Ighor Gudde4HA Ineke Pingen4HB Anne-Karien Hafkamp4HC Marion de Wolff4HD Roos Koenders4HE Karin Melgers."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 4 Havo 9 september 2015

2 Mentoren 4 Havo Ighor Gudde4HA Ineke Pingen4HB Anne-Karien Hafkamp4HC Marion de Wolff4HD Roos Koenders4HE Karin Melgers & Petra Spaan4HF André Scheepstra4HIBC

3 Mijn naam is Ilja Faber Afdelingsleider 3, 4 en 5 havo Docent geschiedenis

4 Vanavond aandacht voor: Het examen PTA, SE, CE Aanscherping exameneisen en overgansnormen Go/No Go moment School & ouder(s)/verzorger(s) Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

5 Spannende twee jaar tegemoet Eindstreep komt in zicht Tweede fase: verandering onderwijs Belangrijke keuzes: HBO-vervolgstudie, al dan niet op kamers, hoe gaan we het financieel regelen, enz. Eerst het examen/Havo-diploma. Lijkt vroeg om daar al over te spreken, maar laatste twee jaar gaan snel!

6 Het examen Bestaat per vak uit twee delen: Schoolexamen (SE) Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE) NB: BSM & Informatica alleen SE

7 Schoolexamen (SE) SE begint dit jaar. Schriftelijke en mondelinge toetsen Praktische opdrachten Praktijktoetsen Combinatiecijfer / CKV

8 Het combinatiecijfer binnen SE het gemiddelde van de afgeronde cijfers Levensbeschouwing (4H) Maatschappijleer(5H) Profielwerkstuk(5H) Voor elk individueel vak mag niet lager dan een 4 worden behaald. 7 = compensatiecijfer voor eindlijst

9 Wanneer is een lln geslaagd alle eindcijfers een 6 of hoger één eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger één eindcijfer een 4 en het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of meer bedraagt twee eindcijfers een 4 en 5 óf 2 x 5 en het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of meer bedraagt

10 Aanscherping exameneisen Sinds 2011 – 2012 Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn (o.b.v. onafgeronde cijfers) Sinds 2012 – 2013 Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maar één 5 worden behaald op de eindlijst (gem. SE/CE)

11 Aanscherping exameneisen Sinds 2012 – 2013 rekentoets verplicht: Diploma 2016-2017 - voldoende = 4,8 o.h. Eerste kans maart 2016 (4H) Bij onvoldoende = herkansing 2017 (5H) Rekentoets telt niet mee binnen de kernvakkenregeling, maar is ook geen compensatiecijfer NB: Lln zonder Wi krijgen extra ondersteuning

12 Consequenties overgangsnorm Bevorderen naar 5H indien: 1 Alle cijfers 5.5 of hoger 1 cijfer tussen 4,5 en 5,5: rest 6.0 o.h. 1 x 4: rest 6.0 o.h. & gem. over alles 6.0 o.h. 2 x 5: rest 6.0 o.h. & gem. over alles 6.0 o.h. 4 & 5: rest 6.0 o.h. & gem. over alles 6.0 o.h. 2Ne, En, Wi: max. 1 x 5, rest 6.0 of hoger 3Vakken SE/CE tenminste 5.5 gemiddeld 4Alle onderdelen PTA voldaan

13 Go/NoGo-momenten Twee keer per jaar: december 2015 maart 2016 Uit de les = interne ‘schorsing’ Ouders schriftelijk op de hoogte Weer toegang tot les als werk af is

14 Doorstroom Havo – HBO Uitval HBO 30 tot 40% Gemiddeld 3 tot 4 keer wisselen van studie Slagingspercentage = (te) laag Rol decaan / school – ook ouders

15 Rol ouders/verzorgers Gesprek prioriteit studie Cijfers / absenties in te zien via Magister PTA (binnenkort!) digitaal in te zien Studiekeuze: gesprekken / open dagen Bij vragen: mentor / afdelingsleider / decaan

16 Communicatie Informatie op de site: o.a. alle brieven, jaaragenda, bericht van de decanen,, schoolgids, leerlingenstatuut, examenreglement, contactinformatie school Contactblad en brieven digitaal (mail) NAW-gegevens Magister zelf wijzigen

17 Is 4H nog wel leuk? Gelukkig ook tijd voor plezier: Excursies BOL-feesten (22/24 centrum Doetinchem) Reizen Leerlingen krijgen ruimte voor studie en studiekeuze (verantwoordelijkheid)

18 Mentoren 4 Havo Ighor Gudde4HA352 Ineke Pingen4HB353 Anne-Karien Hafkamp4HC354 Marion de Wolff4HD355 Roos Koenders4HE356 Karin Melgers & Petra Spaan4HF359 André Scheepstra 4HIBC152

19 Dank voor uw aandacht. 9 september 2015

20 Mentoren 4 Havo Klassenlijsten achterin de aula Ighor Gudde4HA352 Ineke Pingen4HB353 Anne-Karien Hafkamp4HC354 Marion de Wolff4HD355 Roos Koenders4HE356 Karin Melgers & Petra Spaan4HF359 André Scheepstra 4HIBC152


Download ppt "Ouderavond 4 Havo 9 september 2015. Mentoren 4 Havo Ighor Gudde4HA Ineke Pingen4HB Anne-Karien Hafkamp4HC Marion de Wolff4HD Roos Koenders4HE Karin Melgers."

Verwante presentaties


Ads door Google