De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEIT BINNEN HET NIEUWE VLAAMSE HULPMIDDELENBELEID UITDAGINGEN EN KANSEN VOKA-Health-congres 29 september 2015 Karine Moykens Secretaris-generaal Departement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEIT BINNEN HET NIEUWE VLAAMSE HULPMIDDELENBELEID UITDAGINGEN EN KANSEN VOKA-Health-congres 29 september 2015 Karine Moykens Secretaris-generaal Departement."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEIT BINNEN HET NIEUWE VLAAMSE HULPMIDDELENBELEID UITDAGINGEN EN KANSEN VOKA-Health-congres 29 september 2015 Karine Moykens Secretaris-generaal Departement WVG

2 Overzicht Kwaliteit in een zorgcontext Kwaliteit en hulpmiddelen Waarover spreken we? Een nieuw hulpmiddelenbeleid Uitgangspunten en perspectieven Een gedeelde aanpak

3 Kwaliteit in een zorgcontext Verschillende invalshoeken mogelijk (cf programma van vandaag) Referentie die ik kies: beleidsnota WVG 2014-2019 SD5: We zetten diverse regelgevende en maatschappelijke instrumenten in om de kwaliteit van zorg te stimuleren en sociaal ondernemerschap kansen te geven Diverse instrumenten! Kwaliteit van zorg - sociaal ondernemerschap!

4 Kwaliteit in een zorgcontext Kwaliteitsinstrumenten en sociaal ondernemerschap gaan hand in hand – concreet: We realiseren het decreet gegevensdeling met het oog op een meer cliëntgerichte zorg We vereenvoudigen de erkennings- en financieringskaders en stemmen ze op elkaar af om flexibeler te kunnen reageren op zorgvragen We bouwen aan duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur We herzien het kwaliteitsdecreet, met gerichte aandacht voor de registratie van kwaliteitsindicatoren

5 Kwaliteit in een zorgcontext Kwaliteitsinstrumenten en sociaal ondernemerschap gaan hand in hand – concreet: We initiëren een kader om kwaliteit van zorg te bewaken en gepaste maatregelen te nemen als kwaliteit van zorg in het gedrang komt We bestendigen Flanders’ Care als katalysator voor systeeminnovatie in (de organisatie van) de zorg We formuleren en promoten een leidraad voor goed bestuur

6 Kwaliteit in een zorgcontext Sleutelwoorden Efficiënte en effectieve informatie(-uitwisseling) Cliëntgerichte zorg – flexibel reageren op zorgvragen Eenvoudige werkkaders – transparante procedures Duurzaamheid Toezicht Innovatie

7 Kwaliteit en hulpmiddelen Sleutelwoorden van betekenis voor hulpmiddelen? Efficiënte en effectieve informatie(-uitwisseling) Informatiedoorstroming tussen actoren – goed geïnformeerde cliënt Cliëntgerichte zorg – flexibel reageren op zorgvragen Hulpmiddel op maat veronderstelt indicatiestelling met aandacht voor brede context van individuele situatie Eenvoudige werkkaders – transparante procedures Belang om snel en effectief te kunnen toewijzen, inzichtelijk ook voor de cliënt

8 Kwaliteit en hulpmiddelen Sleutelwoorden van betekenis? Duurzaamheid Bij uitstek relevant voor hulpmiddelen – maximaal gebruik én hergebruik Toezicht Waar mogelijk steekproefsgewijs op geresponsabiliseerde actoren Innovatie Opnieuw: bij uitstek relevant voor hulpmiddelen - cf Flanders Care Even zoveel aandachtspunten bij ontwikkeling van nieuw hulpmiddelenbeleid!

9 Waarover spreken we? Twee werelden … RIZIV – mobiliteitshulpmiddelen – leeftijdsonafhankelijk VAPH – Individuele Materiële Bijstand – PmH, -65 Mobiliteitshulpmiddelen Rolstoelen, scooters, loophulpmiddelen, zitkussens, … VAPH Bedden, anti-decubitus, communicatie, douchestoelen en - tafels, hulpmiddelen dagelijks leven, mobiliteit, … Zeker raakvlakken, maar ook gescheiden werelden …

10 Waarover spreken we? RIZIV-cijfers (2014) 584.348 verstrekkingen 21.818 manuele/elektrische rolstoelen 40.684 loophulpmiddelen Totaal bedrag van bijna 80 mio Huur rolstoelen in WZC: 462.823 verstrekkingen, bijna 23 mio

11 Waarover spreken we? VAPH-cijfers (2014) 35.292 IMB-toewijzingen Totaal bedrag: bijna 30 mio Wonen: 8 mio Mobiliteit: 4,5 mio Communicatie: 3,7 mio 1529 zeer uitzonderlijke zorgvragen – 3 mio

12 Een nieuw hulpmiddelenbeleid Zesde staatshervorming: mobiliteitshulpmiddelen van RIZIV worden Vlaamse bevoegdheid en op 1 januari 2018 ingekanteld in de Vlaamse Sociale Bescherming (= premiegebonden) Louter de “as is” bestendigen is een … theoretische optie Kans om afstemming te realiseren tussen mobiliteitshulpmiddelen en hulpmiddelen VAPH Kans om administratieve dossierstroom binnen VSB te stroomlijnen Kans om indicatiestelling en zorginschaling af te stemmen

13 Een nieuw hulpmiddelenbeleid Vlaams regeerakkoord We werken stapsgewijze aan een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Dit hulpmiddelenbeleid wordt gekaderd binnen een breder zorgconcept waarin thuiszorg, zelfredzaamheidsbevordering en participatie aan de samenleving centraal staan. Pistes worden uitgewerkt voor hergebruik van hulpmiddelen waar dit een kostenefficiënt en kwalitatief antwoord kan bieden op de ondersteuningsnood. We maken werk van meer transparantie in de prijsvorming van hulpmiddelen- en alternatieve financieringsmodellen moeten worden geëxploreerd.

14 Uitgangspunten en perspectieven Uitgangspunten Goed geïnformeerde cliënt Keuze voor één loket: de zorgkas binnen de VSB Vooralsnog: behoud van twee entiteiten (VSB en VAPH) Kruisbestuiving! Expertise gedeeld inzetten in VSB én VAPH Leeftijdsonafhankelijk maken: stapsgewijze evolutie Continuïteit verzekeren

15 Uitgangspunten en perspectieven Perspectieven Meer stroomlijning en afstemming Eén lijst van gemachtigde indicatiestellers Een consistente herstructurering: eenvoudig-complex, VSB-VAPH, … Vereenvoudigde en analoge procedures Inzetten op hergebruik en een aangepaste methode van renting

16 Een gedeelde aanpak Permanente reflectiegroep is geïnstalleerd Verder de “as is”-RIZIV situatie analyseren Werkgroepen op basis van expertise focussen op drie speerpunten van vernieuwing: één lijst indicatiestellers afgestemde lijsten hulpmiddelen VSB en VAPH mogelijkheden hergebruik en efficiëntere financiering

17 Een gedeelde aanpak Permanente dialoog federaal-gemeenschap(pen) Permanente dialoog tussen en met VAPH-Z&G Permanente betrokkenheid van stakeholders en actoren

18 Een gedeelde aanpak … op de weg naar stapsgewijze vernieuwing


Download ppt "KWALITEIT BINNEN HET NIEUWE VLAAMSE HULPMIDDELENBELEID UITDAGINGEN EN KANSEN VOKA-Health-congres 29 september 2015 Karine Moykens Secretaris-generaal Departement."

Verwante presentaties


Ads door Google