De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Louter: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Louter: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM

2 Programma van de avond Welkom De heer Louter: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan. Gesprek met de mentoren: dhr. Van Haasteren (H5A), dhr. Boerboom (H5B), dhr. Berings (H5C)

3 Schoolexamen/ PTA. SE 1: week van 2 november SE 2: week van 11 januari Herkansingen over SE 1 en 2: 12 februari Luistertoetsen: in januari (rooster volgt) SE 3: week van 14 maart Herkansing over SE 3: 6 april

4 Centraal Examen Tijdvak 112-05 t/m 26-05. Tijdvak 221-06 t/m 24-06. Uitslag donderdag 16 juni / 1 juli Diploma-uitreiking op dinsdag 5 juli om 20.00 uur www.cito.nl / www.examenblad.nl / www.mijnexamen.nlwww.cito.nlwww.examenblad.nl

5 Deelname aan het CE. Deelname aan het CSE: uitsluitend als alle handelingsdelen zijn afgerond: Oriëntatie op Studie en Beroep Culturele Kunstzinnige Vorming Lichamelijke opvoeding Rekentoets (>4,5 telt niet mee als onvoldoende).

6 Onregelmatigheden / examenreglement cijfer 1 ontzeggen deelname ongeldig verklaren hernieuwd examen

7 Herkansingen - SE Alleen onderdelen met cijfers. Geen dubbele herkansing. Het hoogste cijfer telt. Ingehaald werk kan niet herkanst worden. Aantal herkansingen in 5H: 3

8 Ziekte en te-laatkomen Nooit verzuimen zonder voorafgaand overleg. Eénmaal gemaakt werk is nooit ongeldig. Werk inhalen na toestemming rector. Half uur te laat mag. Telaatkomen bij luistertoetsen mag niet. Ziekte bij examens ouders altijd melden bij dhr. Louter

9 Geslaagd/ gezakt? Kernvakken: maximaal één 5 Gemiddelde CSE 5,5 1x5; de rest minimaal 6. 2X5 of 1x4; gecompenseerd door 2x7 of 1x8. 1x4 en 1x5: gecompenseerd door minimaal 3x7 of 1x8 en 1x7 of 1x9.

10 Geslaagd/ gezakt? 3 onvoldoendes? Gezakt. Een 3? Gezakt Elke kandidaat heeft recht op 1 herexamen!

11 Combinatiecijfer: De afgeronde (0 decimalen) cijfers van maatschappijleer, godsdienst en het PWS worden opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Dat is het combinatiecijfer en telt mee in de slaag-/zakregeling. Vb.: gd: 6,7; ma 6,2; PWS 7,1  7;6;7  7 = 1 compensatiepunt. gd: 6,4; ma 6,4; PWS 7,4  6;6;7  6 = geen compensatiepunt.

12 Inleveren Vóór 8.30 uur persoonlijk overhandigen aan docent, coordinator of conrector Te laat inleveren is altijd cijfer 1/ herkansing Op tijd laten inleveren bij ziekte of afwezigheid

13 Klachten Klacht binnen drie schooldagen schriftelijk indienen bij de rector. Commissie van beroep: CvB + ouder. Termijn voor beroep: 3 dagen

14 Organisatie Dhr. v Haasteren, Dhr. Boerboom en dhr. Berings: mentoren, contacten met leerlingen en ouders Mevr. Afman: coördinator, contacten met leerlingen en ouders Dhr. Louter: conrector, eindverantwoordelijk Dhr. v Gorkum: decaan

15 Oriëntatie op Studie en Beroep (1) Het behalen van totaal 40 punten (havo 3, havo 4 en havo 5 ) d.m.v. het bezoeken van hogescholen, het meelopen in een bedrijf etc. Dit aantal moet uiterlijk eind april 2016 gehaald zijn. Wanneer de 40 punten zijn bereikt, vult de leerling het eindgesprekformulier in, schoolsite > decanaat havo, en maakt een afspraak met de mentor voor dat eindgesprek.

16 Oriëntatie op Studie en Beroep (2) Het is een handelingsdeel en moet dus als voldoende afgesloten zijn. Wordt hier niet aan voldaan dan ontvangt de leerling, zoals dat bij elk handelingsdeel gebeurt dat niet voldoende afgesloten is, geen diploma.

17 VWO Alles blijft nog overzichtelijk. Uitstel van de keuze. Tweede M.V.T en Wiskunde verplicht. Cijfers, werkhouding, zelfstandigheid èn motivatie. Havo >>VWO overstap-code. Schoolsite > decanaat havo. Na VWO eventueel naar WO.

18 MBO Dit leidt op tot uitvoerend werk. Het is vaak dichtbij, dus thuis blijven wonen en weinig reiskosten. De studie is gemoduleerd.

19 HBO HBO meestal in een echt grote stad. Leidt op voor beroepen waarvoor veel theorie nodig is. Minder theoretisch dan WO maar theoretischer dan MBO Enorme scholen waarvoor je behoorlijk zelfstandig moet zijn. Dure boeken, collegegeld (voor het studiejaar 2015/2016 1.906 euro).

20 Aanmelding HBO en Matching (Studiekeuzecheck) Aanmelding voor een HBO-opleiding via Studielink voor 1 mei 2016 HBO- scholen gebruiken Matching (Studiekeuzecheck) om de komende student te laten kennismaken met de door hem/haar gekozen opleiding. Kan door de HBO- opleiding niet als toelatingseis gebruikt worden.

21 Studiefinanciering(1) Met ingang van het studiejaar 2015 – 2016 is de oude studiefinanciering vervangen door het leenstelsel (via Google is hier veel informatie over te verkrijgen). Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. De basisbeurs vervalt. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal € 854,13 lenen. Daarnaast kunnen zij nog € 162,58 per maand lenen voor het collegegeld. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. ( €1906,-).

22 Studiefinanciering (2) Het studentenreisproduct OV-kaart blijft bestaan.studentenreisproduct Ook krijgen studenten met minder draagkrachtige ouders nog steeds een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is maximaal € 378,-. Het bedrag van € 854,13 is inclusief deze eventuele aanvullende beurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de aanvullende beurs een gift.aanvullende beurs De maximale aflosfase is 35 jaar (mag natuurlijk ook korter).

23 Met de koffie/thee door naar H5adhr. v Haasterenlokaal 122 H5bdhr. Boerboomlokaal 123 H5cdhr. Beringslokaal 124


Download ppt "5 HAVO OUDERAVOND 16 september 2015 WELKOM. Programma van de avond Welkom De heer Louter: conrector Mevr. Afman: coördinator De heer Van Gorkum: decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google