De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren"— Transcript van de presentatie:

1 Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren
Basic Lacrosse Rules Deze presentatie neemt je mee door een gemiddelde lacrossewedstrijd, en bespreekt de situaties die je tegen zult komen. We zullen starten met bespreken wat je nodig hebt om (legaal) te spelen. Daarna zal worden beschreven hoe een lacrosse wedstrijd er uit ziet. Volgend zijn de overtredingen; wat is toegestaan en wat niet? Als laatste bespreken we de verschillende rollen op het veld: coaches, captains, tafelpersoneel en de referees. Het complete FIL regelboek kan hier worden gevonden:

2 Uitrusting Die foto van die NL team gear
Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren Uitrusting Die foto van die NL team gear

3 Verplichte uitrusting
Elke speler moet dragen: Helm (met chinstraps vast aan beide kanten) Handschoenen Schoenen Een jersey met nummer Stick / Crosse Een keeper heeft extra: Toque & Chest Protector & Throat Guard

4 De crosse Lengte: Shortstick: 101,6 cm – 106,7 cm Longsticks: 132,1 cm – 182,9 cm Goaliestick: 101,6 cm – 182,9 cm Het uiteinde van de stick moet dicht of afgedekt zijn. Diepte van de pocket: bal mag niet onder het plastic komen. Bal moet vrij uit de pocket kunnen komen. Loshangende draden moeten korter zijn dan 2 inches (5,1 cm).

5 De wedstrijd Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren
De wedstrijd

6 Het lacrosseveld Veldafmetingen: 110m x 60m Crease:
Cirkel rond de goal, verboden voor aanvallers. Wingline: Wordt gebruikt bij face-off. Sub gate: Waar wissels plaatsvinden.

7 Een lacrossewedstrijd
Duur: Vier kwarten van 20 min.. Onderbrekingen: 2, 10 en 3 minuten Time-outs: 90 seconden Geen gelijkspel: verlenging van 4 min. tot er een winnaar is!

8 Time-outs Team time-out:
Kan worden aangevraagd door coaches, captains en degene in balbezit wanneer het team balbezit heeft op de aanvallende helft of wanneer het spel stil ligt. Duurt 90 seconden. Referee time-out: Kan op elk moment door referees worden genomen. Duurt zolang als nodig is.

9 Voor de wedstrijd Referees praten met coaches. Toss met captains.
Line up midden op het veld: Met 10 startende spelers. Linkerzijde naar eigen goal. Referees praten over omstandigheden. Face-off om het spel en elk kwart te starten.

10 In-home & Nominated Defender
Coaches nomineren in-home en nominated defender voor de wedstrijd. In-home: Zit de straf uit wanneer geen speler kan worden aangewezen bij een overtreding. Nominated Defender: Zit de straf uit voor de keeper.

11 Start van de wedstrijd: face-off
Alleen rechtshandig. Rug richting eigen goal. “Down” Raak de bal niet aan. Sticks parallel aan lijn. Handen raken de grond. Hele lichaam links van head. “Set” Niet meer bewegen. “Fluitsignaal”

12 Veldposities gedurende face-off
Eén speler neemt de face-off. Andere middenvelder moeten achter de wingline blijven tot het fluitsignaal. Aanvallers en verdedigers moeten achter de restrainer blijven tot er balbezit is door een van beide teams. De scheidsrechters roepen bij balbezit door een team “possession” als signaal.

13 Goals scoren Elke goal levert één punt op.
De bal moet in zijn geheel over de doellijn. Als er voor of tijdens het scoren van de goal een overtreding is gemaakt, dan geldt de goal niet. Na elke goal: face-off (tenzij een overtreding is begaan ná de goal).

14 Wisselen (“Subbing”) On the fly – het spel wordt niet stilgelegd.
Geen limiet, zoveel keer en zoveel spelers als een team wil. Let op offside! Spelers die het veld afkomen hebben voorrang. Moet door de sub gate. Speler moet eerst van het veld af voor een ander er op kan.

15 Uit Een bal is uit wanneer:
- De bal de lijn of het gebied erbuiten aanraakt. - De speler met de bal de lijn of het gebied erbuiten aanraakt. Team die de bal niet als laatste aanraakt krijgt de bal.

16 Uit na een schot Wanneer een speler schiet of bedoelt te schieten richting de goal dan krijgt het team wat het dichtst bij is waar en wanneer de bal uit gaat de bal. Stick telt niet, alleen lichaam. Een afkaatsend schot is nog steeds een schot.

17 Overtredingen Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren
Overtredingen

18 Types overtredingen - technical
Technicals Meestal iemand die een klein voordeel probeert te halen door het breken van een regel. Straf: Verandering van balbezit (wanneer overtredende team in bezit was tijdens overtreding) of 30 seconden zitten (wanneer overtredende team niet in bezit was tijdens overtreding) of “Play on!” door referee (wanneer er geen balbezit is en het benadeelde team de bal snel kan oppakken. Voordeelregel.)

19 Types overtredingen - personal
Personals Hardere overtredingen. Wanneer er gevaar is voor spelers. Straf: 1, 2 of 3 minuten zitten, bepaald door de referee.

20 Types overtredingen – expulsion
Expulsions Overtredingen van het ergste soort. Straf: Drie minuten zitten door de in-home en verbanning van de speler die de overtreding maakte. Wordt gebruikt wanneer iemand alle sportieve normen te buiten gaat.

21 Meest voorkomende technicals
Pushing – Een duw (geen check) van achteren is een technical. Holding – Het is niet toegestaan om iemand te stoppen door te haken met de stick of met je vrije arm iemand vast te houden. Interference – Het is niet toegestaan om spelers aan te raken die de bal niet hebben of niet binnen drie meter van een losse bal zijn.

22 Meest voorkomende technicals
Offside – Een team moet te allen tijde vier spelers op de verdedigende helft en drie spelers op de aanvallende helft hebben. Warding – De speler met balbezet mag niet zijn vrije arm gebruiken om ruimte te maken. Crease overtreding – Het aanvallende team mag niet in de crease komen.

23 Meest voorkomende personals
Slashing – Een speler moet te allen tijde controle hebben over zijn stick. Het verliezen van controle heet slashing. Crosscheck – Het is niet toegestaan om het gedeelte van je stick tussen je vuisten te gebruiken om iemand te checken. Illegale bodycheck – Een bodycheck moet van voren en tussen nek en heup zijn. Anders is het een illegale bodycheck.

24 Meest voorkomende personals
Tripping – Spelers laten struikelen met stick of lichaam is een overtreding. Unnecessary roughness – Bodychecks moeten redelijk zijn ten opzichte van het beoogde doel. Onsportief gedrag – Alles wat door de scheidsrechters wordt gezien als onsportief gedrag kan bestraft worden met één of meerdere minuten.

25 Het uitzitten van een straf
De straftijd gaat lopen als de speler zit op de strafbank én het spel is herstart. Als een speler nog op het veld loopt als het spel wordt herstart moet hij zijn stick boven zijn hoofd houden. De tafel zal aftellen bij 30 seconden, 15, 10, 9, 8, (…), 3, 2, 1, “release”. Een speler mag de laatste vijf seconden knielen bij de zijlaan. Ook een vervangende speler mag dit doen.

26 Speciale rollen Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren
Speciale rollen

27 De keeper De keeper heeft enkele aparte rechten en regels:
Hij mag een stick gebruiken met een grotere head. Hij mag de bal aanraken (niet grijpen) met zijn vrije hand in de crease. In de crease mag de keeper niet aangeraakt worden. Hij mag 4 seconden in de crease blijven.

28 Stick-checken van de keeper
Niet toegestaan: Keeper met stick in of boven de crease. Keeper in contact met de crease en de bal in zijn stick. Wel toegestaan: Keeper zonder balbezit met zijn stick buiten de crease.

29 De captains Captains worden voor de wedstrijd door de coaches doorgegeven aan de scheidsrechters. Alleen captains of coaches mogen praten met de referees. Dit betekent niet dat ze in discussie mogen gaan met of schreeuwen naar de referees. Ze kunnen legitieme vragen stellen of kort opheldering vragen wanneer iets niet duidelijk is.

30 De coaches Als er meerdere coaches zijn, moet een hoofdcoach zijn.
Alleen de hoofdcoach kan vragen om stick checks of stick counts. Tijdens het spel mogen coaches alleen in het coachgebied zijn. Als de coach ook speelt, dan moet hij zijn helm afdoen voor hij in het coachgebied komt.

31 Officials Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren
Officials

32 De referee Er zijn vier scheidsrechters tijdens een lacrossewedstrijd:
Drie op het veld. Een Chief Bench Official (CBO) Alle scheidsrechters hebben dezelfde bevoegdheden maar de focus van de CBO ligt op het wisselgebied. Referees moeten gecertificeerd zijn door de NLB of de FIL.

33 Referee communicatie Referees communiceren met signalen. Doelpunt:
Doelpunt signaal + nummer maker. Overtreding: Kleur + nummer overtreder + overtreding + straftijd + situatie. Blue Push seconds Red ball

34 Slow Whistle Techniek (Vlag)
Wanneer het benadeelde team balbezet heeft tijdens de overtreding, zal de referee een vlag gooien om aan te geven dat een overtreding is gezien. Het spel zal doorgaan tot het aanvallende team niet meer actief aanvalt, de bal buiten het aanvalsgebied komt, balbezit kwijtraakt of de bal twee keer achter de goal wordt gebracht.

35 De tafel Er zitten minimaal twee personen achter de tafel.
Een timekeeper, die wedstrijdtijd en eventueel straftijd bijhoudt. Een scorekeeper die het wedstrijdformulier invult. Hij of zij noteert doelpunten, assists, overtredingen en time-outs.

36 Eind van de presentatie
Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren Eind van de presentatie De presentatie heeft je hopelijk geholpen met het voorbereiden op je eerste lacrossewedstrijd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze presentatie, dan waarderen we jouw feedback! Stuur ons een via Als je interesse hebt in het worden van scheidsrechters of wanneer je gewoon meer wilt weten over de regels dan ben je welkom op een scheidsrechterscursus. Deze cursus vindt elk half jaar plaats. Deze cursussen helpen je een beter begrip van de regels te krijgen, waardoor je een betere, slimmere speler kan worden, naast een goede referee.


Download ppt "Nederland Lacrosse Scheidsrechterscommissie, heren"

Verwante presentaties


Ads door Google