De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biologische Monitoring Informatiesessie voor adviseurs IHW, maandag 7 september 2015 Sander Frauenfelder, Hinne Reitsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biologische Monitoring Informatiesessie voor adviseurs IHW, maandag 7 september 2015 Sander Frauenfelder, Hinne Reitsma."— Transcript van de presentatie:

1 Biologische Monitoring Informatiesessie voor adviseurs IHW, maandag 7 september 2015 Sander Frauenfelder, Hinne Reitsma

2 Agenda Introductie, voorstelrondje Wat is biologische monitoring? In de praktijk: Aquo-kit 3.x Wat betekent het voor U?

3 Informatiehuis Water - IHW Laat data stromen Samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen, opgericht in 2010 Informatie over water efficiënt en effectief laten stromen tussen water- partners Informatie beschikbaar stellen aan belang- hebbenden

4 Even voorstellen… Harry Boonstra, Koeman en Bijkerk Reijer Hoijtink, Arcadis Roelf Pot Dick Vastenhout, Wetterskip Fryslân Zwanette Jager, ZiltWater Advies Lex van Dolderen, Nelen en Schuurmans Jouke Kampen, ATKB René Zander, Waterproef Roel Knoben, Royal Haskoning DHV Dolf Venema, Aqualysis IHW Hinne Reitsma Sander Frauenfelder

5 Doelen en afbakening Eenduidig landelijk beeld van biologische kwaliteit van water Standaard voor uitwisseling KRW-toetsing geïntegreerd met chemisch en fysisch, en landelijk beeld Wel: Alle levende organismen in het water Plantaardig en dierlijk Zoet en zout Niet: Fysisch, chemisch

6 Betrokken partijen Waterschappen Provincies Rijkswaterstaat DGRW Adviseurs Software-leveranciers

7 Onderdelen Uitwisselformaat IMWA-metingen Landelijke Enquête Waterkwaliteit - LEW Aquo-Kit 3.0/3.1 Water Kwaliteits Portaal - WKP Piscaria Limnodata NDFF

8 IMWA-metingenLEW Koppelvlak tussen alles en iedereen Formaat uitgebreid en aangepast voor biologische data Nu pre-Aquo, 1 januari definitief UM-Aquo-metingen nog 2 jaar Meer informatie en voorbeelden: www.aquo.nl www.aquo.nl Ingaand 2016 ook biologische gegevens opvragen Alle gegevens, niet alleen KRW – Ook projectmatig – Vervolg Limnodata Aandacht voor meta-gegevens Instemming Cluster MRE

9 Water Kwal. PortaalAquo-kit 3.x Aangepast voor biologische data Landelijke Enquête Waterkwalit. Toetsresultaten (uit Aquo) Historische gegevens Eind 2015 versie 3.1, met “module” biologie – Toetsing aan KRW maatlatten (zoet en zout) – Inclusief EKR-berekeningen – Visbestandsschattingen Functionaliteit in services – Koppeling vanuit eigen bronsysteem – 2016 service-koppeling met WKP Aanlevering gegevens volgens Aquo-standaard

10 PiscariaLimnodata In 2014 gegevens overgedragen aan IHW vanuit SVN – As-is beschikbaar via WKP – Nu conversie naar Aquo – 2016 via LEW updaten – Kwaliteit v/d gegevens is zoals die is/was Huidige systeem Piscaria wordt niet meer beheerd Door STOWA in de jaren ’90 begonnen dataverzameling van biologische meetgegevens en de fysisch-chemische gegevens die daarbij horen Tot 2011 jaarlijkse actualisatie, daarna niet meer In 2015 gegevens overgedragen aan IHW vanuit STOWA.

11 NDFF – Nat. Databank Flora en Fauna NDFF is: Grote verzameling ‘grotere organismen’, voornamelijk land en lucht Stelt een ondergrens aan welke organismen worden vastgelegd Vooral gericht op aantallen en verspreiding van soorten (Bijna) alle waterbeheerders zijn aangesloten op NDFF Conclusie Gedeeltelijke overlap met WKP biologie In 2016 verdere afstemming met NDFF over taakverdeling

12 In de praktijk Hinne liet o.a. diverse invoer- bestanden zien, in CSV-formaat. Er komt daarnaast een XML- formaat (niet getoond), dat gebruikt zal worden voor het Waterkwaliteitsportaal WKP in het kader van de LEW. Voorbeelden in wijzigingsvoorstel W-1504-0032 op pagina wijzigingsvoorstellen (download zip-bestand) wijzigingsvoorstellenzip-bestand Hinne Reitsma

13 Stand van zaken Onderdelen op schema Testen Kit en WKP Informeren, uitdragen Expertgroep in oprichting 2016 Start inwinning, uitvraag Start toetsingen

14 Discussie Impact voor U? Bijvoorbeeld: Informatiestromen, uitwisselformaat LEW en WKP Overgang Piscaria Vragen? Open einden? Wat mist u nog? Informatie? Begeleiding? Voorbeelden?

15 Besproken tijdens de sessie Code en ID – De leesbaarheid van bestanden is slechter met de ID – IHW werkt aan een conversietool, waarmee een bestand omgezet kan worden van ID naar code Overgang van Piscaria naar WKP – Piscaria kent een complexe invoerfunctie, die niet is voorzien in WKP – Dit zal in een gesprek tussen IHW, Jouke Kampen (ATKB) en Roel Knoben (Haskoning) nader besproken worden

16 Dank u wel!


Download ppt "Biologische Monitoring Informatiesessie voor adviseurs IHW, maandag 7 september 2015 Sander Frauenfelder, Hinne Reitsma."

Verwante presentaties


Ads door Google