De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

{ De corporate governance van innovatie Hans Strikwerda 1 17 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "{ De corporate governance van innovatie Hans Strikwerda 1 17 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 { De corporate governance van innovatie Hans Strikwerda 1 17 september 2015

2   Een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;   Een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;   Een redelijke inkomensverdeling. De sociaal-economische doelstellingen van de SER 2 Artikel 2 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad: “De Raad (SER) heeft, onverminderd de hem bij de vijfde titel van dit hoofdstuk opgedragen adviserende functie, tot taak een het algemeen belang dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen.”

3 3 Een tweede verandering in de NCGC   Huidige tekst § III.1.8   De raad van commissarissen bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheer en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. […].  Zou moeten zijn:

4 Veranderingen op sector niveau, Christensen et al. 2004 2. Concurrentiestrijd3. Strategische keuzes Undershot customers Signalen dat spelers met up-market innovaties komen Non-customers Signalen dat spelers met innovaties komen waardoor nieuwe markten ontstaan Nonmarket contexts Signalen dat overheden barrières voor innovaties verlagen of verhogen Overshot Customers Signalen dat spelers low-end innovaties, commodities introduceren 1. Tekenen van verandering: Is het duidelijk dat er spelers zijn die nieuwe kansen pakken? 10/03/2010 4 Tale of the Tape Sterktes en zwaktes van de spelers in de sector Sword and Shield In kaart brengen wie iets doet dat anderen niet kunnen of willen Voorbereidingen Welke nieuwe toetreders bereiden zich voor om een voet tussen de deur te krijgen? Waarde- netwerken Of toetreders met eigen netwerken komen of voor bestaande kiezen Disruptive Black Belt Hebben de bestaande spelers geleerd met de krachten om te gaan die het spel zullen veranderen?

5 Espoused Theory: goed overkomen ≠ Theory-in-use: bepaalt feitelijk interpreteren, beslissingen 5

6 OF Sustaining innovatiesDisruptieve innovaties Product/dienst innovatiesInnovatie van de hele sector Innovaties van modulesInnovaties van architectuur Geïntegreerde firm specific innovatiesModulair innoveren Technologische innovaties Holistische innovaties, inclusief sociale innovaties en van business modellen Innovatie projecten Creëren van een organisatie met permanente organische innovatie Innovatie door R&D / stand aloneInnovatie in/door de gehele organisatie Gesloten innovatieOpen innovatie Grote innovatieprojecten met één budget gewaardeerd volgens NCW Real-option gestructureerde projecten en funding Doelen/planning gebaseerd op een lage assumptions-to-knowledge ratio Doelen/planning gebaseerd op een hoge assumptions-to-knowledge ratio Extrapolerende planning, met lage risico’s Discovery-driven planning met hoge risico’s In welke termen spreekt/denkt de RvB over innovatie? 6 © 2015 J. Strikwerda

7 In-control zijn in een disruptieve omgeving vereist: Loose control, loose programming, trial-and-error = ruimte voor medewerkers om initiatieven te nemen Dit kan tegenwoordig met borging van de integriteit van de onderneming 7

8 8 Een tweede verandering in de NCGC   Huidige tekst § III.1.8   De raad van commissarissen bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheer en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. […].   Zou moeten zijn:   De rvc bespreekt eenmaal per jaar, of vaker indien nodig, de visie van de raad van bestuur op ontwikkelingen in de sector en de voor de onderneming pertinente onzekerheden als uitgangspunt voor de strategie van de onderneming en de aard van de innovaties zoals nodig voor de aandeelhouderswaarde op langere termijn. Daarbij wordt ook besproken of de rvb in de organisatie van de onderneming de daarvoor noodzakelijke voorwaarden creëert, waaronder een juist opgezet en uitgevoerd resource allocation proces.

9 9 Een derde verandering in de NCGC   Huidige tekst § III.1.6   Het toezicht van de rvc op het bestuur omvat onder andere: a) a)De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap b) b)De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten c) c)De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen d) d)…..   Zou moeten zijn: a) a)De realisatie van de doelstellingen van de onderneming b) b)De strategische ontwikkeling en de ontwikkeling van de verdiencapaciteit van de onderneming c) c)De opzet en werking van het resource allocatie & monitoring process d) d)….

10 10 Een vierde verandering in de NCGC   Huidige tekst § II.1.2   Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de rvc: : a) a)De operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b) b)De strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen; c) c)De randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio’s; d) d)…..   Zou moeten zijn:   Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de rvc: a) a)de strategie zoals nodig voor de realisatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn en de daarvoor benodigde technologische en niet-technologische innovaties en de daarvoor benodigde investeringen in immateriële en materiële activa. b) b)De opzet en werking van het resource allocatie & monitoring process c) c)….

11  Ook het systeem van corporate governance zelf moet onderwerp zijn van innovatie 11


Download ppt "{ De corporate governance van innovatie Hans Strikwerda 1 17 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google