De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Er is een roos ontsprongen
GvL 440

3 Wij komen tezamen GvL 556

4 De herdertjes lagen bij nachte
GvL 422

5

6

7

8

9

10

11 Er is een kindeke geboren op aard
GvL 439

12 Hoe leit dit kindeke Hoe leit dat kindeke hier in de kou. Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. Na, na, na, na, na, na, kindeke teer. Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

13 Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Sa ras dan, herderkens komt naar de stal. Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken. Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.

14 Na, na, na, na, na, na, kindeke teer. Ei zwijg toch stil, sus, sus
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer. Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

15 En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
En gij, o engeltjes, komt ook hier bij. Zingt een motetteke voor uwen koning. Wilt hem vermaken met uw melodij. Na, na, na, na, nana, kindeke teer. Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

16 Midden in de winternacht
GvL 497

17 Stille nacht Stille nacht, heilige nacht. Alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar. Lieflijk Kindje met goud in het haar. Sluimert in hemelse rust.

18 Stille nacht, heilige nacht
Stille nacht, heilige nacht. Zoon van God, liefde lacht, vriend'lijk om Uwe God'lijke mond. Nu ons slaat de reddende stond. Jezus van Uwe geboort‘, Jezus van Uwe geboort‘.

19 Stille nacht, heilige nacht
Stille nacht, heilige nacht. Herders zien 't eerst Uw pracht, door der eng'len alleluja. Galmt het luide van verre en na. Jezus de redder ligt daar.

20 Er kwamen drie koningen
Er kwamen drie koningen met ene ster. (2x) Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver. (2x) Zij kwamen de hoge berg opgegaan. (2x) Zij vonden de sterre daar stille staan. (2x)

21 Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan. (2x) Gij moet met ons naar Bethlehem gaan. (2x) Naar Bethlehem binnen die schone stad, (2x) waar Maria met haar kindetje zat. (2x)

22 Zij gaven dat kindetje menigvoud, (2x) van wierook en mirre en rode fijn goud. (2x)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Ere zij God Ere zij god, Ere zij God. In den hoge, in den hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen.

33 Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen, in de mensen, een welbehagen. In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

34 Eer zij God in onze dagen
GvL 436

35 Zalig Kerstfeest


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google