De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan Gelijke Kansen op de werkvloer Idee: Raad der Wijzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan Gelijke Kansen op de werkvloer Idee: Raad der Wijzen."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan Gelijke Kansen op de werkvloer Idee: Raad der Wijzen

2 Actieplan Gelijke kansen op de werkvloer: Engagement vanuit de stad Opgenomen vanuit Latent Talent – Gsiw Focusgroep LT  stuurgroep actieplan Cocreatie-traject Work in progress

3 Actieplan Gelijke kansen op de werkvloer: Aanpak : Zoveel mogelijk spelers bereiken In functie van: Bevorderen gelijke toegang voor alle burgers, tot de arbeidsmarkt Discriminatie een halt toe roepen Visie : kruispuntenaanpak, tegen gemeenschappelijke uitsluitingsmechanismen en voor een inclusief gelijkekansenbeleid

4 Actieplan Gelijke kansen op de werkvloer: Een greep uit de acties : Acties rond meldingsbereidheid naar verschillende doelgroepen in samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansencentrum Onderzoek naar discriminatie bij bedrijven die in overheidsopdracht voor de stad Gent werken; Onderzoek naar administratief juridische drempels (inschrijvings- en verblijfsdocumenten; arbeidskaarten) voor niet-Belgen bij interim bureaus; acties mbt de problematiek van ondervertegenwoordiging van personen met een beperking op de arbeidsmarkt  specifieke bijblijfsessie of ander initiatief naar wg’s; Woensdag j.l. event naar werkgevers: “Diversiteit in de stad, gekleurde raven in mijn bedrijf”  idee: Raad der Wijzen

5 “Raad der Wijzen”: Event “Diversiteit in de stad, gekleurde raven in mijn bedrijf” Centraal: onderzoek Solidariteit in diversiteit Vanuit een positief verhaal Met de verschillende stakeholders Bestuderen van concrete praktijken op specifieke plaatsen waar mensen nabij zijn in diversiteit Mogelijkheid tot gemeenschapsvorming zonder gedeeld verleden & waarden en normen. we willen samen met werkgevers nadenken over hoe discriminatie het best wordt aangepakt  denktank

6 “Raad der Wijzen”: Uitgangspunten: Positieve insteek Peer to peer Integreren van een bedrijfseconomische logica Goede praktijken rond de bestrijding van discriminatie capteren en in de etalage zetten: Pragmatische oplossingen (van een vraag vanuit een specifieke doelgroep naar een bevredigende oplossing voor iedereen) vanuit bedrijfscontext Vlaams instrumentarium Bedrijven ondersteunen om dit verhaal te brengen naar andere bedrijven

7 “Raad der Wijzen”: Traject: Voorbereiding met o.a. insteek vanuit Pascal Debruyne e.a. 5-tal sessie met de Raad der Wijzen met hoofdzakelijk HR-medewerkers/bedrijfsleiders

8 “Raad der Wijzen”: Vragen/opmerkingen? Engagement om dit mee uit te werken en/of uit te dragen? Bijkomende voorstellen?


Download ppt "Actieplan Gelijke Kansen op de werkvloer Idee: Raad der Wijzen."

Verwante presentaties


Ads door Google