De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Essentie van Q-zorg en overzicht Q-initiatieven Dominique Vandijck Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Essentie van Q-zorg en overzicht Q-initiatieven Dominique Vandijck Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie."— Transcript van de presentatie:

1 Essentie van Q-zorg en overzicht Q-initiatieven Dominique Vandijck Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie

2 Gezondheidszorg vroeger

3 Gezondheidszorg vandaag … en (over)morgen

4 Hoge tevredenheid Stevig aanbod Kwaliteit Opleiding Toegankelijkheid Solidariteit

5 Maar, ook zorgen! (gezondheids)economisch organisatorisch (patiëntveiligheid) meer doen met minder middelen onveiligheid… in een zorgzame context ‘paradox’

6 Kwaliteit verbeteren? We scoren minder goed in internationale studies (‘perceptie’ vs. ‘werkelijkheid’) Prestaties van ons zorgsysteem in OECD landen … … België op 20 ste plaats MRSA prevalentie in Europa … … België op 15 de plaats etc.

7 Kwaliteitsvolle zorg 7 efficiënt patiëntgericht veilig tijdig toegankelijk continue & “de mate waarin de geleverde zorg voor individuen en voor de gemeenschap overeenkomt met de gewenste zorgresultaten en in overeenstemming is met de actuele professionele kennis en inzichten” geïntegreerd S (IOM, 2000)

8 De feiten spreken voor zich 10% van alle gehospitaliseerden loopt vermijdbare schade op… … is lang niet alle zorg effectief (20% is evidence-based) … … wordt zorg slechts voor de helft gegeven volgens de state of the art … … bevat ¼ van alle geneesmiddelenvoorschriften fouten … … zit er veel verspilling in het systeem (30-40%) … … worden patiënten nog te weinig betrokken bij hun behandeling … … is er nog steeds grote variatie in aanpak en resultaten van zorg

9 Best mogelijke zorg… niet vanzelfsprekend Wij die in de gezondheidszorg werken zijn verantwoordelijk voor deze resultaten

10 Maar ook beleidsmakers verantwoordelijk “Let’s blame the others”

11 Besteden van middelen Michael L Millenson “Als meer zorg niet beter is, wat is het dan wel?” Millenson: “Het gaat om verbetering van zorg”

12 De grondleggers van patiëntveiligheid Bij alle menselijke handelingen, maar ook bij niet handelen Veiligheid van de zorg komt geleidelijk (gelukkig)steeds meer onder de aandacht James Reason Human Error, 1990 Lucian Leape Error in Medicine, 1994

13 De ontnuchtering in 1999 “social-profit 9/11”

14 Hoe kunnen we de kwaliteit van de zorgsector waarborgen? #UHasseltQ – www.uhasselt.be Elke innovatie start met een vraag

15 Evolutie naar een geïntegreerde benadering

16 in de algemene ziekenhuizen Q&S

17 Een proactief en samenhangend kader Inspectie Proces- en uitkomst indicatoren Accreditat ie

18 Ziekenhuisbrede accreditatie Externe controle door externe organisatie Hele ziekenhuis gemobiliseerd om na te denken over kwaliteit en de positie van de patiënt In België twee spelers op de markt: JCI en NIAZ Inspec- tie Indicatoren Accre- ditatie 25 ZH (geen reva’s) kozen voor JCI, 33 voor NIAZ (2.4 norm, merendeel Q-mentum) 1 NIAZ: Jessa ziekenhuis Hasselt (2.4 norm) 5 JCI: UZ Leuven, AZ Groeninge, Jan Yperman, AZ St-Blasius, UZ Antwerpen

19 Ziekenhuisbrede accreditatie – proces JCI gapanalyse 285 standaarden 1160 meetpunten

20 Ziekenhuisbrede accreditatie – proces JCI On-site survey

21 Ziekenhuisbrede accreditatie – proces NIAZ normenbundels hoofdstukken levels thema’s prioriteiten toelichtingen

22 Indicatoren VIP 2 Doel om specifieke aspecten van de kwaliteit van verstrekte zorg te objectiveren en aantoonbaar te maken -Inzicht geven in welke processen er nog verbeterpotentieel is -Maatschappelijke verantwoording en publieke legitimering faciliteren -Opportuniteiten inzake wetenschappelijk onderzoek Inspec- tie Indicatoren Accre- ditatie

23 Indicatoren - structuur Stuurgroep Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen Zorgnet-ICURO Vlaamse overheid Ondersteunende organisaties Vlaams Patiëntenplatform Wet. beroepsverenigingen Mutualiteiten Universiteiten Start 2010, protocol 2011 OG ZH-breed Indicatorenforum Bureau OG cardio OG ortho OG onco OG moeder & kind groepen: borst, rectum QID- bestuur OG website OG beroerte redactieraad WAR TTP

24 Indicatoren Zeer sterk enthousiasme en engagement van de sector Ontwikkeling via samenwerking door sector en overheid Gebasseerd op voluntarisme, participatie en vertrouwe n – alle Vlaamse ZH nemen deel! Nieuwe ontwikkelingsgroepen Centrale website www.zorgkwaliteit.bewww.zorgkwaliteit.be

25 Een nieuw model voor inspectie Inspec- tie Indicatoren Accre- ditatie Model Vlaamse overheid Startpunt -Nood voor een geïntegreerde (hernieuwde) aanpak inzake het werken aan kwaliteit -ZH krijgen een erkenning voor onbepaalde duur Doel -Objectiveren van kwaliteit van zorg (proces) -Instrument om lokale Q-initiatieven aan te moedigen

26 Screening of hospital-wide quality systems Accreditated hospitals or hospitals preparing an hospital-wide accreditation (ISQua)  exempted  only if in these hospitals systematic failures are observed during compliancy checks Checking defined criteria (structure, process and outcome) Defined with professionals, sector, academics Legal elements (+ nuance), guidelines, EB Is it okay right now? Inspection by the Flemish Governement Announced (every 4 years) Preceded by a self assessment Guarantees for the future? Unannounced (at least yearly) + differentiated (care pathways) 2013-2014: surgical pathway 2015: internal pathway (also emergency and critical services, pharmacy) 2016: Systeemtoezicht (geriatric/revalidation, mother-child, psychiatric pathways still to come)

27 in de geestelijke gezondheidszorg Q&S

28 Indicatoren Vlaams Indicatoren Project GGZ Doel is kwaliteitsverbetering te stimuleren via het gebruik van (proces- en outcome) indicatoren Aantoonbaar maken van kwaliteit en voorzien in maatschappelijke verantwoording -Vlaamse overheid -Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie -Vlaamse Verpleegunie -Federatie diensten GGZ -Federatie beschut wonen -Zorgnet-ICURO Start 2012, protocol 2013

29 Indicatoren - structuur Continuïteit en coördinatie Patiëntveiligheid Patiëntenparticipatie Depressie bij volwassenen/ouderen Gedragsstoornissen bij kinderen/jongeren Vlaamse Patiënt Peiling GGZ Operationalisatie eerste set indicatoren: -Gedeelde besluitvorming -Inzetten ervaringsdeskundigen -Volledig GM-voorschrift -Suïcidepreventie -Volgen behandelingrichtlijnen -… OW Indicatorenforum Bureau OW C&CPVPP Depressie Gedrag- stoornis

30 Accreditatie Toenemende aandacht voor accreditatie in sector -UPC KU Leuven (jan 2014) -PZ Broeders Alexianen Tienen -Een aantal psychiatrische ziekenhuizen nemen concrete stappen ter voorbereiding van accreditatie -Een aantal psychiatrische ziekenhuizen informeren zich

31 in de ouderenzorg Q&S

32 PREstatiemodel in de ZOrg Woonzorg Referentiekader Vlaamse overheid ‘kwaliteit van leven en zorg in de woonzorgcentra’ (2013) Verplichte registratie van data voor een aantal indicatoren PREZO Woonzorg beschrijft de prestaties voor de cliënt en wat de medewerkers van de organisatie kunnen doen om die prestaties daadwerkelijk te leveren. Tevens beschrijft het model welke prestaties de organisatie dient te leveren, juist om de medewerkers in staat te stellen de voorliggende prestaties te leveren. Integraal kwaliteitsmodel, stapsgewijze implementatie -opstapniveau -instapniveau -doorgroeiniveau -excellentieniveau

33 PREZO - structuur Domeinen (prestaties) Pijlers Voorwaarden

34 Kwaliteit… een gezamenlijke verantwoordelijkheid

35 Geen gebrek aan evidentie Er is, naast het grote belang aan competente zorgprofessionals, geen gebrek aan evidentie om de kwaliteit te verbeteren Permante handhygiëne Sluitende identiteitscontrole Volledig medicatievoorschrift Systematische checks (operatiekwartier, IZ, …) Valpreventie Positief werkklimaat en goede samenwerking in team Goed opgebouwd en volledig/veralgemeend gebruik dossier/EPD ikv het zorgtraject Patiënt actief betrekken en vragen stellen stimuleren Opleiding en continue bijscholing Etc.

36 Nood aan sluitende implementatie CEQI

37 Een proactief en samenhangend ‘extended’ kader Inspectie Proces- en uitkomst indicatoren Accreditat ie Onderzoek

38 Slotbeschouwingen Kwaliteit (en patiëntveiligheid) is bijzonder complex Hoogkwalitatieve zorg is een terechte verwachting van patiënten en professionals (Externe) evaluatie en openheid daarvan, een logisch gevolg Grote nood aan een samenhangend kader voor kwaliteitsmonitoring Meten van kwaliteit en opvolgen is niet eenvoudig en veelzijdig, maar essentieel willen we de veiligheid van zorg (verder) verbeteren Momentum is er

39 Slotbeschouwingen Positieve en constructieve kwaliteitsdynamie k gaande (indicatoren, toezichtsmodel, accreditatie) Zonder professionals geen kwalitatieve zorg Zonder beleid geen randvoorwaarden om kwalitatieve zorg te kunnen leveren Zorg is en blijft mensenwerk ! Waar mensen werken, worden fouten gemaakt Belangrijk is de omslag in attitude van zorgprofessionals in de omgang met incidenten

40 Slotbeschouwingen Debat (te) vaak gevoerd aan de hand van slogans, vaak om andere doelstelling te bekomen Evidence-based inzichten waar effectiviteit en veiligheid (en efficiëntie!) hand in hand gaan Bemoedigende vaststelling dat heel wat zorginstellingen effectieve inspanningen doen om Q&S, stap voor stap, structureel en duurzaam te verbeteren Samenwerking noodzakelijk Hopelijk kan dit ook anderen inspireren en stimuleren om dezelfde weg te gaan

41

42

43 Veel dank Bijzonder dank aan Vera De Troyer Peter Coseman Roel Van de Wygaert dominique.vandijck@uhasselt.be @VandijckD


Download ppt "Essentie van Q-zorg en overzicht Q-initiatieven Dominique Vandijck Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google