De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F.

2 Vóór de aftrap bij de aanvang van de wedstrijd de kapitein van de bezoekers kiest “kop” of “munt” de scheidsrechter werpt een muntstuk op = de toss de ploeg die de toss wint, kiest welk doel ze zal aanvallen in de eerste speelhelft en de andere ploeg neemt de aftrap de ploeg die de toss wint, neemt de aftrap bij de aanvang van de tweede helft van de wedstrijd voor de 2 de helft van de wedstrijd wisselen de ploegen van speelhelft 2 Toss

3 Een aftrap is een manier om het spel te beginnen of te hervatten: bij aanvang van de wedstrijd nadat er werd gescoord bij aanvang van de tweede helft bij aanvang van elke verlenging, indien van toepassing Uit een aftrap kan rechtstreeks gescoord worden. De aftrap wordt gegeven door een speler die aan de wedstrijd deelneemt. 3 Definitie van aftrap

4 4 Procedure van aftrap Na het scoren van een doelpunt, neemt de andere ploeg de aftrap Alle spelers moeten zich op de eigen speelhelft bevinden Alle tegenspelers van de ploeg die aftrapt, bevinden zich op ten minste 9,15 m van de bal totdat deze in het spel is De bal moet stilliggen op de middenstip De scheidsrechter geeft een fluitsignaal De bal is in het spel, wanneer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt De speler die aftrapt, mag de bal niet opnieuw raken, voordat deze is geraakt door een andere speler

5 5 Uitvoering aftrap

6 Indien de speler die aftrapt de bal opnieuw raakt voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen de overtreding begaan werd (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop)wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen de overtreding begaan werd (zie Regel 13 – Plaats van de vrije schop) Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure moet de aftrap hernomen worden. 6 Overtredingen en sancties

7 7 Scheidsrechtersbal Een scheidsrechtersbal is een manier om het spel te hervatten wanneer, als de bal in het spel is, de scheidsrechter het noodzakelijk acht om het spel tijdelijk te onderbreken voor een reden die niet elders in de Spelregels wordt vermeld. Iedere speler mag de bal betwisten (ook de doelverdediger). Er is geen minimum of maximum aantal spelers vereist om een scheidsrechtersbal te betwisten. De scheidsrechter mag niet beslissen wie wel of wie niet een scheidsrechtersbal mag betwisten. Procedure De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, laat de scheidsrechter de bal vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Het spel hervat wanneer de bal de grond raakt.

8 Een scheidsrechtersbal wordt hernomen als de bal: wordt geraakt door een speler alvorens de grond te rakenwordt geraakt door een speler alvorens de grond te raken nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een spelernadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een speler Indien een scheidsrechtersbal: rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekendrechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartijrechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij 8 Overtredingen en sancties

9 Een wedstrijd moet op het voorziene aanvangsuur beginnen en na een spelonderbreking moet het spel zo snel mogelijk hervat worden. Wachttijden zijn mogelijk: bij afwezigheid van een ploeg op het voorziene aanvangsuur en mits de aanwezige ploeg akkoord gaatbij afwezigheid van een ploeg op het voorziene aanvangsuur en mits de aanwezige ploeg akkoord gaat bij onvoorziene omstandighedenbij onvoorziene omstandigheden bij het uitvallen van de verlichtingbij het uitvallen van de verlichting 9 Wachttijden Maximum duur van de wachttijden: afwezigheid ploeg: 10 minuten onvoorziene omstandigheden: 30 minuten uitvallen verlichting: 30 minuten

10 Nota Bene: 1.de som van alle toegepaste wachttijden wegens onvoorziene omstandigheden (inclusief de wachttijd toegepast wegens de afwezigheid van een ploeg) mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragende som van alle toegepaste wachttijden wegens onvoorziene omstandigheden (inclusief de wachttijd toegepast wegens de afwezigheid van een ploeg) mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragen 2.de som van alle toegepaste wachttijden wegens het uitvallen van de verlichting mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragende som van alle toegepaste wachttijden wegens het uitvallen van de verlichting mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd bedragen 3. de regels onder punt 1 en 2 mogen cumulatief worden toegepast 4. wordt de totale duur van alle toegepaste en toegelaten wachttijden overschreden, dan moet de scheidsrechter de wedstrijd definitief staken 5. indien bij mist een weersverbetering niet te verwachten valt, wordt aangeraden de voorziene wachttijd niet te benutten, maar zo snel mogelijk een definitieve beslissing te nemen 6. het aanvangsuur van een wedstrijd mag nooit vertraagd worden om de thuisploeg toe te laten herstellingswerken te beëindigen ingevolge ongeschikt speelveld 10

11 de reden(en) voor het laattijdig aanvangen en het exacte aanvangsuur van de wedstrijd. de reden(en) voor het overschrijden van de maximum duur van de voorziene wachttijd (met het staken van de wedstrijd tot gevolg). 11 Te noteren op het wedstrijdblad in de rubriek opmerkingen en in het e-kickoff-rapport

12 Belangrijk Voor een gedetailleerde versie van Regel 8 verwijzen we naar volgende brochures: 1.F.I.F.A.-Regels van het Voetbalspel 2.Aanvullingen bij de “Regels van het Voetbalspel” Te downloaden via: http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels http://www.belgianfootball.be/nl/spelregels 12


Download ppt "Initiatiecursus voor kandidaat-scheidsrechters - apr. 2013P.L. /G.F."

Verwante presentaties


Ads door Google