De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 – september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 – september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 – september 2015

2 De presentatie in het kort › Het mbo-onderwijs verandert › Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding › Kansen voor het bedrijfsleven

3 Het mbo-onderwijs verandert

4 Een flexibeler mbo › Globalisering en technische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van toekomstige werknemers › Het beroepsonderwijs moet sneller in kunnen spelen op de vragen vanuit de arbeidsmarkt › Ook gedurende de rit moeten mbo-scholen hun opleidingen eenvoudiger kunnen bijstellen › Studenten willen hun opleiding verrijken met onderwijs dat past bij hun eigen doelen en ambities › Mede daarom wordt de structuur in het mbo per 1 augustus 2016 herzien, scholen mogen de veranderingen ook al per 1 augustus 2015 invoeren

5 Een overzichtelijker mbo › De kwalificatiedossiers zijn inhoudelijk en qua naamgeving geactualiseerd en er zijn kwalificaties bijgekomen en verdwenen › De opbouw van een kwalificatiedossier is veranderd: compactere documenten met een basis- en profieldeel › Sommige kwalificaties zijn samengevoegd en abstracter beschreven: het aantal is met 25% afgenomen

6 › Doel: regionale kleuring, doorstroom, verdieping en/of verbreding voor de student, zowel voor de beroepsopleidende (BOL) als beroepsbegeleidende leerweg (BBL) › Er wordt een heel nieuw element aan mbo-opleidingen toegevoegd: de keuzedelen › Keuzedelen komen in de plaats van de huidige “vrije ruimte”

7 Wat verandert er in het mbo?

8 Wat verandert er aan de inhoud? › Sommige kwalificatiedossiers of kwalificaties zijn samengevoegd › Sommige kwalificaties zijn ondergebracht in een keuzedeel › Hierdoor kan ook de inhoud van opdrachten en examens veranderd zijn › Precies weten wat er inhoudelijk verandert? Neem contact op met [NAAM SCHOOL EN EVENTUEEL NAAM CONTACTPERSOON]

9 Voorbeeld

10

11 Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding

12 Keuzedelen › Zijn een ‘plus’ op de kwalificatie › Zijn het meest flexibele onderdeel van de opleiding › Hebben een snelle ontwikkelcyclus: 4 keer per jaar worden nieuwe keuzedelen gepubliceerd › Bestaan in verschillende tijdseenheden (240, 480, 720 en 960 studielasturen waarvan een deel in de praktijk kan worden ingevuld) › Komen tot stand door samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven

13 › Denk bij keuzedelen bijvoorbeeld aan “black en mixed hair” voor de kappers, › “ondernemerschap” voor studenten die overwegen zelfstandig ondernemer te worden, › of “Duits” voor opleidingen in de grensregio bij Duitsland › Kijk op kwalificaties.s-bb.nl voor alle ontwikkelde keuzedelenkwalificaties.s-bb.nl Voorbeeld

14 › “buitenpleisters” bij de kwalificatie “stukadoor” › “gebogen plafond- en wandconstructies” bij de kwalificatie “plafond- en wandmonteur” Voorbeelden van keuzedelen

15 › “catering” bij de kwalificatie “schoonmaker in verschillende omgevingen” › “geo-ICT” bij de kwalificatie “ICT-beheerder”

16 Voorbeelden van keuzedelen

17 BOT = BEGELEIDE ONDERWIJSTIJD BPV = BEROEPSPRAKTIJKVORMING

18 Beroepspraktijkvorming in een keuzedeel › BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder door SBB erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft hiervoor niet apart erkend te zijn › De BPV-overeenkomst verandert dus ook: er kunnen keuzedelen op staan én de vierde handtekening van het kenniscentrum is niet meer nodig › Een keuzedeel kan door de school in de BPV geprogrammeerd worden, het moet niet

19 Wat betekent dat voor de beroepspraktijkvorming? › Studenten kunnen BPV volgen voor een: – kwalificatiedossier – kwalificatie – keuzedeel – combinatie van kwalificatie(dossier) en keuzedeel › Studenten kunnen dus andere opdrachten of examentaken hebben dan voorheen: alleen voor een kwalificatie of een keuzedeel of een combinatie van beide › Leerbedrijven kunnen mbo-studenten verwachten voor een BPV…: – voor een langere periode met kennis van het te leren vak (kwalificatie) – voor een kortere periode om specialistische kennis te halen (verdiepend keuzedeel) – voor kortere periode om kennis te verbreden/iets nieuws bij te leren (verbredend keuzedeel) › De spelregels van de BPV veranderen niet; het BPV protocol blijft van toepassing

20

21 › Een toekomstig werkgever kan op het diploma van de student dus zien welke keuzedelen hij/zij heeft behaald › Behaalde keuzedelen worden vermeld op het diploma van de student Examineren en diplomeren van keuzedelen › Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van de opleiding en vallen ook onder examinering › Het examineren van keuzedelen kan dus ook in de praktijk plaatsvinden

22 Kansen voor het bedrijfsleven

23 › Keuzedelen verrijken de kennis van de student en dragen daarmee bij aan beter geschoold personeel in de toekomst › Met keuzedelen wordt flexibel ingespeeld op kansen op de arbeidsmarkt › Leerbedrijven kunnen zich profileren met verschillende soorten BPV › Een leerbedrijf kan samen met de school keuzedelen ontwikkelen en aanbieden

24 Collega’s uit het bedrijfsleven over keuzedelen

25 › Zo zijn innovaties sneller mogelijk en kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zich samen profileren bij studenten in de regio › Meer weten over het ontwikkelen van een keuzedeel? Neem dan contact op met [INVOEGEN NAAM SCHOOL + EVENTUEEL NAAM EN GEGEVENS CONTACTPERSOON] › Leerbedrijven kunnen het initiatief nemen om een keuzedeel te ontwikkelen

26


Download ppt "Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 – september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google