De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Help, mijn kind gaat naar school!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Help, mijn kind gaat naar school!"— Transcript van de presentatie:

1 Help, mijn kind gaat naar school!
Welkom in groep 1-2 van PCB De Schoof! Voor sommigen van u is het nieuw. Hopelijk kan ik hier meer duidelijkheid in geven.

2 Inloop Schooltijden: De kleuteringang gaat open om 8:20 uur, zodat de kinderen hun jas en tas kunnen ophangen. De kinderen gaan zelfstandig (rust en zelfredzaamheid) de klas in en krijgen bij het ‘uitzwaairaam’ de gelegenheid om te zwaaien. Om 8.30 uur beginnen we in de kring. De dag is nu echt begonnen! ‘s Middags: Kinderen mogen vanaf 13:00 uur, ALS ER EEN LEERKRACHT BUITEN IS, het schoolplein op. Om uur gaat de bel. Ze gaan alleen met de juf naar binnen. Natuurlijk is er gelegenheid om te zwaaien bij het raam! Speelgoed Meegebrachte spullen worden onder de stoel gelegd. In de ochtenden mag er 1 ‘voorwerp’ meegebracht worden.

3 Dagindeling De kinderen starten de dag in de kring
Vertelkring/Trefwoord Taal- of rekenactiviteit Werktijd Fruit eten Kringactiviteit – voorlezen – zingen – praatplaat – 5 minuten spelletjes Buiten spelen Naar huis/overblijven. Start kring Verkenningsvakken: Sociaal emotioneel/ Schrijven/ Verkeer/ Engels Speel/werktijd - Hoeken Dagafsluiting in de kring Naar huis/bso

4 Vertelkring/trefwoord
We wensen elkaar goedemorgen en zingen een lied Daarnaast bespreken we: - de dag (en datum) - weer - dagritmekaarten - hulpjes van de dag - letter van de week Trefwoord is onze Godsdienstmethode. Hierin krijgen de kinderen de ruimte om hun eigen bevindingen en ervaringen te vertellen aan elkaar Er wordt vaak een Bijbelverhaal of spiegelverhaal aangeboden en zingen we een leuk lied als afsluiting. In de overgebleven tijd krijgen de kinderen de gelegenheid om te iets te vertellen of richten we ons aandacht op het meegenomen speelgoed

5 Taal Fonologisch bewustzijn:
De kinderen leren dat woorden kunnen rijmen, uit lettergrepen bestaan en met dezelfde klank kunnen beginnen of eindigen. Dit is de voorbereiding op het fonemisch bewust zijn. Fonemisch bewust zijn: Dit staat regelmatig centraal tijdens de kringactiviteiten. Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken woorden uit klanken bestaan. Bijvoorbeeld: b – oo – m = boom en letters kunnen benoemen. Extra/verrijking: Een klank binnen een woord weglaten, toevoegen of vervangen. Bijvoorbeeld: boom/ oom, boom/boos

6 Schatkist We werken veel met de methode Schatkist.
Woordenschat, letterkennis en andere taaloefeningen staan vooral centraal. Ook wordt er aandacht geschonken aan: Motoriek Creativiteit Sociaal-emotioneel Wereldoriëntatie Rekenen

7 Vervolg schatkist Hoe wordt Schatkist gebruikt in de klas?
Schatkist bestaat uit 16 thema’s die verdeeld zijn onder vier hoofdthema’s: Zomer Herfst Winter Lente Van elk seizoen is er een hoofdboek met 4 thema’s. Alle thema’s (ook wel ankers genoemd) zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit vier fasen: Kennismaking Ankerverhaal Ankerpunten Afronding De activiteiten zijn zo opgebouwd dat alle kinderen er aan mee kunnen doen.

8 Vervolg Schatkist Binnen de thema’s beschikken we over de volgende
materialen: Reuzenkartonboek Reuzenprentenboek Vertelplaten Verteltheater Verder is er bij ieder themaverhaal een cd waarop het verhaal verteld wordt. De kinderen kunnen dit zelf luisteren bij de radio met een klein prentenboekje van het verhaal er bij. Ze horen steeds wanneer ze een bladzijde om moeten slaan aan de hand van een piepje. Ook is er bij elk thema een kleutersetje. De kinderen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag. Ze gaan dan bij de radio zitten en horen hoe ze het spelletje moeten spelen, wanneer het spel afgelopen is en welke knop ze moeten indrukken om het spel op pauze te zetten.

9 Vervolg Schatkist Tijdens het werken aan een thema wordt er gebruik gemaakt van verschillende routines: de pop Pompom Tijdwijzer.  Gebruiken we elke dag. Pompom vertelt vaak een verhaal over zichzelf dat heel herkenbaar is bij de kinderen. Hij betrekt de kinderen op enthousiaste wijze in zijn belevingswereld. Kinderen zien Pompom als onderdeel van de groep. De tijdwijzer geeft aan welke dag en maand het is en iedere dag van de week heeft zijn eigen kleur, zodat de kinderen kunnen herkennen welke dag het is.                                             

10 Rekenen Methode Wizwijs
Wizwijs heeft de onderwerpen verdeeld over 9 blokken. Elk blok bestaat uit 8 activiteitenkaarten. Op de voorzijde van elke kaart staat een activiteit voor begeleid leren, op de achterzijde staat een activiteit voor samenwerkend leren. Rekenrups Boefie met 8 blauwe, 8 gele en 8 groene segmenten kan ondersteuning bieden. Boefie helpt bij het structureren van tellen. Voor de telvaardigheid is er een zak met 12 blauwe, 12 gele en 12 groene ballen.

11 Schrijven Groep 1 Groep 2 Voorbereidend schrijven: Schrijfkriebels
Verkennen links- of rechtshandig Pengreep Nog meer ongedwongen, verkennend. Afstemmen op de behoefte en het kunnen van het kind Methode Pennenstreken. Voorbereidend schrijven  Letterboek Pengreep, schrijfhouding, ligging papier, schrijven met ‘schrijfhand’ Begrippen links(boven) en rechts worden behandeld Verbindingslijnen Inspelen op de behoeften van het kind! Wat niet lukt, lukt niet, stapje terug, niet forceren!

12 Sociaal-emotionele methode voor groep 1/2.
Goed Gedaan! Sociaal-emotionele methode voor groep 1/2. Er zijn 16 lessen per jaargroep. Schoolbreed worden dezelfde woorden en termen gebruikt. Daardoor kunnen we op het schoolplein eenduidige instructies geven bij plagerijen, ruzies en ander ongewenst gedrag. De les begint altijd met een kort verhaal. Elke jaargroep heeft zijn eigen verhaallijn en hoofdpersonen. Voor groep 1 en 2 heeft Goed Gedaan! ook nog een mooi prentenboek. Na het verhaal komen leuke activiteiten aan bod zoals: Tekenen Toneel Spelletjes (Kring)opdrachten

13 Vervolg Goed Gedaan! Zo-doe-ik-dat-kaarten:
De zo-doe-ik-dat-kaarten zijn kaarten met opdrachten, beloningen of als herinnering. Deze kaarten zijn vooral gericht om kinderen individueel extra hulp en motivatie te bieden bij het leren van de inzichten en vaardigheden. Ouderbrieven In een ouderbrief wordt u op de hoogte gehouden over de inhoud en praktische invulling van een thema.

14 Bewegingsonderwijs Dag: Maandag Tijd: van 08:30 uur tot 09:30 uur.
We starten de dag in de klas. In de kring bespreken we kort de dag en de dagritmekaarten. Gymkleding: Alleen gymschoenen! Tip 1: lekker zittende kleding Tip 2: liever geen turnschoenen  gladde onderkant en minder stevig. De gymles zal bestaan uit een: Toestelles  meerhoekenles voor het bieden van differentiatie, omdat de verschillen vaak groot zijn tussen de kinderen. Met kleine aanpassingen van de opstelling of van het materiaal, wordt het niveau hoger en blijft de activiteit voor iedereen uitdagend! Voorbeeld: glijden. Spelles  algemene regels, verkennen balvaardigheid en functie tikker/loper.

15 Engels Early Bird Early Bird is een methode die is ontwikkeld voor meer, beter en vroeger Engels op de basisschool. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen activiteiten aangeboden die nauw aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Monkey staat centraal tijdens de lessen en neemt de kinderen mee in zijn wereld. De wereld van de Engelse woorden en liedjes…

16 Zelfstandig werken Dit betekent dat de kinderen zelfstandig aan het werk zijn en dat de leerkracht niet gestoord mag worden. Nieuwe kinderen: soepeler, zij krijgen de tijd om hier aan te wennen. Zelfstandig werken: Opstart en uitleg door de leerkracht van de werkgroepen Timer en stoplicht worden weergegeven. Pompom zit op zijn stoel en kinderen mogen hem vragen stellen of hem iets laten zien (waar ze bijv. Trots op zijn). Kunnen ze niet verder leggen ze het werk even aan de kant en pakken ze een werkje uit de (bouw)kast. Elkaar helpen of advies vragen aan Pompom is natuurlijk toegestaan! In die tijd kan ik effectieve hulp geven aan een werkgroep of een kleine kring aanbieden.

17 Planbord Het planbord is een groot bord waarop uw kind kan zien welke werkjes hij/zij kan doen of in welke hoek hij/zij kan spelen. Met het eigen naamkaartje kan uw kind zelfstandig een werkje uit kiezen. In een les kunnen kinderen meerdere werkjes na elkaar doen.  Het naamkaartje wordt dan gewisseld. De leerlingen kunnen op het planbord zien welke hoeken/ werkopdrachten (nog) beschikbaar zijn. Ongeveer drie kinderen werken aan dezelfde activiteit.

18 Fruit eten In de kleutergroep hebben we geen speelkwartier, maar eten we ‘fruit’ in de klas. Wij vinden het geen probleem als er naast het fruit een boterham meegenomen wordt, omdat er kinderen zijn die daar behoefte aan hebben. Op woensdag mogen de kinderen iets anders meenemen. Wij denken daarbij aan: Een boterham Cracker Ligakoeken Peperkoek Rijstenwafel Om het milieu te sparen zouden we het fijn vinden als de kinderen een beker meenemen ipv een pakje. Graag een naam op de bekers en bakjes. Als uw kind geen fruit mag, dan is een lekker boterham een oplossing!

19 Zendingsgeld Op maandagochtend halen we geld op voor twee meisjes uit Afrika. Met het geld, kunnen zij naar school gaan. En hebben de meisjes zicht op een hoopvolle(re) toekomst. We zijn al blij met 0,10 cent, maar laten het geheel aan u over.

20 Verjaardag Een paar handige weetjes:
We vieren om 10:15 uur de verjaardag van de kinderen. Papa en Mama zijn welkom. Bij afwezigheid kunt u een fototoestel afgeven aan de leekracht, zodat u toch beschikt over een aantal feestelijke foto’s van uw kind. Wilt u een paar dagen, voordat uw kind zijn/haar verjaardag gaat vieren, dit melden aan de leerkracht. Alvast bedankt! Verjaardag familieleden: De kinderen mogen een tekening maken voor hun vader en moeder. Er hangt een kalender op de gang waar u deze verjaardagen op kunt schrijven. Het is niet verplicht.

21 Toetsen Bij de oudste en middelste kleuters worden er toetsen afgenomen. Groep 1: In juni Cito rekenen en Cito Taal Groep 2: In Januari en in juni Cito Rekenen en Cito Taal Deze toetsen gelden voor ons als controlemiddel. Het gaat er ons om of het beeld wat we hebben klopt met de uitslag van de toets.

22 Hiervoor gebruiken we KIJK!
Oudergesprekken De oudergesprekken vinden plaats in: Januari Juni/ juli Kinderen die 6 maanden onderwijs gehad hebben ontvangen een rapport. Hiervoor gebruiken we KIJK! Met dit observatie- en registratiesysteem volgen wij de ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan betrokkenheid, spelontwikkeling, taakgerichtheid, grote/kleine motoriek, beginnende geletterdheid en ruimtelijke oriëntatie. Nieuwe leerlingen Na 6 weken vindt er een voortgangsgesprek plaats. Doel: voor januari alle ouders minstens één keer gesproken te hebben

23 Schoolarts/Logopedist
Schoolarts: Kinderen van groep 2 krijgen dit jaar een volledig onderzoek door de schoolarts. Daar krijgt u thuis vanzelf een oproep voor.

24 Hulp van ouders Ook dit schooljaar zullen er activiteiten georganiseerd worden. Voorbeeld: een uitstapje, kerst, sportdag etc. U wordt hier tijdig van op de hoogte gehouden, via de . Alvast bedankt!

25 Prikbord Bij de kleuteringang hangt een prikbord.
Alle nieuwsbrieven, folders en belangrijke informatie hangt hier op. Neemt u zo nu en dan even een kijkje!

26 Extra telefoonnummers
We willen altijd iemand kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn. Vandaar dat we graag extra telefoonnummers willen hebben, bijvoorbeeld van een mobiele telefoon, werk, oma/opa etc. Deze gegevens kunt u bij ons inleveren. Voor dringende zaken kunt u mailen. Grote of kleine vragen, problemen of opmerkingen? Kom binnen om erover te praten, graag NA schooltijd.

27 Goed idee! Soms heeft een kind nog een ongelukje met plassen.
Kinderen voelen zich het fijnst in hun eigen kleding. We willen u vragen een setje (onder)kleding mee naar school te nemen. Dit bewaren de kinderen in hun eigen luizenzak.

28 Fijne avond toegewenst!
Tot slot Gelegenheid voor vragen. Fijne avond toegewenst!


Download ppt "Help, mijn kind gaat naar school!"

Verwante presentaties


Ads door Google