De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parochieavond “op weg naar de toekomst” Joannes de doper 4 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parochieavond “op weg naar de toekomst” Joannes de doper 4 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Parochieavond “op weg naar de toekomst” Joannes de doper 4 november 2009

2 Op weg naar de toekomst Van samenwerking in federatie Levend Water naar clusterverband. Bisdom stelt voor op te gaan in een nieuwe cluster-parochie: ◦Beter voor pastoraal team. ◦Benutten van elkaars sterkten. Schaalvergroting en schaalverfijning moeten hand in hand gaan.

3 Inzet Joannes de doper. Onderzoek fusie van parochies : Tenzij: Vitaliteit van de locale gemeenschap niet geborgd kan worden. Mits: voordelen duidelijk zijn.

4 Beleid JdD 2010-2020 Aanbod aan activiteiten meer en beter afstemmen op behoeften van gemeenschap Samenwerken met clusterparochie(s) op projectbasis en tbv pastoraal team Behoud eigen Parochiecoordinator en secretariaat Uitbouw parochiecentrum tot thuisbasis van KBO, KVV, etc. Eigen exploitatie moet sluitend blijven.

5 Beoordeling clusterproces. Structuur nieuwe parochie borgt locale ‘zelfstandigheid’. Te hoge clusterkosten gaan ten koste van lokale ‘bestedingsruimte”:  moeten omlaag Voordelen clusterparochie voor JdD zijn niet groot tov federatief model. (werkgeverschap, administratie etc) Sterk bestuur van cluster is nodig.

6 Verdere ontwikkeling Doorgaan met voorbereiding clusterparochie. Beoordeling op basis van totaal pakket. Beoordelen op basis van gedegen tienjarenplan van clusterparochie en effect ervan op exploitatie van onze parochie Randvoorwaarde: relatieve kosten clusterparochie mogen niet hoger worden dan niveau van de oude federatie.

7 Beoogde structuur Parochiebestuur cluster gaat over ondersteuning PT, werkgeverschap en werkt binnen kaders meerjarenplan. Kosten worden verdeeld naar de kernen Per parochiekern: Pastoraatsgroep en bestuurscommissie. BC verantwoordelijk voor lokaal bestuur (+ financien) Parochievergadering ( opgebouwd uit leden PB en PG, benoemd op voordracht van locale kern) : controleert parochiebestuur cluster. Conclusie: is vrijwel federatiestructuur, maar dan sterker.

8 Het parochiecomplex. Voorstel uitgewerkt: Tweede parochiezaal aanbouwen met schuifwand naar bestaande zaal. Garage’s worden toiletgroep en tussen garages, pastorie en gang wordt ontvangstruimte. Nieuwe vergader en werkgroepruimten in pastorie Plan ligt voor goedkeuring bij Bisdom.

9 Verdere exploitatie Inloopfunctie in de ochtenden (gastheren/-vrouwen?) Verhuur van zalen aan KBO/KVV etc Eventueel gebruik als ‘besloten gezelschapruimten (zoals de Kaag in Reeuwijk Dorp) Beheer: samen gaan regelen met verenigingen (nader uitwerken)

10 Vragen / suggesties


Download ppt "Parochieavond “op weg naar de toekomst” Joannes de doper 4 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google