De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parochieavond “Op weg naar de toekomst” Joannes de Doper 25 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parochieavond “Op weg naar de toekomst” Joannes de Doper 25 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Parochieavond “Op weg naar de toekomst” Joannes de Doper 25 mei 2010

2 Op weg naar de toekomst Van samenwerking in federatie Levend Water naar clusterverband. Bisdom stelt voor op te gaan in een nieuwe clusterparochie: ◦Beter voor pastoraal team en bestuurskracht. Schaalvergroting en schaalverfijning moeten hand in hand gaan.

3 Inzet Joannes de Doper Onderzoek fusie van parochies : Tenzij: Vitaliteit van de locale gemeenschap niet geborgd kan worden. Mits: voordelen duidelijk zijn.

4 Uitwerking op hoofdlijnen Uitwerking. Een grote parochie. ◦Alle medewerkers bij één werkgever ◦Alle gebouwen en fondsen samen ◦Bestuur is eindverantwoordelijk Met lokale bestuurscommissies: ◦Zijn belast met lokale exploitatie, ◦Werken met mandaat binnen meerjarenplan. En lokale pastoraatsgroepen. ◦Werkt samen met Pastoraal team

5 Consequenties (t.o.v. federatie) Parochie Joannes de Doper wordt geloofsgemeenschap binnen grote parochie. Zeggenschap ligt bij centraal bestuur. Nauwelijks verschil voor pastoraal team. Geloofsgemeenschappen moeten eigen broek ophouden. Grotere bestuurskracht achter pastoraal team, beter beheer van middelen. Echter: Kosten zullen toenemen (extra laag).

6 Hoe gaat het werken? Bestuurscommissie krijgt mandaat om eigen beleidsplan uit te voeren. Alle inkomsten zijn bestemd voor lokale exploitatie en aandeel in pastoraal team. Vruchtgebruik fondsen komt ten goede aan lokale exploitatie.

7 Wat zijn de garanties? Besluiten met versterkte meerderheid. Besluiten over toekomst van een parochiekern bij ‘unanimiteit’. Wij leveren een bestuurslid.

8 Beleid JdD 2011-2020 Aanbod aan activiteiten meer en beter afstemmen op behoeften van gemeenschap. Behoud eigen Parochiecoordinator en parochiesecretariaat. Uitbouw parochiecentrum tot thuisbasis van KBO, KVV, etc. Eigen exploitatie moet sluitend blijven.

9 Nog uit te werken punten Clustervormingsproces is nog niet af: Er is nog geen evenwichtig financieel plan. Centrale parochieorganisatie (secretariaat en administratie) is nog niet ‘ontworpen’. Bestuur is nog niet bemenst. Meerjarenplannen van de andere parochiekernen zijn nog niet beschikbaar.

10 Verdere procedure: Na parochieavond en na uitwerking genoemde punten, neemt parochiebestuur een (principe-) besluit. Daarna wordt het fusievoorstel voorgelegd aan de Bisschop. Na besluit Bisdom start nieuwe parochiestructuur.

11 OPROEP !!!! Welk besluit ook valt. Het bestuur en de pastoraatgroep hebben dringend versterking nodig! 1. Zonder versterking is er geen toekomst. 2. De huidige leden van bestuur en pastoraatgroep doen dit al vele jaren.

12 Vragen / suggesties


Download ppt "Parochieavond “Op weg naar de toekomst” Joannes de Doper 25 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google