De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seculariseer uw school! 20 tips Hoe de katholieke identiteit van uw school zéker verloren laten gaan? “Ironie is de hoogste vorm van ernst.” (S. Kierkegaard)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seculariseer uw school! 20 tips Hoe de katholieke identiteit van uw school zéker verloren laten gaan? “Ironie is de hoogste vorm van ernst.” (S. Kierkegaard)"— Transcript van de presentatie:

1 Seculariseer uw school! 20 tips Hoe de katholieke identiteit van uw school zéker verloren laten gaan? “Ironie is de hoogste vorm van ernst.” (S. Kierkegaard)

2 Seculariseer uw school!  TOPICS: De katholieke identiteit van de school langs verschillende zijden belichten en erover reflecteren in groep.  DOELGROEP: Studenten hoger onderwijs, leerkrachten in opleiding, leerkrachten, identiteitsgroepen, directie, beleidsverantwoordelijken.  MATERIAAL: Bijhorende powerpoint, beamer, scherm, de ‘tips’ en ‘suggesties’ op aparte A4 papieren afgedrukt en op twee verschillende stapels gelegd per groep.  DOELSTELLINGEN:  Oefenen in dialoog én Recontextualisering (het christelijke geloof ‘hertalen’ naar vandaag).  VOORKENNIS: De begrippen Dialoogschool, Recontextualisering en secularisering dienen gekend te zijn.  BASISVOORWAARDEN: Een veilige ruimte tussen collega’s waarbinnen open over identiteit kan gedialogeerd worden en een identiteitsteam dat een vervolg breidt aan de resultaten van deze werkvorm.  DUUR: +/-60 minuten.  TROEF: Deze werkvorm is uitermate geschikt om toe te passen in een pedagogische studiedag rond identiteit. Deze werkvorm geeft een aanzet tot Recontextualisering en is het begin van een proces richting Dialoogschool. Gespreksvorm aan de hand van 20 ironische tips

3 Seculariseer uw school! Stappenplan  Stap 1: De moderator stelt één of twee tips zelf voor, telkens eerst de tip aanreiken en daarna de bijhorende suggestie bespreken.  Stap 2: Vorm groepjes van drie tot zes personen. Er wordt binnen de groep iemand aangeduid die de tips/suggesties leest, de reflectievragen aanbrengt en iemand die een beknopt verslag maakt.  Stap 3: De ‘tips om de school te seculariseren’ worden verdeeld over de groepjes. Ieder groepje ontvangt één tip. De tip wordt gelezen en er wordt in gesprek gegaan aan de hand van de reflectievragen. De verslaggever schrijft een kort verslag hierover.  Stap 4: De bijhorende suggestie om te Recontextualiseren wordt aangereikt en er wordt nagedacht over hoe men dit concreet kan aanpakken in de eigen schoolcontext. Dit gebeurt aan de hand van de reflectievragen. De verslaggever noteert een concrete suggestie die men graag in de school zou realiseren.  Stap 5: Alle besproken suggesties en ‘hertalingen’ worden doorgegeven aan het identiteitsteam/ directie. Deze halen er 1 of 2 suggesties uit waarmee men op korte termijn aan de slag gaat.  Stap 6: Wat de school concreet zal aanvangen met de suggestie, wordt gecommuniceerd op de personeelsvergadering.

4  Bij het vormen van groepjes is het interessant om verschillende leeftijdscategorieën te mixen.  Wanneer deze werkvorm wordt toegepast bij studenten in de lerarenopleiding, dan baseren zij zich voor hun reflectie natuurlijk op de stagescholen waar ze hun eerste ervaringen hebben opgedaan OF ze reflecteren over de identiteit van de eigen hogeschool. Indien dit laatste het geval is, kan er een terugkoppeling gebeuren naar de leidinggevenden.  Om zo efficiënt mogelijk te werken, kunnen de groepen best opvoorhand door de begeleider gevormd worden. Bovendien kan er gevraagd worden om per groepje een tablet of laptop mee te brengen zodat de verslaggeving ter plaaste gebeurt en onmiddellijk kan doorgegeven worden.  Een aantal tips zijn specifiek gericht aan directie die samen een groepje vormen. Dit staat telkens aangegeven bovenaan de slide. Deze tips zijn IRONISCH bedoeld!! Aanbevelingen Seculariseer uw school!

5 QHoe verliep het gesprek in de kleine groepjes over de tips om te seculariseren? QWat heeft je getroffen of verbaasd bij jezelf/ bij anderen? QHoe verliep het gesprek over de suggesties om te Recontextualiseren? QWas het een aangename discussie of waren er spanningen? QWas het een vruchtbare discussie en hebben jullie dan ook een concrete suggestie kunnen destilleren? QWaarover wil je na deze oefening graag meer weten of leren? Evaluatie Seculariseer uw school!


Download ppt "Seculariseer uw school! 20 tips Hoe de katholieke identiteit van uw school zéker verloren laten gaan? “Ironie is de hoogste vorm van ernst.” (S. Kierkegaard)"

Verwante presentaties


Ads door Google