De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwelijk kringgesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwelijk kringgesprek"— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Metafoor van de dialoogschool én werkvorm Additional text exploring the video clip.

2 levensbeschouwelijk kringgesprek
Metafoor van de dialoogschool én werkvorm TOPICS: Het concept Dialoogschool in praktijk brengen. Over een levensbeschouwelijk thema in een Dialogaal gesprek gaan. DOELGROEP: Leerlingen lager onderwijs (3de graad), leerlingen secundair onderwijs (1ste, 2de, 3de graad), studenten hoger onderwijs, leerkrachten in opleiding, leerkrachten, identiteitsgroepen, directie, beleidsverantwoordelijken. MATERIAAL: Bijhorende powerpoint, beamer, scherm, voldoende ruimte om stoelen in een cirkel te plaatsen, materiaal voor op de K-stoel (zie powerpoint). DOELSTELLINGEN: Oefenen in Dialoog en Recontextualisering (het christelijk geloof ‘hertalen’ naar vandaag). VOORKENNIS: Er is geen voorkennis vereist. BASISVOORWAARDEN: Bereid zijn een open, oprechte dialoog aan te gaan met andersdenkenden en gelijkgezinden. De begeleider is iemand die voldoende kennis heeft van de katholieke traditie. DUUR: +/-50 minuten. TROEF: Deze werkvorm is een concrete vormgeving van het concept Dialoogschool en kan zo een concrete gestalte geven aan dit theoretisch concept. Additional text exploring the video clip.

3 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stappenplan Stap 1: Maak duidelijke groepsafspraken voor je aan het kringgesprek begint. Stap 2: Plaats de stoelen in twee kringen. Een binnenste cirkel van 6 tot 8 stoelen waarvan één stoel leeg moet blijven en één stoel de K-stoel wordt. Leg op de K-stoel de voorbereide impuls klaar. Een buitenste cirkel met evenveel stoelen als er deelnemers zijn aan het kringgesprek. Stap 3: Open het kringgesprek met een inbreng rond een levensbeschouwelijk thema. De inbreng en het thema worden gekozen door de begeleider. Deze dienen aan te sluiten bij de interesses en noden van de doelgroep. Voorzie enkele reflectievragen om het thema te openen. Wie wil kan dan reageren door plaats te nemen in de binnenste cirkel. Alleen de deelnemers in de binnenste cirkel gaan in gesprek met elkaar. De deelnemers in de buitenste cirkel luisteren actief en wanneer iemand wenst deel te nemen aan het gesprek neemt hij/zij plaats in de binnenste cirkel. Additional text exploring the video clip.

4 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stappenplan Stap 4: Op een bepaald moment wordt de impuls van de K stoel binnengebracht in het kringgesprek. De begeleider of één van de deelnemers neemt hiervoor het initiatief. De deelnemers brengen de christelijke impuls en het levensbeschouwelijk thema bij elkaar en plaatsen de impuls zo in een nieuwe context. De begeleider kan hierbij helpen door vragen aan te reiken en waar nodig meer achtergrondinformatie te geven over de impuls. Dit is wat we bedoelen met Recontextualisering. Een proces van multicorrelatie tussen een hedendaagse realiteit/discussie en de christelijke traditie. Hierdoor kan de traditionele impuls een nieuwe betekenis krijgen en opnieuw geloofwaardig worden. Stap 5: Verplaatsen van de K-stoel naar het midden van de binnenste cirkel, gesprek openen omtrent de katholieke voorkeursoptie in de Dialoogschool. Stap 6: Na het kringgesprek kan een levensbeschouwelijke reflectie volgen. Zeker voor leerlingen is deze metareflectie raadzaam. Additional text exploring the video clip.

5 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Aanbevelingen Bekijk het gedetailleerde en schematische stappenplan als begeleider (zie extra powerpoint). Zoek naar een gepaste impuls op de K-stoel die voldoende en accuraat uitnodigt om te Recontextualiseren. Evalueer deze werkvorm als begeleider én ook met de groep. Pas deze werkvorm niet alleen toe in klascontext maar ook bijvoorbeeld met de leerlingenraad, pedagogische raad of ouderraad. Vermits deze werkvorm ook metafoor is voor het concept Dialoogschool dient hij onderdeel te worden van het schoolgebeuren. Zorg ervoor dat de je je de begrippen Recontextualisering en Dialoogschool eigen maakt als begeleider. Wees waakzaam voor de valkuil van de Christelijke Waardenopvoeding als compromismodel. Additional text exploring the video clip.

6 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Evaluatie Hoe verliep het levensbeschouwelijk gesprek? Wat neem je uit dit gesprek mee voor jezelf, je klas, je school? Heeft deze werkvorm de groep geholpen om te Recontextualiseren? Heb je ervaren dat deze werkvorm ook metafoor kan zijn van de Dialoogschool? Hoe dan wel/niet? Zie je nog toepassingsmogelijkheden van deze werkvorm? Zo ja, hoe en waar? Wat heb je nodig om deze werkvorm verder te integreren in het schoolgebeuren in jouw specifieke context? Wat heeft je school nodig om verder te kunnen groeien richting Dialoogschool? Hoe ga je de nodige stappen zetten? Maak het concreet! Narrative scenario, illustration and references.


Download ppt "Levensbeschouwelijk kringgesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google