De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductiebijeenkomst voor leden van de Faculteitsraad samenstelling 2015-2016 David de Wiedgebouw, Zaal M2.01 14 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductiebijeenkomst voor leden van de Faculteitsraad samenstelling 2015-2016 David de Wiedgebouw, Zaal M2.01 14 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Introductiebijeenkomst voor leden van de Faculteitsraad samenstelling 2015-2016 David de Wiedgebouw, Zaal M2.01 14 september 2015

2 ` Programma Deel II: Programma faculteitsraad Diergeneeskunde 11.00 uur Korte voorstelronde 11.10 uur Facultaire organisatie: werkwijze Bestuur en overlegstructuur 11.20 uur Verwachting Medezeggenschap 11.30 uur Werkwijze Faculteitsraad, i.h.b.de rol van de begrotingscommissie 12.00 uur Bestuurlijke agenda en agenda FR2015-2016 12.10 uur Compensatie en budget Medezeggenschap 12.15 uur Zichtbaarheid Faculteitsraad 12.20 uur Afsluiting 12.30 uur Lunchen in het Educatorium

3 De faculteitsraad: dat bent u!

4 Facultaire organisatie Werkwijze Bestuur & overlegstructuur

5 Voorzitters Managers bedrijfsvoering Departementen (8) Biochemie & Celbiologie Dier in Wetenschap en Maatschappij Geneeskunde van Gezelschapsdieren Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Gezondheidszorg Paard Infectieziekten en Immunologie Pathobiologie IRAS Faculteit Diergeneeskunde Decaan: prof.dr. Wouter Dhert Faculteitsbestuur Undergraduate School Directeur: prof.dr. Wim Kremer Board of Studies Veterinary School Directeur: prof.dr. Wim Kremer Board of Studies Faculteitsraad ONDERWIJS ONDERZOEK Instituut voor Veterinaire Wetenschappen Directeur: prof.dr. Jos van Putten Strategic Advisory Board (IVR SAB) Facultaire onderzoek- programma’s Opleidings- commissie (per School) Faculteitsbureau Arbo, Milieu, Huisvest. & Facilities Bestuurs-& Man.Ond. Comm.& Marketing Finance & Control Funct.applicatie- en Systeembeheer Human Resources IVW Multimedia Onderwijs-/Stud.zaken Dir. MB GDL Formele lijn Hiërarchische lijn Functionele lijn College van Bestuur UU Directeur drs. Geert Tillemans prof.dr. Wouter Dhert, vz drs. Geert Tillemans prof.dr. Jos van Putten prof.dr. Wim Kremer prof.dr. Jan Willem Hesselink Arend Schot, obp Pim Polak, student

6 Verwachting Medezeggenschap Efficiënt Formeel Evenwichtig

7 Efficiënt Goed voorbereid: agenda op orde en afgestemd alle stukken op tijd beschikbaar op teamsite alle stukken gelezen en evt. nader informeren Zakelijk: tijdsbeperking vergaderduur formaliteiten verslagen en actiepunten Discussie: op plaatsen en momenten waar die hoort, ruimte voor de andere participanten

8 Formeel Instemmingen en adviezen agenderen Besluiten nemen: discussie tussen raad en FB quorum

9 Evenwichtig Decaan / Faculteitsbestuur Faculteitsraad consensus vertrouwen

10 Werkwijze Faculteitsraad Reglement van Orde Convenant Ambitieniveau Agendaoverleg Formele vergaderingen en informele overleggen Goede vergaderstructuur: onafhankelijk (technisch) voorzitter Gebruikmaken van (elkaars) expertise in raadscommissies: Werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Welzijn Begrotingscommissie !!!

11 Opleidingscommissie, adviesrecht op Onderwijs- en Examenregeling Jaarlijks beoordelen wijze van uitvoering OER Alle facultaire onderwijsaangelegenheden Evaluatie onderwijs En nog even over de OC…. Procedures besluitvorming FR - OC OER Systeem kwaliteitszorg O&O en beleid n.a.v. beoordeling

12 Bestuurlijke agenda en agenda FR 2015-2016 Bestuursagenda i.r.t. Strategisch Plan Jaarstukken Kwartaalrapportages Begroting en middelenverdeling Medewerkersmonitor OERs DGK OER GSLS …

13 Compensatie Personeelsraadsleden 0,1 fte per week in tijd (160 uur) 0,1 fte geldelijke compensatie aan het betreffende departement Studentraadsleden Voor FR: vergoeding van 1 dagdeel cf bestuursbeursregeling Voor OC: vergoeding van 2 uur cf bestuursbeursregeling Scholingsbudget € 2000 per jaar Eigen beschikking en verantwoordelijkheid Compensatie & budget MZ

14 Zichtbaarheid Faculteitsraad Goede relatie met achterban Goed netwerk binnen UU Gefaciliteerd: Gezamenlijk mailadres Aanmelding netwerk medezeggenschap Posters studenten- en personeelsgeleding VETgedrukt Vergaderruimte


Download ppt "Introductiebijeenkomst voor leden van de Faculteitsraad samenstelling 2015-2016 David de Wiedgebouw, Zaal M2.01 14 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google