De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. H. van Hemmen te Ede Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A.O. Reitsma – em. Predikant te Amersfoort 16:30 voorganger: ds. H. van Hemmen te Ede De collecte is bestemd voor Inaktelke – ons diaconale project in Roemenië. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad In verband met de ontstane vacature voor ouderling wordt u opgeroepen namen op te geven voor kandidaten, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Deze opgaven, graag met redenen omkleed, kunt u doen tot uiterlijk zondag 27 september bij de secretaris, zr. Henriëtte van der Velden. De verkiezing zal plaatsvinden in een vergadering van kerkenraad met de gemeente op zondag 18 october, aansluitend aan de morgendienst.

5 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Oscar de Ruiter en Carina Verschelling van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst op donderdag 8 october a.s.. Die dienst begint om zeven uur ‘s avonds.

6 Deze week zijn jarig: 20 september:zr Debora Braakman br Kornelis Harmannij 21 september:zr Ella Oosterhuis-Mechielsen 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Issa 25 september:br Niels Borst Bart van den Dool

7 agenda 27 september 19 30 Best life

8 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

9 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

12 1De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 2Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93: 1, 2, 3

13 3Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 2, 3

14 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

15 LvdK 329: 1 - 3 1 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort.

16 LvdK 329: 1 - 3 2 Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie het boek van uw behagen opgeslagen; spreek Heer, uw gemeente hoort.

17 LvdK 329: 1 - 3 3 Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede. Spreek Heer, uw gemeente hoort.

18 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

19 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

20 Jeremia’s Taak Profetentest

21 Jeremia’s Taak Profeteren Jeremia 27:1-3 Prachtig

22 Jeremia’s Taak Profeteren Jeremia 27:16-22 Prachtig Pittig

23 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:1-4

24 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:1-4 Verschil niet: heil of onheil

25 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:1-4 Verschil niet: heil of onheil Verschil wel: 2 jaar of 70 jaar

26 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:5-9

27 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:5-9 Graag

28 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:5-9 Graag Vraag

29 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:5-9 Graag Vraag Traag

30 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:10-11

31 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:10-11 Chananja: Zege?

32 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:10-11 Chananja: Zege? Jeremia: Zwakte?

33 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:12-17

34 Jeremia’s Taak Chananja of Jeremia? Jeremia 28:12-17 GOD

35 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

36 LvdK 328: 1 - 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

37 LvdK 328: 1 - 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

38 LvdK 328: 1 - 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

39 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

40 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

41 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

42 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

43 5Gij, die licht zendt e-n ons hoort, spreekt: „Nabij u i-s het woord in uw hart en in uw mond. Ga daarmee de wereld rond.” Verlos ons, Heer. 8 Door de wereld gaa-t Gods Woord, klinkt tot aan het ei-nde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer. Gezang 121, NG62: 5, 8, 9

44 9‘t Woord, gesproken i-n de tijd, geldig voor de ee-uwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer. Gezang 121, NG62: 5, 8, 9

45 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

46 Gezang 182E 4-stemmig

47 Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen

48 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar

49 Schooldag 2015 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september

50 Thema: geloven met hart & ziel Programma van 10.00 tot 16.00 uur Hoofdspreker: prof. Ad de Bruijne Inspirerende workshops Meer info en reserveren workshops: www.schooldagkampen.nl U komt toch ook?!

51


Download ppt "Liturgie ds. H. van Hemmen Collecte: Inakelke Psalm93:1- 3 LvdK329:1- 3 H.C. Zondag:12 Jeremia27, 28: LvdK328:1- 3 Gezang121:5, 8, 9 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google