De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie UNICEF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie UNICEF."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie UNICEF

2 UNICEF?

3 U united = verenigde = samenwerkende N nations = naties = landen I international = internationaal C childrens = kinderen E emergency = nood F fund = fonds

4 UNICEF is er voor álle kinderen
Al 66 jaar helpt UNICEF kinderen over de hele wereld, wat voor geloof, ras, sekse, nationaliteit of politieke voorkeur zij ook hebben. De kinderrechtenorganisatie: UNICEF UNICEF staat voor ‘United Nations International Children’s Emergency Fund’. De naam zegt het al: UNICEF is van oorsprong een noodfonds voor kinderen dat is opgericht door de Verenigde Naties. Op 11 december 1946 om precies te zijn: vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen Europa te kampen had met grote problemen. Na de wederopbouw van Europa zou het fonds weer worden opgeheven. Daar bleek niet iedereen het mee eens te zijn. Tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in 1953 bleken vooral Aziatische afgevaardigden voorstander te zijn van behoud van UNICEF. Wereldwijd waren er immers nog steeds veel kinderen die moesten zien te overleven onder moeilijke omstandigheden. Daarom kreeg UNICEF in 1953 een blijvend mandaat van de Verenigde Naties om voortaan wereldwijd hulp te bieden aan kinderen. Inmiddels is UNICEF uitgegroeid tot de grootste internationale kinderrechtenorganisatie ter wereld. UNICEF komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en helpt deze in praktijk te brengen waar ze kan. In circa 155 landen steunt UNICEF projecten. Bovendien geeft de organisatie voorlichting over kinderrechten, wijst ze de wereldgemeenschap op afspraken die zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind en mobiliseert ze individuen, organisaties, politici, media, bedrijven, enz. om te helpen kinderrechten te verwezenlijken.

5 UNICEF Opgericht in 1946 (kort na de 2e wereldoorlog)
Onderdeel van de Verenigde Naties Nederland 4400 vrijwilligers Ieder kind heeft rechten Ieder mens heeft mensenrechten. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld recht op voedsel en onderdak. Kinderen hebben naast mensenrechten ook speciale kinderrechten. Dat is zo geregeld omdat kinderen kwetsbaar zijn. Zij hebben extra zorg en bescherming nodig om veilig en gezond te kunnen opgroeien. Deze kinderrechten staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Op 20 november 1989 hebben bijna alle landen ter wereld dit verdrag officieel erkend. Twee landen hebben het verdrag niet erkend: de Verenigde Staten en Somalië. De VS willen liever zelf bepalen wat de rechten van kinderen zijn. En Somalië heeft lang geen officiële regering gehad die het verdrag kon ondertekenen. De Nederlandse regering heeft het verdrag in 1995 officieel bekrachtigd. Het verdrag verplicht overheden ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de rechten van alle kinderen. In het verdrag staan 41 inhoudelijke artikelen beschreven, met daarin de kinderrechten (bijv. het recht op naam en nationaliteit, gezondheidszorg, onderwijs, vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen misbruik en verwaarlozing). De controle op de uitvoering van het verdrag vindt plaats door het Comité voor de Rechten van het Kind. Dat comité bestaat uit 10 kinderrechtenexperts. Om de 5 jaar rapporteren landen aan het comité wat ze precies doen om de afspraken uit het verdrag in praktijk te brengen. Het comité geeft kritiek en doet aanbevelingen. Er zijn geen sancties voor regeringen die zich niet aan het verdrag houden. UNICEF wijst regeringen echter altijd op hun verplichtingen. En de internationale gemeenschap neemt het een land kwalijk als het zich niet aan het verdrag houdt. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is dus een prima middel om regeringen onder druk te zetten. Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een kinderombudsman. De kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen in Nederland. Hij zal kinderen, jongeren en volwassenen helpen bij vragen over kinderrechten en opletten of iedereen kinderrrechten respecteert. Een belangrijke opdracht van de kinderombudsman is om het overheidsbeleid voor kinderen te toetsen aan de vraag of hun belang het uitgangspunt is. UNICEF werkt samen met de ombudsman.

6 Waar zet UNICEF zich voor in?
– Schoon water – Voeding – Vaccinaties – Onderwijs – Bescherming Hoe doen ze dit? – Samenwerken

7 Vraag: In hoeveel landen denk jij dat UNICEF actief is?

8 https://www.youtube.com/watch?v=C3YfT8jfa9k

9 Wat zijn rechten ? Afspraken gemaakt door regeringen over
dingen die je moet kunnen doen of dingen die je moet kunnen hebben en dingen waartegen je beschermd moet worden ...om je als kind goed te kunnen ontwikkelen

10 Kinderrechtenverdrag
20 november 1989 Verdrag Voor De Rechten Van Het Kind 193 landen op de wereld zijn lid 54 artikelen met : * rechten voor het kind én * plichten voor volwassenen en regeringen

11 Kinderrechten recht op voedsel en veilig water,
recht op een gezond leven, recht op een eigen mening, recht op school/onderwijs, recht op spelen en sporten, recht op een naam en nationaliteit, recht op informatie, recht op een gezinsleven

12 Kinderarbeid Wat hebben jullie tot nu toe besproken?

13 Waarom strijden tegen kinderarbeid?
Slecht voor gezondheid van kinderen Staat persoonlijke ontwikkeling in de weg Kinderen niet naar school Activiteiten De eerste levensjaren zijn erg belangrijk. Goede zorg in deze fase bepaalt of een kind blijft leven en kans heeft om op te groeien tot een gezonde volwassene. UNICEF doet er alles aan om te zorgen dat baby’s en peuters - waar ter wereld ook - de best mogelijke start in hun leven krijgen. Daarvoor heeft de organisatie verschillende programma’s ontwikkeld: Zwangerschapscontrole en hulp bij bevalling: UNICEF zorgt voor opleidingen en bijscholing van vroedvrouwen en andere gezondheidswerkers. Zij leren onder meer complicaties tijdens de zwangerschap vroegtijdig te herkennen en problemen tijdens de bevalling op te lossen. Daarnaast ondersteunt UNICEF gezondheidscentra en klinieken met medische apparatuur en middelen. Ook in zeer afgelegen gebieden. Gezondheidscentra: In ontwikkelingslanden is één op de drie kinderen ondervoed. Gebrek aan voedsel is lang niet altijd de oorzaak. Vaak is onwetendheid een belangrijke oorzaak. Voorlichting aan ouders over goede voeding en gezonde eetgewoonten is dan ook de eerste stap in het voorkomen van problemen. Andere oorzaken van ondervoeding zijn een te laag geboortegewicht en flesvoeding in plaats van borstvoeding. UNICEF steunt wereldwijd gezondheidscentra waar ondervoede kinderen bijvoeding krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld extra ijzer, omdat een tekort daaraan tot bloedarmoede kan leiden en hun leervermogen kan aantasten. Ze krijgen jodium ter voorkoming van een achterstand in hun mentale ontwikkeling. In het gezondheidscentrum wordt ook hun groei bijgehouden. En moeders krijgen er voorlichting over het belang van gezonde voeding, hygiëne en schoon drinkwater. UNICEF levert daarnaast een basisvoorraad medicijnen aan gezondheidscentra en traint de lokale bevolking zodat zij het centrum zelf kunnen beheren. Watervoorzieningen en latrines: Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van ziekten en sterfte bij kinderen: 40% van de kinderen die hun vijfde levensjaar niet halen, sterven aan diarree. UNICEF doet aan preventie door te helpen bij het aanleggen van watersystemen, waterpompen en latrines. Nazorg is ook belangrijk: UNICEF helpt bij de vorming van een lokaal comité dat verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening en leidt lokale technici op die de systemen of pompen kunnen onderhouden. Een andere vorm van preventie is voorlichting aan ouders en op scholen. UNICEF zorgt er bijvoorbeeld voor dat op scholen aandacht wordt besteed aan het belang van schoon water en hygiëne. Kinderen die toch ziek zijn geworden en diaree hebben, krijgen als het even kan ORS toegediend, een eenvoudig mengsel van suiker, water en zout dat voorkomt dat zij uitdrogen. Vaccinatieprogramma’s: UNICEF helpt bij het opzetten van uitgebreide vaccinatieprogramma’s waarbij kinderen worden ingeënt tegen onder meer polio, kinkhoest, difterie, tetanus, mazelen en tuberculose. Tegelijkertijd krijgen ze vitamine A toegediend. Een tekort aan vitamine A maakt kinderen namelijk kwetsbaar voor infecties, ze kunnen er zelfs blind van worden. UNICEF doet er alles aan om ook in afgelegen gebieden te kunnen komen: desnoods worden vaccins met kano’s, ezels of kamelen getransporteerd. Belangrijk is ook dat de bevolking op de hoogte is van landelijke immunisatiedagen. Daarom zorgt UNICEF ervoor dat ouders tijdig te horen krijgen dat het belangrijk is dat zij hun kinderen laten inenten. De boodschap wordt op een dusdanige manier overgebracht dat ook analfabete ouders op de hoogte zijn. Voorlichting aan ouders: UNICEF geeft ouders voorlichting over het voorkomen en behandelen van eenvoudige ziekten. Een voorbeeld: ouders leren dat een kindje met diarree niet uitdroogt als het een mengsel van zout, suiker en water krijgt toegediend. Dit mengsel kan door de ouders zelf worden gemaakt, maar het is ook te koop in zakjes. Het heet ORS, een afkorting die staat voor ‘Oral Rehydration Salts’. De afgelopen 30 jaar zijn door ORS miljoenen levens gered. Opleiden van gezondheidswerkers: In veel afgelegen gebieden ontbreken artsen. Daar zijn gezondheidswerkers en vroedvrouwen zeer belangrijk. Zij geven voorlichting over het voorkomen van ziekten, over goede voeding en over gezinsplanning. Ook vaccineren zij kinderen, doen groeicontroles, helpen bij bevallingen en behandelen veel voorkomende ziekten. UNICEF leidt hen op. 13

14 Schone Kleren campagne
– Kinderarbeid – Loon – Arbeidsomstandigheden – Werktijden – Materialen

15 Schone kleren? Katoen Spinnen Verven Snijden Naaien Transport

16 Opdracht: Wat kun jij doen tegen kinderarbeid in de kledingindustrie?
https://www.youtube.com/watch?v=XsmSw1wWuIc

17 UNICEF tegen Kinderarbeid
Regeringen oproepen om kinderen gratis naar school te laten gaan. Helpen om wetten op te stellen ter bescherming tegen arbeid. Politie en Justitie bewegen om op te treden tegen uitbuiting van kinderen. Onderwijs van goede kwaliteit (situatie) Ieder kind - jongen of meisje - heeft recht op onderwijs. Onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van alle kinderen. Door naar school te gaan ontdekken kinderen hun kwaliteiten, ontwikkelen zij zich geestelijk en wordt de basis voor een goed toekomstperspectief gelegd. Daarnaast is school de plek waar kinderen leren hun eigen keuzes te maken, waar ze zelfbewuster en mondiger worden en waar ze voorlichting krijgen over zaken die belangrijk zijn om te weten. Onderwijs is dus goed voor de ontwikkeling van een individu, en daarmee voor de ontwikkeling van de hele samenleving. Desondanks gaan 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school. Meer dan de helft daarvan zijn meisjes. UNICEF initieert en ondersteunt onderwijsprogramma’s en zorgt voor passend onderwijs. 17

18


Download ppt "Presentatie UNICEF."

Verwante presentaties


Ads door Google