De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Ongeveer 135 schooldagen!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Ongeveer 135 schooldagen!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Ongeveer 135 schooldagen!!!!

2 Programma Even voorstellen Jaaroverzicht Regels en aandachtspunten Profielwerkstuk PTA en examen Slagen of zakken Vragen?

3 JAAROVERZICHT (1) 28 septHerkansingen (alleen Na) 9 oktStudentencafe H5 (terugkomdag) 26 t/m 30 okt Herfstvakantie 23 t/m 27 novToetsweek 1 30 novInhaaldag toetsen/schoolexamens H5 14 decInfo avond studiefinanciering 16 en 17 decOuderspreekuur (10-minutengesprekken) 18 decKerstviering 21 dec t/m 1 janKerstvakantie 22 janInleveren profielwerkstukken 8 t/m 12 febKrokusvakantie 16 febPresentatie profielwerkstukken

4 JAAROVERZICHT(2) 16 t/m 23 mrtToetsweek 2 24 mrtInhaaldag toetsen/schoolexamens H5 (?) aprInhalen / herkansen SE H5 22 aprSlotdag 25 apr t/m 6 meiMeivakantie 12 t/m 30 meiEindexamen 2 juniGalabal 16 juniUitslag 1 e tijdvak 21 t/m 24 juniHerexamens 5 juliUitslag 2 e tijdvak 8 juliDiploma uitreiking

5 Aandachtspunten: VRIJ VRAGEN VOOR OPEN- en MEELOOPDAGEN BIJ DE DECAAN; RUIM OP TIJD (min. 3 dagen van te voren) AANVRAGEN. NIET ALS ER SCHOOLEXAMENS/TOETSEN ZIJN! EN DE ZATERDAG GAAT VOOR!! VERLOF OM SCHOOL TE VERLATEN: BIJ MINIMAAL 2 TUSSENUREN MET VERLOFBRIEFJE VAN HET VERZUIMLOKET ANDERS: 1E OVERTREDING: 2 UUR TIME OUT 2E OVERTREDING: 4 UUR TIME OUT 3E OVERTREDING: SCHORSING!! DIT GELDT OOK VOOR ROKEN.

6 Wanneer een leerling in de tweede fase havo/vwo een schriftelijk dan wel mondeling examenmoment mist zonder geldige reden / zonder melding vooraf, dan wordt dat door de vakdocent z.s.m. bij de examencommissie gemeld. De examencommissie neemt z.s.m. een beslissing volgens artikel 5 van het examenreglement zoals dat te vinden is op de site van school. Het cijfer 1 behoort dan tot de mogelijke maatregelen.

7 Ziekteverzuimproject (bij frequent ziekteverzuim worden de schoolarts en leerplichtambtenaar ingeschakeld). Toetsverzuimproject (bij een gemiste toets (met geldige reden)moeten leerlingen een toets z.s.m. inhalen op de vrijdag (negende uur).

8 PROFIELWERKSTUK (IS DEEL COMBINATIECIJFER) DATA: Do 24.9Hoe formuleer ik een onderzoeksvraag? Studiemiddag ( vanaf uur 5) voor leeringen en docenten. Tussen 18.9 en 23.1 allerlei momenten van inlevering delen van het werkstuk en begeleiding ( zie handleiding pwst). Vr 22.1 Inleveren profielwerkstuk Di 16.2Presentatie profielwerkstuk

9 PROGRAMMA TOETSING en AFSLUITING PTA = LEIDRAAD BIJ PLANNING OVERZICHT VAN ALLE EXAMEN ONDERDELEN, DE STOF EN DE GEWICHTEN EXAMENREGLEMENT

10 EXAMENNORM (1) GEMEENSCHAPPELIJK DEEL NEENLBMACKVLO SC SSSS H5H4 H5

11 EXAMENNORM (2) PROFIELDEEL * IN HEEFT ALLEEN SE GSDU/FATE/HA/ MU AK/MW/EC/ DU/FA GSECWA/W B AK/MW/M&O /DU/FA BISKNA/AKWA/WB WBNASKBI/IN* SC CM EM NG NT

12 VRIJE DEEL - of ÉÉN of MEER VAN DE VORIGE VAKKEN - en/ of - HET COMBINATIECIJFER = gemiddelde van: MA + LB + PWS 3 EXAMENNORM (3) BSM S

13 SLAAGNORM DE SLAAGNORM OP HAVO IS GEBASEERD OP DE VOLGENDE GEGEVENS: 2 VAKKEN UIT GEMEENSCHAPPELIJK DEEL + 4 VAKKEN UIT HET PROFIELDEEL + MINIMAAL 1 VAK UIT VRIJE DEEL + COMBINATIECIJFER ( MA + LB + PWS) = 8 CIJFERS. DAARNAAST IS MINIMAAL V NODIG VOOR LO en CKV. HET IS EEN COMPENSATIEREGELING!!

14 SLAAGNORM 1 slaagnorm HAVO 2009 som cijf- ers 46474849505152 Onvoldoen- des geen onvold. GGGGG 1 x 5 GGGGGG 1 x 4 AAGGGGG 2 x 5 AAGGGGG 1 x 4 + 1 x 5AAAGGGGG 1 x 3AAAAAAAA meer onvold.AAAAAAAA

15 SLAAGNORM 2 Naast de compensatieregeling het volgende: - Gemiddelde van alle CE-cijfers minimaal 5.5. (dus 5.49 is niet voldoende). -Maximaal één 5 voor NE, En en Wi -Rekencijfer: Telt niet mee bij het berekenen van gemiddelden telt niet mee in de compensatieregeling tijdens de invoeringsfase uit de kernvakkenregeling dezelfde status als ckv en lo (minimaal 4.5)

16 NIET GESLAAGD DAN: DOUBLEREN H5: - SE CIJFERS H4 BLIJVEN STAAN - ALLE VAKKEN MOETEN GEVOLGD WORDEN (behalve de vakken met alleen SE, het mag wel. Als je besluit het over te doen vervalt het oude cijfer!!) - PO IN OVERLEG MET DOCENT - PWS BLIJFT STAAN - Rekenexamen overnieuw! STOPPEN OP HAVO 5: - VOLWASSENEN ONDERWIJS (VAVO) - MBO

17 Vragen? Bedankt voor uw aandacht en wel thuis!


Download ppt "OUDERAVOND HAVO - 5 HET LAATSTE JAAR! Ongeveer 135 schooldagen!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google