De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gebeurt er met mijn jaarcijfers? Conferentie Antwoorden bij verantwoorden 23 september 2015 Darianella Bernadina-Sambo Financieel inspecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gebeurt er met mijn jaarcijfers? Conferentie Antwoorden bij verantwoorden 23 september 2015 Darianella Bernadina-Sambo Financieel inspecteur."— Transcript van de presentatie:

1 Wat gebeurt er met mijn jaarcijfers? Conferentie Antwoorden bij verantwoorden 23 september 2015 Darianella Bernadina-Sambo Financieel inspecteur

2 Inleiding Doel van de presentatie Inzicht verschaffen in de verantwoordingsketen Inzicht verschaffen in de activiteiten van DUO binnen de verantwoordingsketen Inzicht verschaffen in de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs rondom de verantwoordingsketen

3 Blackbox OCW Wat gebeurt hier binnen allemaal met het jaarverslag en de jaarcijfers? Dossier Jaarverslagen en jaarcijfers

4 Inspectie gemeente AR Financiële verantwoordingsketen onderwijs toezichthouders accountant belanghebbenden MR OCW Adm. EFJ RvT div. gebruikers 123 - Bekostigingslijn en verantwoordingsgegevens - terugkoppeling aan onderwijsinstellingen - rapportage aan toezichthouders - info aan andere gebruikers WOB / pers / onderzoekers etc. € OCW /DUO SJR Accountant- protocol Financiële overzichten en kengetallen Jaarrekening

5 DUO ontvangt jaarlijks ± 1800 jaarverslagen Aandachtig doornemen en reageren betekent al gauw 1800 x (stel) 2 dagen = 3600 dagen 3600 : (stel) 200 werkdagen = 18 ambtenaren constant aan het werk. Is dat nuttig?

6

7 efj Jaarcijfers worden electronisch ingediend bij DUO Jaarrekening en jaarverslag ook (nog) als hard copy

8 Check DUO Aanbiedingsformulier ingevuld? Alle jaarstukken binnen? Controleverklaring bijgevoegd? Uitzonderingsrapportage? Ingevoerde gegevens EFJ plausibel? Rappel en sanctie

9 Na verwerking door DUO Er worden rapportages gemaakt voor meerdere gebruikers De jaarcijfers worden aan de Inspectie van het Onderwijs Directie Rekenschap voor haar toezichthoudende taak De jaarcijfers worden – veelal in de vorm van kengetallen, gemiddelden en overzichten, op de WEBsite van DUO gezet als open data DUO bedient het CBS en andere gegevensbevragers, die op grond van de wet of hun taak belast zijn met gegevensbevraging. Daardoor worden de scholen daarvoor niet zelf meer apart bevraagd.

10 Na verwerking door DUO (vervolg) Beleidsdirecties maken gebruik van de gegevens in een specifieke situatie Bij Kamervragen, vragen uit de media of bij maatschappelijke discussies bieden de gegevens snel inzicht en veelal een antwoord.

11 Activiteiten Inspectie van het Onderwijs Afhandeling jaarrekeningen Continuïteitstoezicht Overige specifieke onderzoeken

12 Afhandeling jaarrekeningen Uitzonderingsrapportage  De instellingsaccount volgt hierbij de aanwijzingen opgenomen in het accountantsprotocol Afwijkende (niet-goedkeurende) controleverklaring

13 Afhandeling jaarrekeningen (vervolg) Herstelacties Rechtsmatigheidsonderzoeken  terugvordering van bekostiging Afhandelingsbrief  De accountant checkt de naleving tijdens de controle van het volgend boekjaar

14 Continuïteitstoezicht Primaire detectie aan de hand van de kengetallen (“zeef”)  Liquiditeit  Solvabiliteit  Rentabiliteit Financiële indicatoren, meestal gericht op het verleden Maar…… In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

15 Continuïteitstoezicht (vervolg) Beoordelen actuele situatie aan de hand van recente realisatiecijfers en gegevens uit de continuïteitsparagraaf Aanpassing toezichtregime indien continuïteitsrisico’s gesignaleerd (“AFT”) Rapport van bevindingen Bestuursgesprek Publicatie rapport

16 Continuïteitstoezicht (vervolg) Monitoren van besturen onder AFT

17 Overige specifieke onderzoeken Rijke besturen: onderzoek naar de financiële buffer

18 Overige specifieke onderzoeken Naleving Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector

19 Overige specifieke onderzoeken Thema-onderzoek Continuïteitsparagraaf Declaraties HO Huisvesting Reviews instellingsaccountants

20 Wanneer val ik op? Te late aanlevering van de jaarverslagen en jaarcijfers Onrechtmatigheden gerapporteerd door de instellingsaccountant Negatieve kengetallen, kengetallen onder signaleringswaarde

21 Inspectie gemeente AR Financiële verantwoordingsketen onderwijs toezichthouders accountant belanghebbenden MR OCW Adm. EFJ RvT div. gebruikers 123 - Bekostigingslijn en verantwoordingsgegevens - terugkoppeling aan onderwijsinstellingen - rapportage aan toezichthouders - info aan andere gebruikers WOB / pers / onderzoekers etc. € OCW /DUO SJR Accountant- protocol Financiële overzichten en kengetallen Jaarrekening

22 Blackbox OCW Dossier Jaarverslagen en jaarcijfers Wat gebeurt hier binnen allemaal met ons jaarverslag en onze jaarcijfers?

23 Nadere informatie Inspectie van het onderwijs http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/financieel-toezicht DUO databestanden https://duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden

24 Vragen ?


Download ppt "Wat gebeurt er met mijn jaarcijfers? Conferentie Antwoorden bij verantwoorden 23 september 2015 Darianella Bernadina-Sambo Financieel inspecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google