De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i.s.m. Geef Gratis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i.s.m. Geef Gratis."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i.s.m. Geef Gratis

3 Introductie  Voorstellen  Jordan van Bergen  Instituut GoedNalaten  Dick van Dijl  Theo Hesen

4 Waarom zijn wij hier  Ik wil ook een erfenis  Ik wil meer erfenissen  Wat moet ik doen/ het komt niet vanzelf  Wat kan ik verwachten

5 Marktverkenning en cijfers  Populatie o 2011 50+6 miljoen o Waarvan gehuwd 4 miljoen o Ongehuwd 800 duizend o Verweduwd 900 duizend o 20156.5 miljoen/ 2.0milj 60-70 o 20207.0 miljoen

6 Marktverkenning en cijfers  Testament maken o 50% van 50+ heeft testament o 54% van 60+ heeft testament  Goed Doel? o 50+ testament met GD 5% = 150.000 testamenten o 60+ testament met GD 9% o Intentie tot opnemen 10% in 2006 17% in 2011 !

7 Marktverkenning en cijfers Goede Doelen ontvangen:  Gemiddeld € 34.000 per GD o € 60.000 erfstelling o € 9.000 legaat  70% komt van alleenstaande vrouwen  Overlijden 7 jaar gemiddeld na laatste testament  50% van de gevers ken je niet

8 Marktverkenning en cijfers  Hoeveel geld o CBF noteert € 220 milj. o Totaal naar schatting € 450 miljoen

9 Instituut Goed Nalaten  1. Leeftijd overlijden ManVrouw80+%  200114037772.078.33.2  200214235572.378.4  200613537273.279.1  2009 134.00073.779.4  201113574174.279.64.0  2012 140716….…..

10 Instituut Goed Nalaten 2. Nalatenschappen in geld en aantallen  2009 12 miljard aan nalatenschappen aantalgeld  <65170001.7  65-85550006.3  >85360003.8 hypotheekschuld: 1.3

11 Instituut Goed Nalaten 4. Wie krijgen die nalatenschappen en wat betalen ze aan belasting 2009 11.1 miljard aan nalatenschappen*  verkrijgersaantalgeldbelastingdruk %  Kinderen en KK1150006.02910.2  Weduwen/weduwnaars 290003.0821.5  Broers en zusters 15100 69033.3  Niet/ ver verwanten 343001.08145.5  Rechtspersonen 2670 2590 *alle nalatenschappen waarvoor aangifte

12 Erfrecht  Testament vaak overbodig: partner en/of kinderen erven automatisch (wettelijke regeling) en zijn ook executeur  Testament moet bij afwijken van de wettelijke regeling  Geldzaken moeten in het testament  Executeur moet in het testament  Notaris moet het testament maken en registreren

13 Meer erfenissen Stappenplan 0 A. Actief werven is een belangrijke keus en vergt absoluut kennis en begrip van directie/bestuur over de verwachtingen B. ANBI-status is een must C. Statuten

14 Meer erfenissen stappenplan 1  1. Formuleer waarom je erfenissen wilt hebben:  Wat ga je er mee doen?  Waarom anders dan een donatie of schenking?  Erfenissen: missie & visie  Onderscheidend! Concurrentie!

15 Meer erfenissen stappenplan 2  2. Formuleer je doelgroepen zo scherp mogelijk  Binnen en buiten je eigen achterban  Leeftijd  Geen? Kinderen  Welstand  Betrokkenheid

16 Meer erfenissen stappenplan 3  3. Formuleer je directe aanbod  - brochure  - persoonlijk gesprek  - testamentgesprek  - event  - bijzondere bestemming  - executie  - Etc.

17 Meer erfenissen stappenplan 4  4. Produceer & Organiseer  - brochure  - persoonlijk gesprek  - testamentgesprek  - event  - bijzondere bestemming  - executie  - etc.

18 Meer erfenissen stappenplan 4  4. Taken en verantwoordelijkheden - wie doet wat - wie beslist waarover  - bestuur  - directeur  - vrijwilligers  - medewerkers

19 Meer erfenissen Stappenplan 5  5. Bepaal je media: Voor je eigen achterban -Tijdschrift -Nieuwsbrief -Website -Events -Brieven -Telefoon -Email

20 Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 2 Voor je onbekende vrienden Online Platforms Goede Doelengidsen Adverteren Notarissen? Events

21 Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 3 Online & Social Media 50+ers zijn online! 65+ers zijn online! Website Email Facebook Zoekmachines Etc.

22 Meer erfenissen stappenplan 6  Ga actief werven!!!!! Op de breinladder!  Schrijf je donateurs een aardige brief  Bel ze op  Ga er naar toe  Doe een aanbod ( indien nodig)  Begeleidt ze  Help ze

23 Wat doet Goed Nalaten  Markt bewerken - media/web/ inzet deelnemers media  Vraag en antwoord  Bezoekersservice( gesprek aan tafel)  Programma ondersteuning  Executeurschap  Productontwikkeling- digitaal testament  50% komt van onbekende vrienden

24 Ethiek - Principes  Gedragscodes  IF-richtlijn Werving Nalatenschappen  De erflater beslist vrijelijk  Familie en andere relaties  Vertrouwelijkheid  Eerlijkheid en openheid  Goede Naam

25 Ethiek - Doelgroepen  Afnemers / Klanten  m.n. Patiënten  Terminaal zieken  Rouwenden  Geestelijke handicap  Alzheimer

26 Ethiek – Gij zult ….  Doorverwijzen juridisch advies - notaris  Doorverwijzen fiscaal advies - accountant  Niet meegaan naar de notaris  Geen persoonlijk erfgenaam zijn  Geen persoonlijk executeur zijn

27 Het testament gesprek  Insteek van de werving  Doelstelling van de werving ( hoeveel)  Beneficiair aanvaarden  Zelf doen of uitbesteden  Welk materiaal heb je  Organisatie inlichten

28 Het testament gesprek Bagage  Kennis van zaken  Heldere afspraken met je directie  Welke omschrijving in het testament

29 Het testament gesprek Essentie  Relatie bouwen  Antwoord vinden op de vraag  Oprecht en transparant  Vastleggen wat je zegt en doet  Tijd gunnen  Opvolgen t/m de notaris

30 Nazorg tijdens leven  Lastige balans tussen oprechte aandacht en slijmerij/ dood kijken Hamvraag: wat wilt u? o bezoek o Kerstkaart o Nieuwsbrief o Jaarverslag o Jubileum feest o veranderende wetgeving

31 Nazorg na overlijden  Als er mede-erven zijn: bedankbrief (opvragen bij legaat)  Igv executeurschap acte de présence bij crematie/ begrafenis en nette ontruiming!  Bij erfstelling voortvarende afhandeling

32 En nu verder  Legacy Fundraising (Wilberforce e.a.)  Workshop Erfenissen  Leergang Erfenissen  Plus magazine handboek  Word Deelnemer van GoedNalaten  Gebruik je eigen Media  Vraag het ons: nu en later

33 Vragen en opmerkingen

34 Dank voor jullie aandacht en inbreng www.goednalaten.nl 0900 - 1 144 441

35 Dank voor jullie aandacht en inbreng Geef Gratis & Geef Samen


Download ppt "Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i.s.m. Geef Gratis."

Verwante presentaties


Ads door Google