De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POVO Wolvega / Dedemsvaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "POVO Wolvega / Dedemsvaart"— Transcript van de presentatie:

1 POVO Wolvega / Dedemsvaart
Wat is er gaande met Engels bij de overgang van po naar vo? What’s going on?

2 In het povo zijn we op zoek gegaan naar oorzaken waardoor de leerlingen in het vo laag scoren op Engels …

3 Analyse van de zwakke resultaten Engels (1)
Vooraf: ouders geven aan dat hun kinderen op het vo laag scoren op Engels en kinderen geven aan hoe moeilijk ze Engels in het vo vinden. Startniveau: In het voortgezet onderwijs beginnen ze niet vanuit niveau 0 met Engels. Er wordt een bepaalde basis verondersteld. Er wordt niet aangegeven wat het vo verwacht van de bao – leerlingen; de basisschool geeft ook niet aan hoe de leerlingen uitstromen qua Engels. Methode / startjaar: Op 3 bao’s werken ze met de methode Take it Easy. Die heeft een hoog niveau. De methode start al in groep 1, maar de scholen werken er pas mee in groep 7-8, een school start in groep 5. De materialen zijn voor alle groepen hetzelfde ongeacht of ze wel vanaf groep 1 Engels krijgen of niet. Hoe later gestart wordt, hoe groter het probleem om te kunnen volgen. Toetsresultaten op de CITO VAS VO spreken voor zich. Bao is onbekend met deze toets. Manier waarop getoetst wordt sluit niet aan bij hoe het in het po gaat. Er wordt voornamelijk op woordenschat en lezen getoetst. In bao wordt daar minder aandacht aan geschonken.

4 Analyse zwakke resultaten Engels (2)
Leerkrachten bao herinneren zich niet dat ze op de pabo Engels hebben gekregen. Er wordt geen cito Engels afgenomen. De leerkrachten hebben vragen bij hun eigen niveau Engels. Als er iets uit moet vallen omwille van een activiteit, dan is het meestal Engels. De tijd die aan Engels wordt besteed per week is bepekt 0.45 minuten – max 1 uur. De leerlingen zijn bang om Engels te spreken. De leerlingen krijgen van thuis uit weinig stimulans / input Engels; ze luisteren bv ook niet naar Engelse liedjes etc. Tijdens de les Engels in het bao wordt veel Nederlands gesproken omdat de kinderen het anders niet begrijpen. De doelen die voor Engels in het bao moeten worden behaald zijn vaag, algemeen. Iedereen volgt gewoon het boek. De doelen po en vo sluiten te weinig op elkaar aan. Er is geen basiswoordenlijst waar po naartoe moet werken of waar vo vanuit mag gaan. EIBO bestaat, maar is te simpel als eindwoordenlijst waar naartoe gewerkt moet worden.

5 Analyse zwakke resultaten Engels (3)
In het bao wordt ook veel aan grammatica gewerkt, terwijl in het vo woordenschat, lezen, luisteren veel belangrijker is. Vooral bij havo / vwo zijn alle opdrachten etc. in het Engels en de teksten zijn lang waardoor er een groot gat is tussen wat de kinderen op het bao hebben geleerd. Het vo heeft echter geen woordenlijst met woorden die ze als bekend veronderstellen, po heeft dat ook niet. Vo heeft geen weet van wat de methodes uit het bao aanbieden en vice versa. Gegevens Engels worden in het po niet meegenomen richting plaatsing vo; in het vo weegt Engels echt wel zwaar in de overgangsnormen. De methodes po differentiëren zeker niet naar de sterkere kinderen. In feite krijgt iedereen hetzelfde. De inspectie komt niet kijken naar Engels. Dus wordt er nooit feedback gegeven op resultaten Engels die niet voldoende zijn. Leerkrachten maken hun eigen toets op basis van de methode (methodetoets is te moeilijk dus die wordt aangepast). Normen worden dan ook aangepast omwille van het lage niveau. Er wordt nauwelijks extra gelezen in het Engels op het bao.

6 Wat hebben we gedaan? 1) Analyse van de problemen gemaakt en met elkaar besproken. 2) Inzicht gekregen in gebruikte methodes (overzicht alle methodes bao en aantal uur Engels): Po en vo hebben samen methodes bekeken. Het is duidelijk dat ze niet op elkaar aansluiten. Stepping stones heeft wel een instapmodule. Er is naar gekeken in hoeverre die bruikbaar is, maar niet alle vo scholen gebruiken stepping stones en de povo groep vond dat de module niet bruikbaar was om het probleem op te lossen. Take it easy is een bao methode met een hoog niveau. Alles is in het Engels (dus heel moeilijk voor de leerlingen die pas in groep 7-8 Engels krijgen). De meeste methodes bao zijn op basis/kaderniveau. Let’s do it is simpeler. In het vo wordt Stepping stones en New Interface gebruikt. Methodes bao en vo sluiten niet op elkaar aan ook niet de methodes van zelfde uitgever. Vragen bij de uitgever neergelegd i.v.m. de aansluiting. 3) Op zoek naar een woordenlijst waarop bao kan koersen en waar vo van uit kan gaan. Voorlopig gevonden: EIBO: bevat te weinig woorden, methoden bevatten er veel meer. Er wordt nagegaan of de EIBO aansluit bij wat in het vo wordt verwacht. Vo heeft alleen woordenlijst die bij een methode hoort. Er is bij ons weten geen EIVO. Conclusie: geen bruikbare woordenlijst om samen vanuit te gaan. 4) Op zoek gegaan naar doelen po (kerndoelen en tussendoelen SLO/ vo (ERK): onvoldoende aansluiting. Doelen zijn soms te vaag. 5) CITO-VAS is bekeken (de vraagstelling is heel anders dan in po; nadruk ligt op woordenschat en lezen; onbekendheid met de toets speelt zeker een rol).

7 Waar is aan gewerkt? In het vo kijken of de scholen die vroeger met Engels beginnen ook beter scoren. (weinig overtuigend onderzoek gedaan) Op zoek naar onderzoek dat aangeeft wanneer je het beste met Engels kan starten om betere resultaten te behalen. Er worden weinig uitspraken over gedaan. Volgens een inspecteur vanaf groep 4. Een informatiepakketje CITO Vas + wat vo scholen ondernemen als leerlingen te laag scoren (leerlingen moeten dan extra Engelse opdrachten krijgen, er komt een gesprek met de ouders); (is een optie als er vraag naar is). Bij de inspectie is er nagegaan of Engels ook echt in het inspectiebezoek zal worden meegenomen en of er naar toetsresultaten in het bao zal worden gevraagd.

8 Afspraken en mogelijke oplossingen
Engels in het bao niet aan het einde van een ochtend of een dag plannen zodat de tijd werkelijk besteed kan worden; Aandacht schenken aan luisteren, woordenschat en lezen; niet aan grammatica; Gebruik maken van wrts voor woordenschat omdat het vo daar volop gebruik van maakt. Zelf modules ontwikkelen en daardoor tot een basiswoordenlijst komen die nodig is om in het vo goed te kunnen volgen.

9 Module 1 is ontwikkeld


Download ppt "POVO Wolvega / Dedemsvaart"

Verwante presentaties


Ads door Google