De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MFA Nieuw Welgelegen te Utrecht Expertmeeting Sportieve Buurt, 12 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MFA Nieuw Welgelegen te Utrecht Expertmeeting Sportieve Buurt, 12 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 MFA Nieuw Welgelegen te Utrecht Expertmeeting Sportieve Buurt, 12 december 2011

2 Voorgeschiedenis Introductie Nieuw Welgelegen De projectsporen –Het gebouw –De samenwerking –Beheer en exploitatie Samenwerking 7 x 16 uur sporten op NW in 2016 Nieuw Welgelegen opbouw presentatie

3 Eind jaren 90: Particulier initiatief voor Nieuw Welgelegen 2002 -2005: Raadvoorstel, besluit B&W en inspraak 2005-2006: Bouw en oplevering kantine Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 April 2006: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door partners Nieuw Welgelegen Juni 2007: Afscheid en sloop sportzaal Welgelegen Januari 2008: Start bouw multifunctionele accommodatie November 2008Hoogste punt bereikt Augustus 2009: Oplevering multifunctionele accommodatie 29 januari 2010:Officiële opening Nieuw Welgelegen Januari 2010:Start Stichting Nieuw Welgelegen ………………………………………………………………………………………………………… 2012 – 2016:7 x 16 uur sporten op NW in 2016 Nieuw Welgelegen voorgeschiedenis

4 Nieuw Welgelegen ontmoetingsplaats voor de wijk

5 Introductie

6 plangebied

7 Sportpark Welgelegen

8

9 Nieuw Welgelegen introductie

10 Nieuw Welgelegen is een multifunctionele wijkvoorziening met een maatschappelijke doelstelling Oogmerk: ontmoetingsplaats voor de wijk Ruimte voor –sport –onderwijs –welzijn –cultuur Nieuw Welgelegen introductie

11 Participanten & Partners: Globe College (vmbo) ROC ASA (mbo) Gemeente Utrecht, Dienst maatschappelijke ontwikkeling Joozt (jeugdzorg) Vereniging Sport Utrecht (belangenbehartiging sport) Omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Ladyfit (sport voor vrouwen) Fit4free (fitness) Stichting Sportzaal Welgelegen (horeca en evenementen) De Rank (Baptistengemeente) Medicort Sports & Orthopedic Care Sportverenigingen in en rond Nieuw Welgelegen Nieuw Welgelegen introductie

12 Aanpak realisatie: Procesbenadering centraal 4 sporen parallel –Het gebouw (blauwe spoor) –De samenwerking (rode spoor) –Beheer en exploitatie (groene spoor) –De procesaansturing (paarse spoor) Duidelijke fasering met deelresultaten per spoor Contractering als basis Onderscheid primair betrokkenen/partners en anderen Nieuw Welgelegen introductie

13

14 Het proces ‘Het paarse spoor’

15 Tips in ontwikkelingsproces: Benoemen concrete (tussen) resultaten en stappen Beheer en exploitatie OK dan een maatschappelijke BV Samenwerkingsprojecten herkennen en organiseren Investeren in samenwerking en beheer en exploitatie Bestendigen cirkel van betrokkenheid CONTRACTEREN Nieuw Welgelegen het paarse spoor (proces)

16 Het gebouw ‘Het blauwe spoor’

17 Ca. 20.000 m2 bvo Onderwijs (VMBO, MBO): ca. 10.000m2 bvo Sport (2 hallen en tussenvloer): ca 7.000 m2 bvo Multifunctionele ruimtes: ca –Aula/wijktheater, –Multifunctionele hal –Centrale entreehal/ Atrium –Leisuredak –Danslokalen –Vergaderaccommodatie Kantoor(achtige) functies Nieuw Welgelegen het blauwe spoor (gebouw)

18 Hoofdopzet gebouw

19 Samenwerking ‘het rode spoor’

20 Nieuw Welgelegen het rode spoor (samenwerking) Supportersclub A & B Participanten Netwerk Participanten Stichting NW Nieuw Welgelegen als netwerkorganisatie

21 Nieuw Welgelegen het rode spoor (samenwerking) Nieuw Welgelegen als netwerkorganisatie Gebruikers NW, bewoners Kanaleneiland Participanten, netwerk- partners, NewVents= netwerkgroe p Bestuur en programma- coördinator

22 Beheer & exploitatie ‘het groene spoor’

23 Uitgangspunten: De gemeente is ontwikkelaar en eigenaar Beheer en exploitatie door een (op te richten) beherende instelling (BI) Beheer van eigen ruimtes is eigen verantwoordelijkheid De gemeente verhuurt het pand aan de beide scholen en de BI Nieuw Welgelegen het groene spoor (beheer en exploitatie)

24 Bestuurlijk model Nieuw Welgelegen Beherende Instelling Stichting Nieuw Welgelegen Teamleider exploitatie Exploitatie MFA Inhoudelijke samenwerking ProgrammacoördinatorUitvoering Nieuw Welgelegen het groene spoor (beheer en exploitatie)

25 Nieuw Welgelegen 2012 - 2016

26 Sterke vertrekpositie: Krachtig bestuur met uitgebreid netwerk Uitstekende relatie met gemeente Utrecht Inzetten op ‘sport en bewegen in de buurt’, speerpunt in beleid VWS 2012 - 2016 Inhoudelijk: Vergroten leefbaarheid NW en directe omgeving Verhogen sport-, beweeg- en cultuurparticipatie Bevordering maatschappelijk participeren en gezondheid Monitoring effecten interventies Vergroten netwerkkracht Nieuw Welgelegen Nieuw Welgelegen 2012 – 2016: de toekomst

27 Voorbeeld projecten: Nieuw Welgelegen 2012 – 2016: de toekomst

28 En wat vinden jullie er nu van……?

29 Multifunctionele accommodaties zijn de accommodaties van de toekomst Het concept ‘7 x 16 uur NW’ helpt de exploitatie van maatschappelijk vastgoed rendabel te krijgen Stellingen

30 En wat vinden jullie van NW? Hebben jullie tips of verbetersuggesties? Resumé


Download ppt "MFA Nieuw Welgelegen te Utrecht Expertmeeting Sportieve Buurt, 12 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google