De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over Eieren en Spiegels Kortrijk 22/04/2014 Dr Eva Debusscher PZ Heilige Familie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over Eieren en Spiegels Kortrijk 22/04/2014 Dr Eva Debusscher PZ Heilige Familie."— Transcript van de presentatie:

1 Over Eieren en Spiegels Kortrijk 22/04/2014 Dr Eva Debusscher PZ Heilige Familie

2

3 Waarom titel ? O Op eieren lopen is het meest voorkomende gevoel bij context. O In de spiegel kijken is vaak een grote weg van klacht tot link leggen met eigen functioneren. O ‘Wat is mijn deel ?’ is een zeer moeilijke vraag.

4 Definitie O Gaat over mensen die vastlopen in het dagelijks leven, vooral op gebied van relaties en werk. O Kunnen enorm veel verschillende psychische symptomen vertonen.

5 Kanttekeningen O Spectrum O ‘stoornis ‘ is stigmatiserend O Tijdelijke faze O Tijd nodig om diagnose te kunnen stellen O Iemand is meer dan zijn diagnose

6 Feit of fictie O ‘Is het een ziekte?’ O Medisch model O Zelfde geldt als voor alle ziektes: O ‘Niemand kiest ervoor om een ziekte te krijgen, maar is wel verantwoordelijk voor de behandeling ‘

7 Behandeling O Behandeling is primair psychotherapie O In bijzaak symptoomgerichte farmacotherapie

8 Behandeling O Medicatie: enkel ondersteunend, nooit genezend- gericht op symptoomcluster die meest op de voorgrond staat O 3 domeinen: cognitief – perceptueel / impulsieve gedragsontregeling/ disregulatie van de affecten

9 Behandeling O Zowel antipsychotica als stemmingsstabilisatoren geven een verbetering van het algemene functioneren. O Vermijden van kalmeer- en slaapmiddelen in chronisch gebruik.

10 Psychotherapie O Psychotherapie : zeker effectief is individuele psychotherapie. O Opname: soms eerder achteruitgang, liefst niet lang houden, zeker als nog veel omkadering is.

11 Psychotherapie O Ambulante individuele psychotherapie werkt. O Geen model is superieur, als het maar goed en coherent wordt toegepast. O De therapeutische band is het belangrijkste instrument als oefening. O Het kunnen creëeren van vertrouwen en afgestemde doelen vraagt veel tijd. O Afhankelijk van faze en capaciteiten van iemand meer steunend als wel meer inzichtgevend.

12 Psychotherapie 2 O Continuïteit is een cruciaal punt. O Meerdere vertrouwenspersonen is een voordeel. O Focus is emotieregulatie (‘emotion- focused’) en diens hantering en mentaliseren ‘het kunnen nadenken over zichzelf’.

13 PS en context O Gezien mens per definitief relationeel is, zijn er zeer veel gevolgen op het relationeel functioneren van een PS – de meeste ptn met PS staan niet alleen in het leven, zij hebben vaak moeilijk verlopende relaties en hun naasten hebben het vaak moeilijk met hen. O ‘ Het is op eieren lopen ‘.

14 PS en context O Tegelijk wordt PS ook beïnvloedt door contextfacoren. O Er wordt net veel beroep gedaan op context.

15 Ps en context O Informatieverstrekking is een vak apart. O Er moet voortdurend worden nagedacht welke gegevens aan wie en wanneer worden verstrekt O Privacy speelt een rol. O Zoveel mogelijk motiveren om de voor haar belangrijke mensen uit te nodigen voor gesprek O Heldere doelstellingen.

16 PS en context O Maximale betrokkenheid met distantie (E. Van Meekeren) O Makkelijk (te snel ) advies : elkaar loslaten.

17 PS en context O Jürg Willi (‘Duurzame liefde’) stelt zich de vraag : ‘Wat is het bijzondere dat koppels ondanks frustraties, pijn en moeite toch bij elkaar blijven?’ verkeerde veronderstelling dat geluk de verbindende schakel is in langdurigere relaties.

18 PS en Context O Echtscheiding is in vele gevallen niet de geschikte oplossing voor destructieve relatieconflicten. O Veel mensen missen vetrouwen in een relatie en de kans voor iemands persoonlijke ontwikkeling om een langdurige crisis in een relatie te doorworstelen O DIALOOG en altijd opnieuw proberen af te stemmen met een basis van blijvend respect.

19 Richtlijnen behandeling PS O Multidisciplinaire richtlijnen voor PS Trimbos- instituut - Nederland

20 Take home messages O ‘Wat zo mooi is aan bloedverwantschap, maakt het ook zo vreselijk: er is geen streep in het zand, geen natuurlijke grens aan wat deze mensen redelijkerwijs van jou kunnen verwachten.’ O (Lionel Shriver)


Download ppt "Over Eieren en Spiegels Kortrijk 22/04/2014 Dr Eva Debusscher PZ Heilige Familie."

Verwante presentaties


Ads door Google