De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NBA Ledengroepvergadering Intern en Overheidsaccountants

Verwante presentaties


Presentatie over: "NBA Ledengroepvergadering Intern en Overheidsaccountants"— Transcript van de presentatie:

1 NBA Ledengroepvergadering Intern en Overheidsaccountants
24 september 2015, Amsterdam

2 Agenda Welkom en opening Jaarrede Ingrid Doerga, LIO voorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken, uitslag verkiezingen Rondvraag   Toespraak Pieter Jongstra, NBA voorzitter PAUZE 7. Workshop Deugdenleer Ronald Jeurissen 8. Sluiting

3 jaarrede Ingrid Doerga LIO voorzitter

4 Jaarrede Ingrid Doerga, LIO voorzitter
Voortgang LIO jaarplan 2015: Governance Risk en Compliance (GRC) Nederlandse Corporate Governance code Bijeenkomst voor commissarissen (met IIA)

5 Jaarrede Ingrid Doerga, LIO voorzitter
Voortgang LIO jaarplan 2015: Ondersteuning kleine audit diensten (met PAS commissie van IIA): Aantal afdelingen groeit Enquête onder LIO leden kleine audit afdelingen Discussiebijeenkomsten

6 Jaarrede Ingrid Doerga, LIO voorzitter
Voortgang LIO jaarplan 2015: Opleidingen en cursusaanbod Academie publieke sector Survey onder intern accountants Uitbreiding cursus aanbod

7 Jaarrede Ingrid Doerga, LIO voorzitter
Voortgang LIO jaarplan 2015: Ontwikkeling van maturity model voor IAD’s (samen met IIA) Regelgeving (reageren op NBA consultaties) Ronde tafel conferentie over Tax audit (november) Columns website NBA Nieuwjaarsbijeenkomst Maturity model voor informatie beveiliging Discussie document Continuous Assurance

8 Mededelingen en ingekomen stukken
1.LIO gaat in 2016 als pilot fungeren voor een nieuwe PE systematiek 2.Uitslag verkiezingen: Concept notulen LIO ledenvergadering Nieuwe bestuursleden Voorzitter LIO ledengroep bestuur Rooster van aftreden

9 Concept notulen LIO Ledengroepvergadering 25 september 2014
Uitslag verkiezingen: Voor 30 (79%) Tegen 0 ( 0%) Onthouding 7 (18%) Niet gestemd 1 ( 3%) Totaal 38 (100%)

10 Verkiezingen - Het huidige LIO-bestuur
Paul Scholte Linking pin NBA bestuur Ingrid Doerga voorzitter Jos Motzheim Vice voorzitter Albert Weenink Mark Kokke Martine Koedijk John Donners

11 Maureen Vermeij–de Vries
Directeur IAD CZ Verzekeringen Ambitie: Verdere professionalisering van het vakgebied van internal audit

12 Maureen Vermeij–de Vries
Uitslag verkiezing: Voor 34 ( 89%) Tegen 1 ( 3%) Onthouding 3 ( 8%) Niet gestemd 0 ( 0%) Totaal 38 (100%)

13 Daco Daams Managing director Business Risk & Audit Randstad Holding NV Ambitie: Richting geven aan de beroepsgroep. Versterken zichtbaarheid en imago intern en overheidsaccountants.

14 Daco Daams Uitslag verkiezing Voor 33 ( 87%) Tegen 0 ( 0%) Onthouding 4 (10%) Niet gestemd 1 ( 3%) Totaal 38 (100%)

15 Voorzitter LIO bestuur
Jos Motzheim Director Group Audit Delta Lloyd NV Ambitie: Leveren van een stevige bijdrage aan de goede uitoefening van het vak van intern of overheidsaccountant.

16 Voorzitter LIO bestuur
Jos Motzheim Uitslag verkiezing Voor 35 ( 92%) Tegen ( 0%) Onthouding ( 8%) Niet gestemd ( 0%) Totaal 38 (100%) :

17 Rooster van aftreden

18 Rooster van aftreden Uitslag verkiezing: Voor 30 (79%) Tegen 1 ( 3%) Onthouding 5 (13%) Niet gestemd 2 ( 5%) Totaal 38 (100%)

19 Lio en het accountantsberoep
Pieter Jongstra NBA voorzitter

20

21 Beroep kan zelf orde op zaken stellen
In het publiek belang Beroep kan zelf orde op zaken stellen Herstel van vertrouwen als prioriteit Maatregelen die ons allemaal raken: Beroepseed Opleidingseisen AccountancyLab De governance van de NBA hoort bij het verbeterplan voor het accountantsberoep. Dat is eind september 2014 gepresenteerd: aan de politiek, aan de leden en aan de media. Dat plan richt zich vooral op de controlepraktijk en de kwaliteit daarvan. Daarbij is, ook op verzoek van de politiek, vooral gekeken naar zaken als governance, aansturing van controleteams en het verdienmodel. In dat rapport presenteren we 53 maatregelen. En inmiddels zijn we druk doende met de implementatie daarvan. Duidelijk is dat we grote stappen moeten zetten, en snel. We moeten samen bewijzen dat ons beroep weer vooral kijkt naar kwaliteit en daarvoor waarborgen heeft geschapen. Eén van die maatregelen is de nieuwe beroepseed, die straks voor alle accountants moet gaan gelden. Daar horen jullie zeker nog meer over. Mogelijk wordt die straks ook onderdeel van de diploma-uitreiking. Maar zover is het nu nog niet.

22 Trends in accountancy Audit commissies vertrouwen steeds meer op internal audit Aantal ondernemingen met eigen internal audit afdeling groeit Discussie over breedte van het werkveld Verhouding financiële en operationele assurance vs adviesrol

23 Veranderingen Accountant moet tijdig signalen afgeven
Helder communiceren over zaken die anders moeten IT krijgt steeds grotere rol in ons werk Beroep moet aantrekkelijk blijven voor volgende generatie

24 Enquête NBA: samenstelling respondenten
Ledengroep % N = 1392 LOA 48,6 677 LAIB 38,4 534 LIO 7,8 108 LZF 5,2 73 Omvang eigen organisatie % N =1319 Klein 42,8 564 (incl accountants in business) Groot niet-beursgenoteerd 37,3 492 Middelgroot 12,7 168 Beursgenoteerd 7,2 95 Titels % N RA 59,6 830 AA 34,6 482 “De NBA moet een netwerk- en kenniscentrum zijn voor de leden. Een vlootschouw doen. Welke accountants hebben welke expertise en welke specialisaties in hun vakgebied? Zorgen dat we elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren. LinkedIn+” Representatief: Voor het totaal is de foutenmarge 3,5%, betrouwbaarheidsniveau 99%, bij de meest conservatieve spreiding van 50%. LOA 5%, 99%. LAIB 5%, 98%. RA 4%, 99%. AA 5%, 97%. Wat heeft de grootste impact?

25 Vragen?

26 RONDVRAAG

27 PAUZE

28 Workshop Deugdenleer Ronald Jeurissen

29 Dank voor uw aandacht. Meer info:


Download ppt "NBA Ledengroepvergadering Intern en Overheidsaccountants"

Verwante presentaties


Ads door Google