De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht

2  Jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg worden als hoog risicogroepen gezien als het gaat om het (problematisch) gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs  Gedetailleerde en landelijk representatieve gegevens over de omvang van het genotmiddelengebruik in deze groepen ontbreken echter

3 Het vergelijken van de aard, omvang en de risicofactoren van het genotmiddelengebruik onder jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg met jongeren in het regulier voortgezet onderwijs (T0)

4 Het onderzoeken van de overgang van experimenteel naar problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg (T0 t/m T3)

5

6  Rec-4 scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (de voormalige scholen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen)  Praktijkonderwijs  Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

7 Instellingen die 24-uurs opvang bieden aan jongeren die vanwege gedrag- of opvoedingsproblemen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen

8 Jeugdzorg 26 ( 54 %) Rec-4 scholen 19 ( 38%) Praktijkonderwijs 22 (63%) Lwoo 19 (44%)

9 Jeugdzorg 674 (86%) Rec-4 scholen 653 (78%) Praktijkonderwijs 956 (87%) Lwoo1020 (92%) Totaal3303

10

11 %

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21  Er wordt in de residentiële jeugdzorg en in het speciaal onderwijs door aanzienlijk meer jongeren gerookt en geblowd dan in het regulier onderwijs  Vooral het gebruik van tabak en (soft)drugs onder de 12-13 jarigen is zorgelijk

22  Er zijn ook verschillen ten aanzien van het gebruik van alcohol in de maand voorafgaand aan de afname van de vragenlijst, maar deze zijn minder groot  Scholieren in de Rec-4 scholen en jongeren in de jeugdzorg die drinken, drinken echter aanzienlijk meer alcoholische drankjes en zijn vaker problematischer alcoholgebruikers

23 In de jeugdzorg en alle drie de schoolvormen zijn, vergeleken met het regulier onderwijs, veel meer jongeren die met eén of meer harddrugs geëxperimenteerd hebben

24 Momenteel worden de factoren die de verschillen in middelengebruik mogelijk kunnen verklaren geanalyseerd

25  najaar 2009, 2010 en 2011  scholieren lwoo en pro die tijdens de 0- meting in de eerste klas zaten  jongeren in de jeugdzorg die op basis van de resultaten van de 0-meting niet afhankelijk zijn van alcohol en cannabis


Download ppt "Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google