De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht
Experimenteel en problematisch middelengebruik bij jongeren in het speciaal onderwijs en jongeren in de residentiële jeugdzorg Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht

2 Achtergrond Explore Jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg worden als hoog risicogroepen gezien als het gaat om het (problematisch) gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs Gedetailleerde en landelijk representatieve gegevens over de omvang van het genotmiddelengebruik in deze groepen ontbreken echter

3 Doelstellingen Explore
Het vergelijken van de aard, omvang en de risicofactoren van het genotmiddelengebruik onder jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg met jongeren in het regulier voortgezet onderwijs (T0)

4 Doelstellingen Explore
Het onderzoeken van de overgang van experimenteel naar problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in het speciaal onderwijs en in de residentiële jeugdzorg (T0 t/m T3)

5 Onderzoeksgroep

6 Speciaal onderwijs Rec-4 scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (de voormalige scholen voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

7 Residentiele jeugdzorg
Instellingen die 24-uurs opvang bieden aan jongeren die vanwege gedrag- of opvoedingsproblemen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen

8 Aantal deelnemende scholen en instellingen T0 (% respons)
Jeugdzorg 26 ( 54 %) Rec-4 scholen 19 ( 38%) Praktijkonderwijs 22 (63%) Lwoo 19 (44%)

9 Aantal respondenten T0 (% respons)
Jeugdzorg 674 (86%) Rec-4 scholen 653 (78%) Praktijkonderwijs 956 (87%) Lwoo 1020 (92%) Totaal 3303

10 Resultaten

11 Dagelijkse rokers %

12 Maandprevalentie alcohol gebruik

13 Problematische alcohol gebruik (CRAFFT)

14 Gemiddeld aantal drankjes op doordeweekse dagen

15 Gemiddeld aantal drankjes op weekend dagen

16 Life-time cannabisgebruik

17 Maandprevalentie cannabisgebruik

18 Life-time prevalentie harddrugs (XTC, cocaïne, LSD, paddo's, amfetamine, GHB, LSD, heroïne, en/of crack)

19 Life-time prevalentie XTC gebruik

20 Life-time prevalentie cocaïne gebruik

21 Algemene bevindingen Er wordt in de residentiële jeugdzorg en in het speciaal onderwijs door aanzienlijk meer jongeren gerookt en geblowd dan in het regulier onderwijs Vooral het gebruik van tabak en (soft)drugs onder de jarigen is zorgelijk

22 Algemene bevindingen Er zijn ook verschillen ten aanzien van het gebruik van alcohol in de maand voorafgaand aan de afname van de vragenlijst, maar deze zijn minder groot Scholieren in de Rec-4 scholen en jongeren in de jeugdzorg die drinken, drinken echter aanzienlijk meer alcoholische drankjes en zijn vaker problematischer alcoholgebruikers

23 Algemene bevindingen In de jeugdzorg en alle drie de schoolvormen zijn, vergeleken met het regulier onderwijs, veel meer jongeren die met eén of meer harddrugs geëxperimenteerd hebben

24 Verklarende factoren Momenteel worden de factoren die de verschillen in middelengebruik mogelijk kunnen verklaren geanalyseerd

25 Nametingen najaar 2009, 2010 en 2011 scholieren lwoo en pro die tijdens de 0- meting in de eerste klas zaten jongeren in de jeugdzorg die op basis van de resultaten van de 0-meting niet afhankelijk zijn van alcohol en cannabis


Download ppt "Annelies Kepper Trimbos-instituut Universiteit Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google