De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie 13 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie 13 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldconferentie 13 november 2014
Kritische situaties: het dilemma is de uitdaging

3 Programma Korte presentatie van criteria waaraan een kritische situatie moet voldoen In groepen bespreken van een kritische situatie van een student Terugkoppeling

4 Wat staat er in een kritische situatie?
Een dilemma met een directe keuze Nieuw gedrag of handeling Reflectie hierop Voorwaardelijk Kenmerkend voor de beroepssituatie Geschreven op het niveau v.d. gedragsindicator

5 Competentieontwikkeling van Miller
Weten: feiten en begrippen Hoe heb ik een bepaalde taak uitgevoerd (knowing how)? Waarom heb ik een bepaalde taak op een bepaalde manier uitgevoerd (knowing why)?  Waartoe heb ik een bepaalde taak op een bepaalde manier uitgevoerd (knowing who I am as professional/person)?

6 Kritische situatie gedragsindicatoren + dilemma + handelen
Een kritisch dilemma, is een beroepssituatie waarmee een beroepsbeoefenaar regelmatig te maken heeft, die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht. Een dergelijke situatie stelt de beroepsbeoefenaar voor keuzes, problemen, spanningsvelden en kansen en is daarmee complex van aard (Zorgkompas 2) De kritische dilemma’s refereren aan beroepssituaties die kerntaak en werkprocessen en competentie doorsnijdend zijn en waar meerdere werkprocessen en competenties aanbod komen.

7 Voorbeelden van een dilemma
het vinden van een goede balans tussen betrokkenheid en distantie in relatie tot de zorgvrager. het afwegen of je als verpleegkundige vasthoudt aan de afspraken in het verpleegplan versus flexibel omgaan met veranderende behoefte van de zorgvrager. het vinden van een evenwicht in het omgaan met normen en waarden van de zorgvrager en/of mantelzorger en/of naasten versus de eigen normen en waarden. Enz enz het maken van een afweging tussen de mate van begeleiden van de zorgvrager bij het uitvoeren van taken en het overnemen van die taken en verantwoordelijkheden. het maken van een afweging of je als verpleegkundige zelf de werkzaamheden zal uitvoeren of anderen zal consulteren. het omgaan met de belangen van de zorgvrager en de mantelzorger en/of naasten versus beleid en mogelijkheden van de organisatie. het vinden van een evenwicht tussen het betrekken van mantelzorgers en/of naasten en vrijwilligers bij de zorg of het inschakelen van professionele hulp. het vinden van een goede balans tussen de kwaliteit van de verpleegkundige zorg versus de eisen van doelmatigheid die worden gesteld vanuit de organisatie.

8 Workshop Bespreek met een groep van 4 of de kritische situatie voldoet een de criteria zoals besproken. Voldoet het aan de gedragsindicatoren? Indien de kritische situatie niet op het juiste niveau is beaurgumenteer dit dan en bespreek met elkaar waar deze versterkt moet worden. Doe een schriftelijke bijstelling van die situatie

9 Beoordelingsdriehoek (van Berkel, 2010)
Bewijs Student gespreksruimte Beoordelaar Beroepstaken en problemen: uitgewerkte handlelingen, kritische situaties en of dilemma’s ( het wat) ( dat in het competenteiprofiel omschreven staat: kerntaken, beschrijving ervan en de bijbehorende handelingen. Bewijs: beroepsproducten, gedrag, ervaringsverslagen, reflectieverslagen etc. Beoordelingscriteria in meetbaar gedrag. Het hoe en waarom? Bijvoorbeeld geeft beargumenteerde diagnoses op basis van klinische redenatie: toont inzicht en kan de interventies toepassen etc. Deze zie je ook terug in de gedragsindicatoren Beroepstaken en -problemen Uitgewerkt in handelingen (KS) Beoordelingscriteria in meetbaar gedrag Beoordelingsmodel

10 Rol van de werkbegeleider bij de beoordeling
Relateert ervaringen, werkwijze en eventuele bewijzen die de student inbrengt. Komt tot een onderbouwd oordeel Geeft constructieve feedback Beschrijft deze feedback concreet in de beoordeling

11 Onderbouwing Berkel, A. (2012) Kritische reflectie op competentiegericht toetsen in het hbo, onderwijsinnovatie Geraadpleegd op 8 april 2014 op [internet}: Zorgkompas 2


Download ppt "Werkveldconferentie 13 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google