De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie 13 november 2014 Kritische situaties: het dilemma is de uitdaging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie 13 november 2014 Kritische situaties: het dilemma is de uitdaging."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldconferentie 13 november 2014 Kritische situaties: het dilemma is de uitdaging

3 Programma  Korte presentatie van criteria waaraan een kritische situatie moet voldoen  In groepen bespreken van een kritische situatie van een student  Terugkoppeling

4 Wat staat er in een kritische situatie? Een dilemma met een directe keuze Nieuw gedrag of handeling Reflectie hierop Voorwaardelijk Kenmerkend voor de beroepssituatie Geschreven op het niveau v.d. gedragsindicator

5 Competentieontwikkeling van Miller

6 Kritische situatie gedragsindicatoren + dilemma + handelen Een kritisch dilemma, is een beroepssituatie waarmee een beroepsbeoefenaar regelmatig te maken heeft, die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht. Een dergelijke situatie stelt de beroepsbeoefenaar voor keuzes, problemen, spanningsvelden en kansen en is daarmee complex van aard (Zorgkompas 2) De kritische dilemma’s refereren aan beroepssituaties die kerntaak en werkprocessen en competentie doorsnijdend zijn en waar meerdere werkprocessen en competenties aanbod komen.

7 Voorbeelden van een dilemma het vinden van een goede balans tussen betrokkenheid en distantie in relatie tot de zorgvrager. het afwegen of je als verpleegkundige vasthoudt aan de afspraken in het verpleegplan versus flexibel omgaan met veranderende behoefte van de zorgvrager. het vinden van een evenwicht in het omgaan met normen en waarden van de zorgvrager en/of mantelzorger en/of naasten versus de eigen normen en waarden. Enz enz

8 Workshop Bespreek met een groep van 4 of de kritische situatie voldoet een de criteria zoals besproken. Voldoet het aan de gedragsindicatoren? Indien de kritische situatie niet op het juiste niveau is beaurgumenteer dit dan en bespreek met elkaar waar deze versterkt moet worden. Doe een schriftelijke bijstelling van die situatie

9 Beoordelingsdriehoek (van Berkel, 2010) gespreksruimte Beroepstaken en - problemen Uitgewerkt in handelingen (KS) Beoordelingscriteria in meetbaar gedrag Bewijs Student Beoordelaar Beoordelingsmodel

10 Rol van de werkbegeleider bij de beoordeling Relateert ervaringen, werkwijze en eventuele bewijzen die de student inbrengt. Komt tot een onderbouwd oordeel Geeft constructieve feedback Beschrijft deze feedback concreet in de beoordeling

11 Onderbouwing Berkel, A. (2012) Kritische reflectie op competentiegericht toetsen in het hbo, onderwijsinnovatie Geraadpleegd op 8 april 2014 op [internet}: http://www.ou.nl/documents/10815/5d233d66-7e4b- 45a5-acbf-641045eb66d3 http://www.ou.nl/documents/10815/5d233d66-7e4b- 45a5-acbf-641045eb66d3 Zorgkompas 2


Download ppt "Werkveldconferentie 13 november 2014 Kritische situaties: het dilemma is de uitdaging."

Verwante presentaties


Ads door Google