De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /"— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7

2 V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  linda.vandewiel@veldvest.nl / e.kampinga@veldvest.nl (mail = informatie, gesprek = communicatie) Graag ons allebei opnemen in de mail.  Ouderportaal (zelf controleren en doorgeven van wijzigingen)

3 K INDEREN VAN ( EIND ) GROEP 7: Willen er graag bij horen. Kunnen eigen keuzes maken Nemen eigen verantwoordelijkheid Instructies, reflecteren op eigen gedrag Kunnen zelf oplossingen bedenken in situaties Omgang met elkaar, spullen kwijt, infobronnen, retorische vragen… Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht Hoe? In gesprek en tijdens de lessen

4 P EDAGOGISCHE DOELEN D E M EERHOEF Pedagogische doelen: - Positief omgaan met elkaar (6-stappenplan) - Waardeoverdracht  waardeoriëntatie - Lentekriebels; start schooljaar, maart - Social media - Weektaak

5 D IDACTISCHE DOELEN GROEP 7 Rekenen: Pluspunt, Rekentuin procenten, breuken, verhoudingen, metriek stelsel, oppervlakte, cijferen, kommagetallen Taal: Taal in beeld Ontleden, kringen (mondelinge taalvaardigheid) Spelling: Spelling in beeld, werkwoordspellingwerkwoordspelling Lezen: Estafette Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip(XL) + integreren Engels W.O. Geschiedenis: Romeinse Rijk, Gouden Eeuw, WO-II Studievaardigheden Verkeer: JVK Muziek, creatief, gym: geen vaste methode Leertoets: Elke donderdag eerste drie kwartier

6

7 S TUDIEVAARDIGHEDEN

8 D OELEN ONZE GROEP 7 Werktempo omhoog (rekenen automatiseren) Luisterhouding Focus tijdens de les en toetsen - nauwkeurigheid - netheid - zithouding Houding bij binnenkomst Aandacht voor jouw gedrag

9 D E ‘ SPECIALE ’ GROEP 7 ACTIVITEITEN o Kinderpostzegels (start 23 september) o Verkeersexamen (meestal in mei) o Schriftelijk examen o Praktijk examen (tzt hulp nodig van +/- 10 ouders) o Entreetoets ( start 4 april ) gedurende 3 weken  Informatieavond donderdag 17 maart 2016 o V.O. (open dagen!)

10 Z ORG o Groepsplannen o ABC-indeling o Extra instructie (DIM, weektaak, huiswerk) o Levelwerk en plustaken (routeboekjes rekenen en taal) o Handelingsplannen o Overleg kinderen en ouders o Strategisch team o Regisseur/leermonitor o Groepsbespreking o Leerlingbespreking

11 S CHOOLBREED Interne contactpersonen: (Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Stappenplan omgaan met elkaar Leerlijn cijferen Groepsbesprekingen KMR 5-gelijkendagen-model GSM – de kinderen zijn hiervoor verantwoordelijk Wijzigingen Parnassys doorgeven meerhoef@veldvest.nl meerhoef@veldvest.nl

12 5- GELIJKEN DAGENMODEL – DE EERSTE INDRUKKEN Rust in de school; Na schooltijd meer tijd over voor andere zaken; Kinderen kunnen met vriendjes/vriendinnetjes lunchen en hebben langer pauze met ze; Groep 6 en 7 eten op vrijdag gemengd; Meeste kinderen zijn enthousiast (geluiden thuis?).

13 V RAGEN ?

14 B EDANKT VOOR UW AANDACHT ! V ERGEET NIET OM HET ‘ PRAKTISCHE INFORMATIEBLAD ’ MEE TE NEMEN ( LIGT OP HET BRUINE KASTJE ACHTER IN DE KLAS )


Download ppt "W ELKOM ! Bij de informatieavond van groep 7. V OORSTELLEN Wie ben ik? Wat vinden wij belangrijk? Contact met ouders  /"

Verwante presentaties


Ads door Google