De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering
Les 4 – paragraaf 3: Amerika vóór Columbus

2 Jager-Verzamelaars & Boeren
Amerika is bevolkt geraakt tussen de en jaar geleden Dit gegeven heeft vergaande gevolgen gehad op de lange termijn Een deel van de migranten bleef in het Noorden – de Inuït – een ander deel verspreidde zich over beide continenten – tot Vuurland aan toe. De middelen van bestaan waren heel gevarieerd Vissers, jagers op wild, verzamelaars, landbouwers Akkerbouw vond vooral plaats op basis van mais De eerste akkerbouw heeft waarschijnlijk 8000 VC plaatsgevonden

3 Migratie naar Amerika

4 Complexe samenlevingen 1
De complexiteit van een samenleving is vaak moeilijk te duiden Wanneer een bevolking behoorlijk aan akkerbouw/veeteelt ontstaat er een surplus op basis waarvan men veel mensen te eten kan geven er dorpen ontstaan zelfs infrastructurele werken zoals wegen en bruggen een steeds meer hiërarchische samenleving ontstaan met Verschillen in rijkdom, macht en status (aanzien) Deze vorm van complexiteit zien we (archeologen) terug door heel Amerika: Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (vb. El Dorado)

5 Complexe samenlevingen 2
De complexiteit van een samenleving is vaak moeilijk te duiden Wanneer een bevolking/samenleving niet sedentair is, en dus rondtrekt, en derhalve geen grote bouwsels heeft/achterlaat lijkt het alsof zij een minder complexe samenleving hebben Dit is voor de buitenstaander gezichtsbedrog Deze jager/verzamelaars hebben een sociaal-cultureel complexe samenleving Godsdienst, magie, voorouderverering, animisme en andere complexe handelingen rituelen zijn van wezenlijk belang Verbonden zijn met het territorium (lees: de natuurlijke leefomgeving) is alles Daarnaast zijn er ook verbanden tussen verschillende stammen; door huwelijk, etniciteit en geschiedenis

6

7 Huiswerk Lees: par 3 Maak: 1, 2 & 5b


Download ppt "Hoofdstuk 2: Ontdekking en verovering"

Verwante presentaties


Ads door Google