De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VWO Hoofdstuk 1 Bevolking § 2 - 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VWO Hoofdstuk 1 Bevolking § 2 - 4"— Transcript van de presentatie:

1 1 VWO Hoofdstuk 1 Bevolking § 2 - 4
Titel wereld moet weg. 1 VWO Hoofdstuk 1 Bevolking § 2 - 4

2 Paragraaf 2 Waar zit iedereen?

3 Bevolkingsspreiding Sahara: weinig mensen Japan: veel mensen
dicht op elkaar

4 Veel mensen en weinig mensen
1 5 4 3 2 Waar wonen weinig mensen? Waar wonen veel mensen? In koude streken (1), woestijnen (2) en bergen (3) Aan kusten (4) en langs rivieren (5)

5 Dunbevolkt of dichtbevolkt?
3 mensen per vierkante kilometer dunbevolkt

6 Dunbevolkt of dichtbevolkt?
260 mensen per vierkante kilometer dichtbevolkt = 20 mensen

7 Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
2 km Aantal inwoners? 160 2 km Oppervlakte? 4 km² Bevolkingsdichtheid? 160 gedeeld door 4= 40 inwoners op 1 km² = 20 mensen

8 Dunbevolkt of dichtbevolkt?
Bangladesh Dun- of dichtbevolkt? Dichtbevolkt. Meer dan 100 mensen per km²

9 Dunbevolkt of dichtbevolkt?
België Dun- of dichtbevolkt? Dichtbevolkt. Meer dan 100 mensen per km²

10 Dunbevolkt of dichtbevolkt?
Rusland Dun- of dichtbevolkt? Dun bevolkt. Grote gebieden met minder dan 10 mensen per km²

11 Bevolkingsgrafieken: meer ouderen of meer jongeren?
X 1 miljoen X 1 miljoen Veel jongeren en weinig ouderen Weinig jongeren en veel ouderen Hier nog nieuw beeld uit vwo leerboek met drie bevolkingsgrafieken Niet zoveel kinderen, nog niet zoveel ouderen X 1 miljoen

12 Bevolkingsgrafieken: ui/ klok of piramide?
X 1 miljoen X 1 miljoen Piramide vorm uivorm Hier nog nieuw beeld uit vwo leerboek met drie bevolkingsgrafieken klokvorm X 1 miljoen

13 Paragraaf 3 Steeds maar meer?

14 Wat is natuurlijke bevolkingsgroei?
Per minuut worden er 200 baby’s geboren Per minuut overlijden er 70 mensen Per minuut komen er dus 130 mensen bij op de wereld De natuurlijke bevolkingsgroei per minuut is 130 mensen. Natuurlijke bevolkingsgroei is aantal sterfgevallen – aantal geboortes

15 Geboortecijfer en sterftecijfer
Aantal geboortes per 1000 inwoners Sterftecijfer= Aantal sterftegevallen per 1000 inwoners Bereken geboortecijfer en sterftecijfer Aantal inwoners Aantal geboortes 8000 Aantal sterfgevallen 4000 Geboortecijfer is: (aantal geboortes gedeeld door de totale bevolking) maal 1000 Geboortecijfer is 4 Sterftecijfer is: (aantal sterfgevallen gedeeld door de totale bevolking) maal 1000 Sterftecijfer is 2

16 De wereldbevolking groeit
Wat is er fout in de grafiek? In de legenda zijn arme en rijke landen verwisseld

17 Groei of afname van de bevolking?
Zuid Europa? Oost Europa? afname afname Azië? toename Zuid Amerika? Afrika? Vooral toename toename

18 Gemiddelde levensverwachting
Hoe rijker een land, hoe hoger de gemiddelde levensverwachting… klopt dat? Niet altijd 53 67 66 66 53 67 India Rusland Mali Gemiddelde levensverwachting is…

19 Waarom zijn de gezinnen in arme landen groot?
● aanzien ● gezinsinkomen ● mogelijkheden om krijgen van kinderen tegen te gaan ● reactie op kindersterfte

20 Waarom zijn de gezinnen in rijke landen klein?
Betere voorlichting Meer en betere middelen om het krijgen van kinderen tegen te gaan Kinderen kosten geld Voorzieningen voor ouderen

21 Paragraaf 4 Vertrekken of blijven?

22 Buitenlandse migratie
Verhuizen naar het buitenland emigratie immigratie

23 Immigranten of emigranten?
Afrikanen steken met boten over van Afrika naar Europa. Voor Europa zijn het emigranten/immigranten Voor Europa zijn het immigranten

24 Immigranten of emigranten?
Afrikanen steken met boten over van Afrika naar Europa. Voor Afrika zijn het emigranten/immigranten Voor Afrika zijn het emigranten

25 geen school geen eten geen huis natuurgeweld oorlog/geweld
Wat is push en pull? De reden dat mensen ergens weg willen geen school geen eten geen huis natuurgeweld oorlog/geweld Vertrekgebied= gebied waar mensen wegtrekken

26 school werk huis eten veiligheid Wat is push en pull?
De reden waarom mensen ergens naar toe willen. school werk huis eten veiligheid Vestigingsgebied: gebied waar mensen naar toe gaan

27 Vestigingsgebieden en vertrekgebieden

28 Soorten redenen om te migreren
Economisch, ecologisch, sociaal of politiek? ‘Ik wil beter betaald werk’ Economische reden ‘Gewapende mannen vielen ons dorp binnen en doodden veel mensen’ Politieke reden ‘Ik ga binnenkort trouwen met Juan. Hij woont niet in Nederland, maar in Brazilië.’ Sociale reden ‘Er viel steeds minder regen, de akkers leverden steeds minder op.’ Ecologische reden

29 Binnenlandse migratie/ urbanisatie
Is de urbanisatie in arme landen groter of kleiner dan in rijke landen? Groter Wat heeft urbanisatie met de foto te maken? Veel mensen trekken naar de stad. Als ze geen woning hebben, komen ze in krottenwijken terecht


Download ppt "1 VWO Hoofdstuk 1 Bevolking § 2 - 4"

Verwante presentaties


Ads door Google